Arkeolojik Veriler Işığında Türkiye'nin En Eski Kültürleri MÖ 1.000.000-550
70,00 TL  49,00 TL

Antik Anadolu Coğrafyası Kitap:XII-XIII-XIV - Strabon-Geographika
35,00 TL  24,50 TL

Hellen ve Roma Tarihinin Ana Hatları
32,00 TL  22,40 TL

Abonelik Paketi -1-
100,00 TL

Hellenistik Devir Heykeltraşlığı-2
38,00 TL  26,60 TL

Önasya Arkeolojisinde Çanak Çömlek - Teknik özellikler, Biçimler
28,00 TL  19,60 TL

Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması için Rehber ROMA
15,00 TL  10,50 TL

Uygar Dünyanın İlk Yıkılışı M.Ö. 1200
30,00 TL  21,00 TL

Hellenistik Devir Heykeltraşlığı-1
42,00 TL  29,40 TL

Antik Nümizmatiğe Giriş
30,00 TL  21,00 TL

Toprak Altındaki Kadının Sessiz Çığlığı - Eskiçağ'da Kadın
15,00 TL  10,50 TL

Roma İmparatorluğu'nda Resmi Taşımacılık Hizmetleri
12,00 TL  8,40 TL

Anadolu'nun Azizleri
30,00 TL  21,00 TL

Eski Yunan ve Roma Kaplar - İşlevler
35,00 TL  24,50 TL

Şanlıurfa Yazıtları (Grekçe, Ermenice ve Süryanice)
28,00 TL  19,60 TL

Anadolu'da Romalılar 5 - Batı Anadolu'nun İç Tarafındaki Uyruk Topluluklar
30,00 TL  21,00 TL

Arkeoloji ve Sanat Dergisi - Sayı 140
35,00 TL  27,00 TL

Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması için Rehber BİZANS (M.S.498-1282)
15,00 TL  10,50 TL

Antik Sikkeler Bilimi Nümizmatik Genel Bakış
25,00 TL  17,50 TL

Çivi Yazılı Metinler ve Arkeolojik Kaynaklar Işığında Asur İmparatorluk Dönemi Kraliçeleri / Assyrian Queens of The Imperial Period in the Light of the Cuneiform Texts and the Archaeological Sources
18,00 TL  12,60 TL