Arkeoloji ve Sanat Dergisi

Dergi Aboneliği

İlk sayısı 1978 Nisan ayında yayımlanan Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Arkeoloji Sanat Yayınları bünyesinde hazırlanmaktadır.
Dergi, içeriği arkeoloji, prehistorya, eskiçağ tarihi, sanat tarihi, mimarlık tarihi, etnografya, nümizmatik ve epigrafya gibi konular olan makalelere, inceleme ve haber yazılarına yer vermektedir. "Arkeoloji ve Sanat Dergisi", yurt içinde ve yurt dışında tanınan, akademisyenler ile sanat tarihi ve arkeoloji konularına ilgi duyan her okuyucuya hitab edebilen, bilimsel - popüler bir süreli yayındır.

Yayıncı : Arkeoloji Sanat Yayınları

Baş Editör : Mustafa Nezih Başgelen, Arkeoloji Sanat Yayınları

Editör : Özgür Yılmaz, Arkeoloji Sanat Yayınları

İngilizce ve Almanca Redaksiyon : Öğr. Gör. Nilgün Cön, Işık Üniversitesi İktisat Bölümü

Fransızca Redaksiyon : Dr. Eric Luc Jean, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

İletişim : [email protected] / [email protected]

 

Makale Yazım Kuralları

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. A. Vedat Çelgin, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bedia Demiriş, İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Prof. Dr. Peter Kuniholm, Cornell Universitesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tuba Ökse, Kocaeli Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Dergi Amaç ve Kapsam:

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, tarih ve bu alanlarla ilişkili diğer disiplinlerde, kapsamı tarihöncesi dönemlerden günümüze değin uzanan bilimsel çalışmalarla ilgili makaleleri yayımlayarak bilim dünyasına sunmanın yanı sıra, bu yönde yapılan çalışmaların haber ve tanıtımlarına yer vererek bilim dünyası ile toplum arasında doğru bir kültür köprüsü kurma amacıyla 1978 yılından bu yana bilim ve yayın dünyasına katkı sağlamaktadır.

Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar:

Yayımlanmak üzere Arkeoloji ve Sanat Dergisi’ne gönderilen makaleler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları’nın ilgili editörleri tarafından, “Yayın Kurulu” ve ilgili hakemler dışında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Aynı şekilde ilgili makale değerlendirilmek üzere Arkeoloji ve Sanat Dergisi’ne ulaştığı zamandan itibaren, makale yazar/yazarlarının söz konusu makaleyi yayımlanmak üzere başka herhangi bir yayın kurumuna göndermediği ve daha önce yayımlanmadığı kabul edilir. İntihal, telif ihlali gibi bilim ve yayın etiği açısından sakıncalı unsurlar içerdiği tespit edilen makaleler, editörler tarafından “Yayın Kurulu”na sunulmaksızın reddedilir.

Dergimiz yazım kurallarına göre düzenlenmiş makaleler, öncelikle “Yayın Kurulu” tarafından değerlendirilerek, dergimiz amaç ve kapsamına uygun olduğu görülen her bir makale, iki hakeme gönderilir. Bir makalenin dergimizde yayımlanabilmesi için en az bir hakemden yayımlanabilir onayı alması gerekir. Dergimiz yazım kurallarına göre düzenlenmemiş makaleler için söz konusu düzenleme yapılıncaya kadar değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

Yukarıda da belirtildiği gibi yayımlanmak üzere dergimize gönderilen makaleler, ilk değerlendirmesi “Yayın Kurulu” tarafından yapıldıktan sonra ilgili iki hakeme gönderilir. Yazarlar ile hakemler arasındaki iletişim editörler tarafından sağlanır. Makaleler hakeme yazar adları ve kurum bilgileri gizlenerek gönderilir. Aynı şekilde hakemler kabul etmediği sürece hakem bilgileri yazarlara bildirilmez. Makale yazarları hakemlerden gelen düzeltme isteklerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Hakem/hakemlerle görüş ayrılığı yaşanması durumunda editörler, yazarların gerekçeli olan itirazlarını hakem/hakemlere iletmekle yükümlüdür. Görüş ayrılıklarının çözülememesi durumunda editörler “Yayın Kurulu”na danışabilir ya da üçüncü hakem görüşü alınabilir.

Yayımlanan makalelerdeki her türlü görüş ve düşünce, bilimsel değerlendirmeler ve eleştiriler ile makalelerde kullanılan her türlü görsel malzemenin telifleriyle ilgili yasal sorumluluk yazarlarına aittir. Arkeoloji ve Sanat Dergisi/Yayınları bunlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yayımlanan makaleler yayın tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca herhangi bir dijital, elektronik ya da basılı ortamda paylaşılamaz. Yazı ve görsel malzemenin her türlü yayın hakkı saklıdır. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ve benzeri araçlarla ya da diğer kaydedici cihazlarla kopyalanamaz, aktarılamaz ve çoğaltılamaz.

 

Makale Yazım Kuralları

 

Aboneliğinizi yenilemek veya yeni abone olmak için;

İndirimli 1 yıllık abonelik için lütfen tıklayınız....

İndirimli 2 yıllık abonelik için lütfen tıklayınız...

Toplam 143 ürün  -  Sayfa sonu 1/4 Sonraki sayfa   -   Sayfa

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 174
550,00 TL  495,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 173
280,00 TL  252,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 171
200,00 TL  160,00 TL

TÜKENDİArkeoloji ve Sanat Yayınları Dergisi Sayı 172
225,00 TL  180,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 170
200,00 TL  160,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 169
280,00 TL  224,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 168
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 167
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 166
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 165
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 164
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 163
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 162
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 161
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 160
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 159
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 158
180,00 TL  144,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 157
180,00 TL  144,00 TL

TÜKENDİArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 156
180,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 155
170,00 TL  136,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 154
170,00 TL  136,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 153
170,00 TL  136,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 152
170,00 TL  136,00 TL

TÜKENDİArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 151
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 150
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 149
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 148
150,00 TL  120,00 TL

Olba XVIII
200,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 147
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 146
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 145
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 144
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi- Sayı 143
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi- Sayı 142
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi- Sayı 141
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi - Sayı 140
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi - Sayı 139 (ÖZEL SAYI)
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi - Sayı 138
150,00 TL  120,00 TL

TÜKENDİArkeoloji ve Sanat Dergisi - Sayı 137
150,00 TL  120,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi - Sayı 136
150,00 TL  120,00 TL

Toplam 143 ürün Sayfa sonu 1/4 Sonraki sayfa   -   Sayfa