Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Arkeolojide Taşları Konuş(tur)uyoruz Taş Aletler, Yorum ve Yaratıcılık

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786057673855

315,00 TL350,00 TL  (KDV Dahil)

FİYATI DÜŞTÜ !  10% oranında (35,00 TL) kazançlısınız.

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet


ISBN: 9786057673855
Yazar: Hande Bulut
Cilt tipi: Karton Kapak

Bu kitap, taşı konuşmayı değil konuşturmayı amaçlayanve okuyucusunu tarihin derinliklerine davet eden bilimsel birzaman yolculuğudur. Bu zaman yolculuğunda milyonlarca yıl geriyegidebileceğiniz anlar yanında günümüze çok yakın anlarda da gezinmefırsatı yakalayabileceksiniz.

Mevzu taşları konuşturmak olduğunda ise bu kez herkesin değil yalnızcauzmanların söyleyeceği cümleler vardır. Bu cümlelere kulakvermek, taşların bize neler anlattığını anlayabilmemizde izleyebileceğimizen akılcı yoldur. Bu kitap, insanlık kültür tarihinde yaratıcılığınürünleri olan taş aletler hakkında söylenebilecek tüm sözler veyapılabilecek tüm yorumlar ile taşın serüvenini anlatan, meraklılarıve bilim dünyası için önemli bir başvuru kitabıdır.

Giriş

Hande Bulut
Arkeolojide Taşları Konuş(tur)uyoruz:Taş Aletler, Yorum ve Yaratıcılık

I. KISIM
YONTMATAŞ ALET ENDÜSTRİSİ

Zehra Fürüzen Taşkıran
KATRAN DAĞI MAĞARALARI VE GÖLLER BÖLGESİNEOLİTİK YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ: BENZERLİKLER, FARKLILIKLAR
Katran Dağı Mağaraları
Göller Bölgesi
Katran Dağı Mağaraları ve Göller Bölgesi Yontmataş Endüstrisinin Karşılaştırılması veDeğerlendirme

Gizem Kartal
KARŞILAŞTIRMALI VERİLER IŞIĞINDA KIZILİNYONTMATAŞ ALET ENDÜSTRİSİ
Yerleşimin Konumu ve Kazı Tarihçesi
Yontmataş Endüstride Hammadde Tercihi ve Temini
Kızılin Yontmataş Alet Endüstrisi
Karşılaştırmalı Değerlendirmeler ve Sonuç
Yontmataş Alet Tip Listesi

Erdi Şimşek
SUMAKİ HÖYÜK ÇAKMAKTAŞI BULUNTULARININTEKNO-TİPOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Çakmaktaşı Endüstrisi
Hammadde
Taşımalıklar
Aletler
Tartışma ve Sonuç

İsmail Baykara
LEVALLOIS ÇEKİRDEKLERDE ÇAKMAKTAŞI VE OBSİDİYEN HAMMADDEKULLANIMI: GÜRGÜRBABA TEPESİ VE ÜÇAĞIZLI II MAĞARASI ÖRNEKLERİ
Materyal ve Metod
Bulguların Değerlendirilmesi
Tartışma ve Sonuç

Ergül Kodaş
DENEYSEL ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA BASKI YÖNTEMİYLE YAPILAN DİLGİ VE MİKRODİLGİ ÜRETİMİ
Tartışma ve Sonuç

Betül Fındık
YEŞİLOVA HÖYÜK NEOLİTİK ÇAĞ YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRME
Neolitik Çağ Yontmataş Endüstrisi
Sonuç

II. KISIM
ÖĞÜTME TAŞLARI, SÜRTMETAŞ ALET ENDÜSTRİSİ

Emre Güldoğan /İST.YA’NIN 2013-2018 SÜRTMETAŞ BULUNTULARI
İstanbul İli Arkeolojik Araştırma Tarihçesi
İstYA 2013-2019 Sürtmetaş Buluntuları
Değerlendirme ve Sonuç

Nurperi Ayengin
KAHİNTEPE KAZISI SÜRTMETAŞ ENDÜSTRİSİNE ÖRNEKLER

Onur Bamyacı
GÖRSEL VE FİLOLOJİK VERİLERE GÖRE ARKEOLOJİDE ÖĞÜTME TAŞLARI VE ÖĞÜTME AKTİVİTELERİNİN SOSYAL YAŞAMDAKİ YERİ
Nasıl Kullanılıyor? Görsel Referanslarda Öğütme Taşları ve Aktiviteleri
Filolojik Verilerde Öğütme Taşları ve Öğütme Aktivitelerinin Sosyal Yaşamdaki Yeri
Değerlendirme

Pınar Çaylı
GÜVERCİNKAYASI’NDA SÜRTME TAŞ ALETLER: İŞLEV VE DAĞILIM
Orta Kalkolitik Güvercinkayası Köyü’ne Genel Bakış
Güvercinkayası’nda Sürtme Taş Aletlerde / Buluntularda Hammadde ve Teknoloji, İşlev,
Dağılım, Mekân Analizlerinde Öne Çıkan Alanlar
Sembolik Anlam
Değerlendirme

III. KISIM
YORUM, YARATICILIK ve SEMBOLİZM

Hande Bulut & Kadriye Özçelik
ACIPAYAM (DENİZLİ) YONTMATAŞ BULGULARINDA SAPIENS ÖNCESİ ÜRETİM ANLAYIŞI
Acıpayam (Denizli) Yontmataş Bulguları
Sapiens Öncesi Bilişsel Özellikler
Sonuç

Neyir Kolankaya Bostancı
YONTMATAŞ BULUNTULAR VE SEMBOLİZM
Tarihöncesi Dönemlerde Sembolizmin Başlangıcı
Hammadde Olarak Taş
Taşlarda Stil ve Üzerlerinde Bezemeler Bulunan Yontmataş Buluntular
Prestij Ürünü Olarak Kullanılan Yontmataş Buluntular
Kümeler Halinde İstiflenmiş olan Yontmataş Buluntular
Mezarlarda Yontmataş Buluntuların Sembolik Kullanımı

Gökhan Mustafaoğlu
TAŞI KONUŞTURMAK İÇİN İNSANI YENİDEN TANIMLAMAK: BEYNİN EVRİMİ VE BİLİŞSEL ARKEOLOJİ
Beyin ve Sinir Sitemi Farkındalığının ve Araştırmalarının Tarihsel Gelişimi
Beynin Yapısı
Beynin Evrimi
Nörobilim (Sinirbilim) ve Nörogörüntüleme Yöntemleri
Nöroarkeoloji
Genel Değerlendirme

Ergül Kodaş
DENEYSEL ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR VE ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA İKİ YÜZEYLİ ALETLER (BİFACE): TEKNİK, SİMETRİ, ESTETİK VE SEMBOLİZM
Bifas / İki Yüzeyli Alet
Bifas: Kronolojik Gelişim ve Simetri
Deneysel Çalışmalar ve Bifas
Bifas: Simetri = Estetik
Sonuç ve Tartışma

Yavuz Aydın
PALEOLİTİK ÇAĞ YERLEŞİMLERİNDE BULUNTU DAĞILIMI VEMEKN ANALİZ ÇALIŞMALARI
Paleolitik Çağ Yerleşimlerinde Mekân Analizlerinin Önemi, Mekân İçi Unsurlar ve Problemler
Faydalanılan Anlayış ve Yöntemler

Ahmet Bilir
VORDONİSİ ADASI’NDAN BİR MERMER BATIĞI:NAVIS MARMORUM?
Vordonisi Adası’ndan Bir Mermer Batığı:Navis Marmorum?
Mermer Gemileri(Navis Lapidariae)
Vordonisi Batığı’na Ait Mermelerin Kökeni
Antik Deniz Taşımacılığında Prokonnesos Mermeri
Vordonisi Batığı
Sonuç

Türkçe

2021

382 Sayfa

16,50 x 23,50 cm