Arkeolojik Veriler Işığında Türkiye'nin En Eski Kültürleri MÖ 1.000.000-550
79,50 TL  47,70 TL

Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı GÖBEKLİ TEPE- En Eski Tapınağı Yapanlar
55,00 TL  33,00 TL

Hellenistik Devir Heykeltraşlığı-2
40,00 TL  24,00 TL

Eski Yunan ve Roma Kaplar - İşlevler
35,00 TL  21,00 TL

Hellenistik Devir Heykeltraşlığı-1
45,00 TL  27,00 TL

Hellen ve Roma Tarihinin Ana Hatları
35,00 TL  21,00 TL

Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?
28,00 TL  16,80 TL

Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması için Rehber ROMA
15,00 TL  9,00 TL

Önasya Arkeolojisinde Çanak Çömlek - Teknik özellikler, Biçimler
30,00 TL  18,00 TL

Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri (Genişletilmiş 2. Baskı)
28,00 TL  16,80 TL

Antik Nümizmatiğe Giriş
30,00 TL  18,00 TL

Abonelik Paketi -1-
120,00 TL

Roma İmparatorluğu'nda Resmi Taşımacılık Hizmetleri
12,00 TL  7,20 TL

Miken Uygarlığı ve Ahhiyawa
32,00 TL  19,20 TL

Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması için Rehber BİZANS (M.S.498-1282)
15,00 TL  9,00 TL

Antik Sikkeler Bilimi Nümizmatik Genel Bakış
28,00 TL  16,80 TL

Uygar Dünyanın İlk Yıkılışı M.Ö. 1200
30,00 TL  18,00 TL

Toprak Altındaki Kadının Sessiz Çığlığı - Eskiçağ'da Kadın
15,00 TL  9,00 TL

Anadolu'da Romalılar 5 - Batı Anadolu'nun İç Tarafındaki Uyruk Topluluklar
32,00 TL  19,20 TL

Anadolu'da Romalılar IV - M.Ö.III. ve II. Yüzyılda Batı Anadolu
25,00 TL  15,00 TL