Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786059680844

198,00 TL220,00 TL  (KDV Dahil)

FİYATI DÜŞTÜ !  10% oranında (22,00 TL) kazançlısınız.

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet


ISBN: 9786059680844
Yazar: Adnan Baysal
Cilt tipi: Karton Kapak

 • Teşekkürler
 • Önsöz
 • Giriş

ARKEOLOJİVE TAŞ ALETLER /Adnan Baysal

 • Giriş
 • Kaynaklar

ALT PALEOLİTİK SATIR VE KIYICILARIN TEKNO-TİPOLOJİSİ: TEKİRDAĞ BULUNTULARI /Berkay Dinçer

 • Giriş
 • Satır ve Kıyıcıların Tekno-Tipolojisi: Önceki Çalışmalar
 • Satır ve Kıyıcılar için Bir Yöntem Daha!
 • Satır ve Kıyıcı Aletlerin Alt Tipleri
 • Analiz için Kullanılan Değerlendirmeler
 • Sonuçlar
 • Tartışma
 • Katkı Bildirimi
 • Kaynaklar

GEÇ ACHEULIAN DÖNEM EL BALTALARININ TEKNOLOJİK VE TİPOLOJİK AÇIDAN TANIMLANMASI /İsmail Baykara

 • Giriş
 • Çalışma Alanının Jeolojik Geçmişi
 • Materyal ve Metot
 • 010 Numaralı Buluntu Alanından Tespit Edilen El Baltalarının Teknolojik ve Tipolojik Özellikleri
 • Bölgesel Değerlendirme ve Tartışma Anadolu Alt Paleolitik Dönemi
 • Kafkaslar: Tayacian ve Acheulian Yontmataş Topluluğu
 • Levant Acheulian Yontmataş Toplulukları
 • Sonuç
 • Teşekkürler
 • Kaynakça

YONTMATAŞ ALETLERDE GEOMETRİ, SİMETRİVE ASİMETRİ/Metin Kartal

 • Giriş
 • Doğada Simetri, Asimetri ve Geometri
 • İnsan Beyni ve Yontmataş Teknolojik Düzey
 • Yontmataş Unsurların Analizleri
 • Genel Değerlendirmeler
 • Sonuç
 • Kaynakçalar

TAŞ ALETLERİN ÜRETİMİNDE BİLİŞSEL YARATICILIĞIN ROLÜ VE ÖNEMI /Adnan Baysal

 • Giriş
 • Bilişsel Arkeoloji
 • Akılın Arkeolojisi ve Prehistorik Akıl Üzerine
 • Yaratıcılık
 • Sonuç
 • Kaynaklar

KEMİK ALETLERDEN TAŞA BAKIŞ: TEORİVE METOT ANALİZİ/Hande Bulut

 • Giriş
 • Kemik Alet Üretiminde Teori ve Metot
 • Sonuç
 • Katkı Belirtme
 • Kaynakçalar

YONTMATAŞ ÇALIŞMALARINDA DENEYSEL ARKEOLOJİNİN ÖNEMI /İrfan Deniz YAMAN

 • Giriş
 • Deneysel Arkeolojinin Amaçları
 • Sonuç ve Tartışma
 • Kaynakçalar

GÜNEYBATI ANADOLU NEOLİTİK MAĞARA YERLEŞİMLERİYONTMATAŞ ENDÜSTRİLERİ/Gizem Kartal

 • Giriş
 • Güneybatı Anadolu Neolitik Mağara Yerleşimleri
 • Karain Mağarası
 • Öküzini Mağarası
 • Suluin Mağarası
 • Beldibi Kayaaltı Sığınağı
 • Belbaşı Kayaaltı Sığınağı
 • Girmeler Mağarası
 • Sonuç
 • Kaynakça

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ GEÇ NEOLİTİK DÖNEM YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ/Betül Fındık - Zafer Derin

 • Giriş
 • Mekan ve Buluntular
 • Yeşilova Höyüğü Neolitik Çağ IV. 1 Tabakası Yontmataş Endüstrisi
 • Hammadde
 • Yongalama Ürünleri ve Teknolojik Parçalar
 • Sonuç
 • Kaynaklar

EGE GÜBRE NEOLİTİK YERLEŞIMI OK UÇLARI TEKNO-TİPOLOJİSİ/Eşref Erbil

 • Giriş
 • Tekno-Tipoloji
 • Genel Değerlendirme
 • Sonuç
 • Kaynakçalar

PREHİSTORİK TOPLUMLARIN EKONOMİK MODELLERİNİN VE YAŞAM BİÇİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE YONTMATAŞ BULUNTULARIN ÖNEMİ: KANLITAŞ HÖYÜK ÖRNEĞİ/Neyir Kolankaya-Bostancı

 • Giriş
 • Hammadde ve Kullanımı
 • Teknolojik ve Tipolojik Özellikler
 • Yontmataş Aletler
 • Bıçaklar
 • Uçlar
 • Orak Dilgileri
 • Düzeltili Dilgi ve Yongalar
 • Taş Delgiler
 • Disk Kazıyıcı
 • Tartışma ve Sonuç
 • Teşekkürler
 • Kaynakçalar

ÖĞÜTME TAŞLARI: TİPOLOJİK GELİŞİM, SORUNLAR, ÇALIŞMA METODOLOJISI VE ANALİTİK BIR YAKLAŞIM MODELİ/Onur Bamyacı

 • Yontma Taş Alet, Sürtme Taş Alet / Öğütme Taşı Alet Grubu?
 • Öğütme Taşları
 • Tipolojik Gelişim
 • Sorunlar
 • Çalışma Metodolojisi ve Analitik Bir Yaklaşım Modeli
 • Kaynakçalar

KUZEY DOĞU EGE BULUNTUSU TAŞ ALETLERİN İŞLEVLENDİRİLMESİVE ETNOGRAFİK ANALOJİ/Abdulkadir Özdemir – A. Onur Bamyacı

 • Giriş
 • Tava Biçimli Taş Kaplar
 • Yivli Taş Baltalar
 • Yivli Taş Ağırlıklar
 • Değerlendirme ve Sonuç
 • Kaynakça

MARMARA BÖLGESİNDE YAPILAN ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARDA ÖĞÜTME TAŞLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME /Emre Güldoğan

 • Giriş
 • Öğütmetaşı Endüstrisi Hakkında Genel Bilgiler
 • Hammaddeler
 • Üretim Yöntemleri
 • Öğütme Taşları: Genel Tipler
 • Marmara Bölgesi Öğütmetaşı Alet Endüstrisi
 • Hoca Çeşme
 • Kanlıgeçit
 • Aşağıpınar
 • Aktopraklık
 • Küçükçekmece Göl Havzası
 • İstanbul Yüzey Araştırması (İstYA)
 • Sonuç ve Değerlendirme
 • Kaynakça

Türkçe

2018

352 Sayfa

16,50 x 23,50 cm