< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar

Yayınevi: Libra Yayınevi

ISBN: 9786054326877

390,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 9786054326877
Yazar: Abidin Temizer

İçindekiler :

Kısaltmalar

Önsöz

Birinci Bölüm

Balkan Ülkelerinde Balkan Tarihi Yazımı ve Metodoloji

Balkan History Writings and Methodology in The Balkan Countries

 • Recent Croatian Historiography and Its Methodological Approaches Toward The Balkans in The Early Modern Period and The Nineteenth Century: Some Examples - Željko HOLJEVAC
 • Apophatics of European Identity: Balkans and Other Peripheries - Dimitar V. ATANASSOV
 • 1945-1990 Yılları Arasında Arnavut Tarih Yazımına Göre Osmanlı'nın Değerlendirilmesi - Treatment of the Ottoman Period in Albanian Historiography 1945-1990 - Hasan BELLO
 • XIX. Yüzyıl Bosna Tarih Yazımında Osmanlı Arşiv Belgeleri Nasıl Kullanılmalıdır? - Zafer GÖLEN
 • Transposition of Teaching of Modern European History at Universities in Serbia- New Methodological Approach - Aleksandar RASTOVIĆ 85
 • Türkiye'de Yakınçağ Yunanistan Araştırmaları Üzerine - On the Researches of Contemporary Greece in Turkey - Bülent AKYAY

İkinci Bölüm

Balkan Tarihi Araştırmalarında Osmanlı Gerçeği - Ottoman Legacy in the Researches on Balkan History

 • Balkanski Ratovi I Balkanske Istoriografije - Šerbo RASTODER Ottoman Dominion Epoch In The Cultural Memory of Bulgarian People - Anna ALEXIEVA

Üçüncü Bölüm

Balkan Tarihi Araştırmalarında Arşivler - Archives in the Researches on Balkan History

 • The Available Archival and Museum Holdings About Construction of Yugoslav Diplomatic Mission in Ankara (1936) - Aleksandar KADIJEVIC
 • Balkan Göçleri ve Göçmenlerine Dair Mahalli Arşiv Kaynakları - Abdülmecit MUTAF
 • Balkan Tarihi Araştırmalarında Tapu ve Kadastro Kuyûd-ı Kadime Arşivinin Önemi - Mustafa PARLAK

Dördüncü Bölüm

Balkan Tarihi Araştırmalarında Belge Tahlili ve Önemi - Evalution and Reevaluation of the Historical Documents in the Researches on Balkan History

 • The Population of The Ottoman Bosnia in The Eighteenth Century According to The Poll-Tax Records: Methodological Issues - Nenad MOAČANIN
 • Balkan Tarihi Araştırmalarında Şikâyet-Ahkâm Defterleri: I Numaralı Rumeli Ahkâm Defteri Örneğinde (1742-1743) Murat TUĞLUCA

Beşinci Bölüm

Balkan Tarihi Araştırmalarında Göç Meselesi - Settlement and Migration Issues in the Researches on Balkan History

 • Göç ve İskânın Bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki Önemi - Mehmet İNBAŞI 261
 • 1950-1953 Yılları Arasında Balkanlar'dan Türkiye'ye Göçler (İstanbul Basınına Göre) - Metin AYIŞIĞI 287
 • Anadolu'ya İskân Edilen Balkan Savaşları Muhacirlerine Dair Tarih Alanındaki Çalışmalara Metodolojik Öneriler Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU
 • Belleklerde Mübadele - Sefer GÜVENÇ

Altıncı Bölüm

Osmanlı'nın Balkanlar'daki İzleri: Vakıflar - The Ottoman Imprints in the Balkans: Waqfs

 • Vakıf Müessesesi ve Yurt Dışı Vakıf Envanterleri - Mevlüt ÇAM
 • Balkanlar'da Osmanlı Vakıflarının Hâlihazırda Sayısal Verilerine İlişkin Tespitler - Enver KARAKEÇİLİ

Yedinci Bölüm

Balkan Tarihi Araştırmaları: Tematik - Researches in the Balkan History: Themes

 • The Ottoman Studies Within The Scope of The History Studies at The Serbian Universities (Methodological Approach) - Ema MILJKOVIĆ
 • Türkiye'de Ortaçağ Araştırmalarına Dair - Osman KARATAY
 • Romania and The Second Balkan War: Participation of Certain Future Prime Ministers - Ioan SCURTU - Ionuţ COJOCARU
 • Serezli Türk ve Rum İki Yerel Liderin Gözünden Balkan Savaşları ve Serez - H. Veli AYDIN
 • The Politics of Stereotyping ‘The Turk' in Slovenian Lands - Božidar JEZERNIK
 • Kosovo Albanians in The Clutches of Communism and Nationalism - Komünizm ve Milliyetçiliğin Pençesinde Kosova Arnavutları - Tamer BALCI
 • Onaltıncı ve Onsekizinci Yüzyıllarda Osmanlı Balkanı'nda Çingeneler Emine DİNGEÇ
 • Balkan Milliyetçiliklerini Anlamak İçin Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi Bilgin ÇELİK

Dizin

 Türkçe

2014

570 Sayfa

13,5 x 21 cm.