Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

1774 Küçük Kaynarca Andlaşması

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751618658

18,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9789751618658
Yazar: Osman Köse
Cilt tipi: Karton Kapak

İçindekiler:
I. BÖLÜM

1768 -1774 OSMANLI-RUS SAVAŞI

A - SAVAŞIN SEBEPLER
B - SAVAŞIN BAŞLAMASI VE CEPHELERDEKİ DURUM
1 - Harp İlanı ve İki Devletin Askeri ve Ekonomik Durumu
a - Harp İlanı
b - İki Devletin Askeri ve Ekonomik Durumu
ba - Osmanlı Devleti
bb - Rusya
bc - Savaş İlanı Karşısında Avrupa
2 - Cephelerdeki Durum
a - Kırım Giray’ın Rusya’ya Akın Düzenlemesi
b - Ordunun Hareketi ve Hotin’in Ruslar Tarafından İşgali
c - Eflak ve Buğdan’ın Ruslar Tarafından İşgali
d - Kartal Muharebesi
e - İsmail, Kili, Bender ve İbrail’in İşgali
f - Rusların Akdeniz Harekatı
fa - Balkanlara Yönelik Rus Faaliyetleri
fb - Mora İsyanı
fc - Çeşme Vakası
fd - Limni Muhasarası
g - Rusların İlk Sulh Teklifleri ve Avrupa Devletlerinin Tavassut Girişimleri
h - Cephelerde Durum ve Babadağı Ordugâhının İşgal Edilmesi
ı - Kırım Cephesi
C - SAVAŞI SONA ERDİRME GİRİŞİMLERİ
1 - Rusların İkinci Defa Sulh Teklifleri
a - Yergöğü Mütarekesi
b - Bahr-ı Sefid Mütarekesi
2 - Fokşan Müzakereleri
3 - Bükreş Müzakereleri
4 - Rus Donanmasının Akdeniz’deki Faaliyetleri
5 - Küçük Kaynarca Andlaşmasına Doğru
a - Rusların Tuna Boyu Harekatı
aa - Silistre Muhasarası
ab - Karasu’nun Rusların Eline Geçmesi ve Pazarcık Muharebesi
ac - I. Abdülhamid’in Tahta geçmesi
ad - Rusların Sulh Teklifi
b - Kozluca Mağlubiyeti
c - Şumnu Ordugahının İşgali ve Sulh Teklifinin Kabulü
II. BÖLÜM

KÜÇÜK KAYNARCA ANDLAŞMASI VE TATBİKİ

A - SULH GÖRÜŞMELERİ VE KÜÇÜK KAYNARCA ANDLAŞ-MASI
1 - Sulh Görüşmeleri 107
2 - Küçük Kaynarca Andlaşması112 112
a - Andlaşmanın Tasdiki ve Mübadelesi 119
b - Avrupa Devletlerinin Andlaşmaya Tepkileri 129
c - Andlaşmanın Tahlili 131
B - RUS İŞGALİNDEKİ KALE, ŞEHİR VE ADALARIN OSMANLI DEVLETİ'NE TERKİ, EFLAK VE BUĞDAN 142
1 - Rus Askerlerinin Tuna’nın Sol kıyısına Çekilmesi ve Bu Yöredeki Kale ve Kasabaların Osmanlı Askerlerine Teslimi 143
a - Tuz Çıkarma Meselesi ve Özi’ye Kazak İlticası 148
b - Tombasar Hassı Çekişmesi 153
c - Akdeniz Adaları ve Mora'da Huzurun Sağlanması 157
2 - Eflak ve Buğdan’da Andlaşmanın Uygulanması 159

C - TİCARİ FAALİYETLER VE KONSOLOSLUKLAR AÇILMASI 169
1 - Ticari Faaliyetler 172
a - Aynalıkavak Tenkihnamesinden Sonra Ticari Faaliyetler 176
b - Ticaret Andlaşması 181
2 - Konsolosluklar Açılması 189
D - ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI 198
E - RUSYA’YA VERİLEN DİNİ İMTİYAZLAR MESELESİ 205
F - GÜRCİSTAN’DA OSMANLI-RUS NÜFUZ MÜCADELESİ 213
1 - Rusya-Gürcistan Andlaşması 219
2 - Açıkbaş Melikinin Ruslara Tabiiyeti ve Açıkbaş Melikliği Meselesi 223
3 - Osmanlı Devleti'nin Gürcistan Politikası ve Rusya’nın Hanlara Yönelik Diplomatik Faaliyetleri 226
4 - Dağıstanlıların Gürcistan'a Akınları ve Osmanlı Devleti'nin Tutumu 229
III. BÖLÜM

KIRIM

A - ANDLAŞMA SONRASI KIRIM'DA OSMANLI-RUS NÜFUZ MÜCADELESİ
1 - Sahib Giray'ın Kırım Han'ı Seçilmesi
2 - IV. Devlet Giray’ın Hanlığı
3 - Şahin Giray’ın Hanlığı
a - Teşrifat İçin İstanbul’a Heyet Gönderilmesi ve Rus Elçisi ile Mülakat
b - Kırım’daki Faaliyetleri
c - III. Selim Giray’ın Han Olarak Kırım’a Gönderilmesi
d - Kırım Halkının Şahin Giray ve Ruslara Karşı Ayaklan-maları

e- III. Selim Giray’ın Gelmesinden Sonra Kırım’da Siyasî Durum
f - Rusların Kırım’daki Faaliyetleri Karşısında Osmanlı Devleti'nin Aldığı Tedbirler
fa - Anadolu ve Rumeli'den İsmail’e Asker Sevki
fb - Canikli Hacı Ali Paşa’nın Kırım Seraskerliği
fc - Avrupa Devletlerine Beyanname Gönderilmesi
B - AYNALIKAVAK TENKİHNAMESİ
C - OSMANLI DEVLETİ'NİN KAFKASYA’DAKİ FAALİYETLERİ
1 - Ferah Ali paşa’nın Soğucak Muhafızlığına Atanması
a - Nogayların Kafkasya’da İskanları
b - Kırım’ın İşgalinden Sonra Kafkas Kabilelerinin Osmanlı Devleti ile İlişkileri
c - Bahadır Giray ve Şahin Giray’ın kafkasya’daki Faaliyetleri

2 - İmam Mansur’un Ruslarla Mücadelesi
3 - Ferah Ali Paşa’dan Sonra Soğucak’ta Durum
IV. BÖLÜM

A - KIRIM’IN İSTİLÂSI VE İLHAKI
1 - Osmanlı Devleti’ni Paylaşmaya Yönelik Mohilof Görüşmesi
2 - Rusların Kırım’ı İstilâsı
a - Bahadır Giray’ın Han Seçilmesi
b - Kırım’ın İstilâsı
c - Rusya ve Avusturya Ültimatomu
3 - Rusların Kırım’ı İlhakı
a - İlhakın Osmanlı Devleti Tarafından Tasdik Edilmesi
aa - İlhak Karşısında Avrupa Devletlerinin İzlediği Politikalar
b - Şahin Giray’ın İdamı
B - KIRIM’IN İLHAKINDAN SONRAKİ DURUM VE OSMANLI-RUS SAVAŞININ ÇIKMASI
1 - Osmanlı Devleti ve Rusya’nın Askeri hazırlıkları ve İhtilafların Çözümü İçin İstanbul’da Görüşmeler Yapılması
a - Kerson Mülakatı
b - Rusya’ya Savaş İlanı
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN

Türkçe

2006

402 Sayfa

15,50 x 24 cm