Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

BALYANLAR Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi

Yayınevi: Korpus Yayınları

ISBN: 9786055495664

1.250,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9786055495664
Yazar: Büke Uras
Cilt tipi: Sert Kapak

ÖNSÖZ

 • Balyan Mimarlık Arşivi’ne Bakmak /Arsen Yarman
 • Balyan Ailesi ve İmparatorluk Mimarlarına Saygıyla /HAYCAR │ Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Derneği
 • Balyanlar’ı Hatırlamak /Kevork Özkaragöz

BAŞLARKEN

1. Bölüm/BALYAN MİMARLIK ARŞİVİ

 • İşlevden Öte: Mit ve Önyargılarla Balyan Mimarlığı
 • Balyan Arşivi: Belleğin İstifi, Tasnifin Serüveni
 • Mimar Balyanlar

2. Bölüm/BALYAN AİLESİ: KİŞİSEL TARİHLER

 • Balyan Ailesi ve Kökeni
 • Krikor Bal(i)yan (1764-1831) ve Aile Atölyesinin Doğuşu
 • Senekerim Balyan (1768-1833)
 • Son Amira Mimar Garabed Balyan (1800-1866)
 • Garabed Balyan’ın Çocuklarının Eğitimi
 • Genç Deha Nigoğos Balyan(1826-1858)
 • Mimar, Mühendis ve Çok Yönlü Tanzimat Eliti Sarkis Balyan (1831-1899)
 • Büyük Haminin Ölümü, Dönüşen Talih ve Balyan Atölyesinin Son Dönemi
 • Mühendis-Mekanisyen ve Mucit Olarak Sarkis Balyan
 • Sanat Hamisi, Entelektüel Mimar Hagop Balyan (1837-1875)
 • Çizim Ustası, Ebniye Ressamı Simon Balyan (1846-1894)
 • Balyan Atölyesinin Son Mimarı, Levon Balyan (1855-1925)

3. Bölüm/BALYAN MİMARLIĞI VE TEMSİLLERİ

 • İmparatorluk Sarayları ve Büyük Şantiyelerin Organizasyonu: Şantiyelerin Sessizliği
 • Terakki İddiası ve Görsel Müzakere Olarak Sarkis Balyan Mimarlığı Temsilinde Fotoğraf
 • Mimarın Portresi

4. Bölüm/TANZİMAT DÖNEMİNDE BALYAN MİMARLIĞI

 • Zamanı ve Coğrafyayı Aşmak: Balyan Eklektisizminin Çoğul Kaynakları
  • Balyan Atölyesi Öncülüğünde Tanzimat Mimarlığında Neo-Gotik Unsurlar
  • Ansiklopedik Kaynak Olarak Tarih
  • Eşitlikçi Bir Talep: Çırağan ve Beylerbeyi Saraylarında Etkilenimler
  • Milli Üslup Arayışında Yeni Metodolojiler ve Osmanlı Rönesansı
 • Hâssa Mimarından Saray-ı Hümâyûn Kalfasına: Tanzimat Dönemi MimariÖrgütlenmesinde Mimarın Konumu

5. Bölüm/BALYAN ARŞİVİ KATALOĞU

TANZİMAT DÖNEMİNDE OSMANLI SARAY VE KONUT MİMARLIĞI

 • Boğaz Kıyılarında Hanedan Sarayları
 • Sultan II. Mahmud’un Çırağan Sarayı
 • Tanzimat Saraylarının Mutlak Modeli: Dolmabahçe
 • Eski Sarayın Yeni Komplekse Dahil Edildiği Tasarım Modeli: Beylerbeyi
 • Nigoğos Balyan’ın Yeni Çırağan Sarayı için Cephe Önerisi veHorror Vacui
 • Sarkis ve Hagop Balyan’ın Yeni Çırağan Sarayı için Doğulu, Polikrom Cephe Önerileri
 • Yeni Çırağan Sarayı
 • Çırağan’dan Fer’iye Saraylarına Anıtsal Sahil Hattı
 • Sarkis Balyan’ın Yıldız Sarayı Büyük Mâbeyn Köşkü Genişletme Projesi
 • Balyanlar ve Tanzimat Döneminde İmparatorluk Şölenleri
 • Balyan Arşivi’ndeAntoine Bourgeois’ya ait birProje
 • İdeal Planın Peşinde: Köşk ve Kasır Tasarımları
 • Kabataş Esma Sultan Konağı
 • Balyan Mimarlığında bir İstisna Olarak Orta Sınıfa Yönelik Konut Tasarımları

İMPARATORLUK İÇİN DEKORASYON

 • 19. Yüzyıl Osmanlı Sarayları Dekorasyonu
 • Paris, Nubar Kütüphanesi’nde Bulunan “Serkis Bey”e ait Perspektif Çizimleri
 • Balyan Arşivi’nde Paris Kökenli Mobilya, Avize ve Mefruşat Tasarımları
 • Kavramsal bir Devşirme: Çırağan Sarayı Sedefli Kapılarının Yıldız Şale Köşkü ZiyafetSalonunda Yeniden Kullanımı

OSMANLI DİPLOMASİSİNİN YENİMEKNLARI

 • Sarkis Balyan’ın Meclis-i Mebusan Düzenlemesi
 • Sarkis Balyan’ın 1878 Yangını Sonrası Bâb-ıli Plan Önerileri

DİNİ YAPILAR

 • Tanzimat Dönemi Camileri ve Balyanlar’ın Katkısı
 • Sarkis Balyan’ın Dört Minareli Selâtin Cami Tasarımı: Aziziye Camisi
 • Balyan Arşivi’nde Yer Alan İkinci Cami Çizim Grubu
 • Payitaht ile Doğu Arasında Kilise Tasarımları

KAMUSAL HAYATIN YENİMEKNLARI

 • Sarkis Balyan’ın Aya İrini’de Mecmua-i Esliha-i Atika için Teşhir Planı
 • Eğitim Yapıları
 • Sarkis Balyan’ın Galatasaray Mekteb-i Sultanisi Planı
 • Balyan Arşivi’nde Hastane Projesi
 • Simon Balyan’a ait Sarayburnu Antrepoları Tasarım Önerisi
 • Kamusal bir Yapı ile Peyzaj Tasarımına ait Proje

ASKERİ YAPILAR

 • Mimaride Nizam Fikrinin Öncüsü Olarak Kışla Tasarımları
 • Maçka Silahhanesi

SANAYİ YAPILARI

 • Osmanlı Sanayileşmesinin Erken Döneminde Dadyan ve Balyan İşbirliği
 • Feshane Fabrika-i Hümâyunu
 • Dolmabahçe Gazhanesi

TANZİMAT KENTİNİN ISLAHI: BALYANLAR VE KENTSEL TASARIM
KISALTMALAR
KAYNAKÇA

 • Balyan Yapıları Dizini Üzerine
 • Yapı ve Kişiler Dizini

Türkçe

2021

352 Sayfa

26 x 31 cm