Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Bizans Devleti Tarihi

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751603487

42,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9789751603487
Yazar: Georg Ostrogorsky
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

Bu cild Bizans devletinin gelişmesini, iç ve dış siyaset değişmelerinin karşılıklı etkileriyle zorunlu olrak aldığı şekliyle, belirtmeye çalışmaktadır. Bizans devri sadece ana hatları ile tasvir olunmuştur. Her bölümde kaynaklara bakış ile her kısmın başına eklenen bibliyografya bilgisi, metin içindeki kaynak ve bibliyografya notlarında tasarrufa daha büyük bir olanak sağlamıştır. ***

Çevirenin Önsözü
“Handbuch der Altertumswissenschaft” serisini yayınlayan Walter Otto’nun bu cildin ilk baskısına yazdığı önsöz
Ostrogorsky’nin kitabın 1940 yılındaki ilk baskısına yazdığı önsözden
Ostrogorsky’nin kitabın 1952 yılında yapılan ikinci baskısına yazdığı önsözden
Ostrogorsky’nin üçüncü baskıya yazdığı önsöz
Sık zikredilen eserlerin kısaltma gelişmesi

Giriş. Bizans tarihi bilgisinin gelişmesi
I.Erken Bizans devleti gelişmesinin anahatları (324-610)
Kaynaklar
1.Hristiyanlaştırılan Imperium romanum
2.Kavimler muhacereti ve kristolojik mücadeleler devri
3.Iustinianos rastorasyonu ve yaratılan eserin çöküşü

II. Bizans devletinin varlığı ve yenilenmesi için mücadele (610-711)
Kaynaklar
1. İran ve Avar savaşları ve Herakleios reformu
2. Arap istilâsı devri: Herakleios’un son yılları. Konstas II.
3. İstanbul’un kurtarılışı ve yeni düzenin gelişmesi. Konstantinos IV. ve Iustinianos II.
4. Herakleios hanedanının sukutu

III. Tasvir kırıcı buhran devresi (711-843)
Kaynaklar
1. Taht karışıklıkları
2. Tasvirler mücadelesi ve Arap savaşları: Leon III.
3. Tasvir kırıcılık hareketi ve Bulgarlarla mücadele: Konstantinos V.
4. Tasvir kırıcı hareketinin gerilemesi ve tasvirlere ibadetin yeniden canlandırılması
5. Bizans ve Büyük Karl
6. Nikephoros I’un reformları ve dış tehlikelere: Bizans ve Krum
7. Tasvir kırıcı reaksiyon

IV. Bizans imparatorluğunun parlak devri (843-125)
Kaynaklar
1. Yeni devrin başlangıcı
2. Hukuki kodifikasyonlar devri: Basileios I. Ve Leon
3. Bizans ve Bulgar çarı Symeon
4. Merkezi iktidarın feodal kuvvetlere karşı mücadelesi ve Bizans sarayının kültürel parlak devri: Romanos Lakapenos ve Kontantinos Porphyrogennetos
5. Fütuhat devri: Nikephoros Phokas ve Ioannes
6. Bizans kudretinin doruğuna ulaştığı devre: Basileios II.

V. Başşehir memurlar asalet sınıfının hâkimiyet devri (1025-1081)
Kaynaklar
1. Orta Bizans devlet sisteminin çözülüşü
2. İç ve dış siyaset bakımından çöküş

VI. Askerî asalet sınıfının hâkimiyet devri (1081-1024)
Kaynaklar
1. Bizans devletinin yeniden canlanışı: Aleksios I. Komnenos
2. Yeni kudretlenme devresi ve ilk gerilemeler: Ioannes II. Ve Manuel I.
3. Andronikos Kommenos’un devleti yeniden canlandırma tecrübesi
4. Çöküş

VII. Lâtin hâkimiyeti ve Bizans imparatorluğunun restorasyonu (1203-1272)
kaynaklar
1. Yeni devletler sisteminin kuruluşu
2. Epiros’un kısa yükseliş devresi ve çöküşü. İznik’in zaferi.
3. Restorasyon öncesi
4. Büyük devlet olarak Bizans’ın yeniden ihyası: Mikhail VIII.

VIII. Bizans devletinin çöküşü ve yıkılışı (1282-1452)
Kaynaklar
1. Küçük devlet olarak Bizans: Andronikos II.
2. İç savaşlar devresi. Balkanlarda Sırp hâkimiyeti
3. Balkan yarımadasının Osmanlılar tarafından fethi. Bizans Türklerin vasal devleti
4. Sukut

Bizans hanedanının şecereleri

Hükümdar Listeleri

Genel Dizim

Haritalar

Türkçe

2011

582 Sayfa

18 x 24,50 cm