Arkeolojik Veriler Işığında Türkiye'nin En Eski Kültürleri MÖ 1.000.000-550
75,00 TL  45,00 TL

Antik Anadolu Coğrafyası Kitap:XII-XIII-XIV - Strabon-Geographika
35,00 TL  21,00 TL

Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı GÖBEKLİ TEPE- En Eski Tapınağı Yapanlar
55,00 TL  33,00 TL

Hellenistik Devir Heykeltraşlığı-2
40,00 TL  24,00 TL

Eski Yunan ve Roma Kaplar - İşlevler
35,00 TL  21,00 TL

Hellen ve Roma Tarihinin Ana Hatları
35,00 TL  21,00 TL

Hellenistik Devir Heykeltraşlığı-1
45,00 TL  27,00 TL

Önasya Arkeolojisinde Çanak Çömlek - Teknik özellikler, Biçimler
30,00 TL  18,00 TL

Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?
28,00 TL  16,80 TL

Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması için Rehber ROMA
15,00 TL  9,00 TL

Abonelik Paketi -1-
120,00 TL

Antik Nümizmatiğe Giriş
30,00 TL  18,00 TL

Uygar Dünyanın İlk Yıkılışı M.Ö. 1200
30,00 TL  18,00 TL

Anadolu'da Romalılar 5 - Batı Anadolu'nun İç Tarafındaki Uyruk Topluluklar
32,00 TL  19,20 TL

Roma İmparatorluğu'nda Resmi Taşımacılık Hizmetleri
12,00 TL  7,20 TL

Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri (Genişletilmiş 2. Baskı)
28,00 TL  16,80 TL

Miken Uygarlığı ve Ahhiyawa
32,00 TL  19,20 TL

Toprak Altındaki Kadının Sessiz Çığlığı - Eskiçağ'da Kadın
15,00 TL  9,00 TL

Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması için Rehber BİZANS (M.S.498-1282)
15,00 TL  9,00 TL

Antik Sikkeler Bilimi Nümizmatik Genel Bakış
28,00 TL  16,80 TL