Dergimizin Yeni Sayısı

Belkıs-Zeugma

Mimarlık

Toplam 944 ürün  -  Sayfa sonu 1/24 Sonraki sayfa   -   Sayfa

İNDİRİMAntalya Beycik "Fırıncık Mevkii" Antik Yerleşimi - Topografyası Şehirciliği Mimarisi
65,00 TL  45,50 TL

İNDİRİMNemrut Dağı Bulunuşu, Kazıları, Anıtları
40,00 TL  28,00 TL

İNDİRİMAnadolu Kent Modelinin Yayılımı
70,00 TL  49,00 TL

İNDİRİMSilivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camii ve Taş Süslemeleri
70,00 TL  49,00 TL

Selçuklular'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Mimarlık / Architecture in Turkey from the Seljuks to the Republic
36,00 TL

Atatürk Evleri
70,00 TL

Hadikatü’l-Cevami İstanbul Camileri ve Diğer Dini-Sivil Mi’mari Yapılar
70,00 TL

Byzantine Art and Architecture : An Introduction
530,00 TL

Greek Architecture -Fifth edition
526,00 TL

Kültürel Miras Değeri Yerel Kimliği ve Köy Planlaması ve Tasarımı Açısından İslamköy'ün Mevcut Durum
139,00 TL

Mir'ât-ı İstanbul
90,00 TL

Coğrafi Bir Mesele Olarak Mimarlık
95,00 TL

Esra Kazmirci INTERIORS
650,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 167
75,00 TL  60,00 TL

Üslup ve Çağ: Çağdaş Mimarlığın Sorunları
70,00 TL

Türkiye'de Halk Mimarisi ve Geleneksel Yapı Ustalığı - İnceleme ve Araştırmalar
105,00 TL

Modern Mimarlık
59,00 TL

Kent İmgesi ve Kentli Kimliği
49,00 TL

İstanbulun Surları Kapıları ve Kitabeleri
60,00 TL

Marka Mimarlığın Kökenleri - 1960 Sonrası Sanatın Marka Mimarlık Olgusuna Etkisi
38,00 TL

Kurumları ve Yapılarıyla Giresun Şehri - Osmanlı Dönemi
50,00 TL

İNDİRİMArkeoloji ve Sanat Dergisi Sayı 165
75,00 TL  60,00 TL

Side Gymnasiumu (M YAPISI) Mimari Araştırmalar ve Araştırmaların Sonuçları
600,00 TL

İstanbul Çevre Kültürleri(Trakya-Bitinya) ve Bizans -İstanbul Arkeoloji Müzeleri - Neighbourıng Cultures Of İstanbul(Thrakia -Bıthynıa) And Byzantium
200,00 TL

Çağlar İçinde Antakya
475,00 TL

Şehir Sosyolojisi
38,00 TL

Geleneksel Yapı Teknikleri
42,00 TL

THE BALYANS Ottoman Architecture and Balyan Archive
1.260,00 TL

BALYANLAR Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi
750,00 TL

Okült Botanik - Sihirli Bitkiler Üzerine Bir İnceleme
45,00 TL

100 Seyyahın Gözüyle Ayasofya
24,00 TL

Restorasyon Kuramı
100,00 TL

Mimar Sinan: Tarihsel ve Muhayyel
72,00 TL

Eski İzmir I Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı
55,00 TL

Mimarlığın Tüm Öyküsü
249,00 TL

Mimarlık Nedir? ve Diğer 100 Soru
38,00 TL

Mimar Doğanlar Üç Doğan
34,00 TL

Karadeniz'in Orta Çağ Dönemi Eserleri ve Topoğrafyası I-II. Cilt(Takım)
180,00 TL

Selimiyye (İnceleme-Çevirimetin-Sadeleştirme)
22,00 TL

Geçmişin Yorgun Tanıkları Ani Harabeleri
140,00 TL

Toplam 944 ürün Sayfa sonu 1/24 Sonraki sayfa   -   Sayfa