Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı GÖBEKLİ TEPE- En Eski Tapınağı Yapanlar
55,00 TL  33,00 TL

Hellenistik Devir Heykeltraşlığı-2
55,00 TL  33,00 TL

Hellenistik Devir Heykeltraşlığı-1
60,00 TL  36,00 TL

Eski Yunan ve Roma Kaplar - İşlevler
35,00 TL  21,00 TL

Hellen ve Roma Tarihinin Ana Hatları
35,00 TL  21,00 TL

Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?
28,00 TL  16,80 TL

Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması için Rehber ROMA
15,00 TL  9,00 TL

Önasya Arkeolojisinde Çanak Çömlek - Teknik özellikler, Biçimler
30,00 TL  18,00 TL

Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri (Genişletilmiş 2. Baskı)
28,00 TL  16,80 TL

Abonelik Paketi -1-
120,00 TL

Antik Nümizmatiğe Giriş
30,00 TL  18,00 TL

Roma İmparatorluğu'nda Resmi Taşımacılık Hizmetleri
12,00 TL  7,20 TL

Hellenistik Devir Heykeltraşlığı-3
80,00 TL  48,00 TL

Tunç Çağını Sona Erdiren Halklar Deniz Kavimleri
35,00 TL  21,00 TL

Miken Uygarlığı ve Ahhiyawa
32,00 TL  19,20 TL

On İki Caesar'ın Yaşamöyküsü
40,00 TL  24,00 TL

Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması için Rehber BİZANS (M.S.498-1282)
15,00 TL  9,00 TL

Uygar Dünyanın İlk Yıkılışı M.Ö. 1200
30,00 TL  18,00 TL

Anadolu'da Romalılar 5 - Batı Anadolu'nun İç Tarafındaki Uyruk Topluluklar
32,00 TL  19,20 TL

Antik Sikkeler Bilimi Nümizmatik Genel Bakış
28,00 TL  16,80 TL