Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

CIEPO XIV. Sempozyum Bildirileri

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 97516638

44,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 97516638
Yazar: Kolektif
Cilt tipi: Karton Kapak

 • CIÉPO Nedir?
 • CIÉPO XIV. Başkanı Prof. Dr. Tuncer BAYKARA'nın Açış Konuşması
 • Ali AKTAN (Kayseri), Tanzimat'a Kadar Kayseri’deki Zimmîlerin Genel Durumu
 • Edith Gülçin AMBROS(Avusturya), One does not speak ill of the dead- or does one? Ottoman chronograms (tevârih) on deaths
 • Muharrem BAYAR (Afyon), Karakeçili Yörük Aşiretinin Yaşadığı Alanların Demografisi
 • Tuncer BAYKARA (İzmir), Osmanlı Klasik Döneminde Çift Arazisi En Az İki Parçalı mıdır?
 • Bayram BAYRAKTAR (İzmir), 20. Yüzyıl Başlarında Arnavutluk Sorunu ve Konuyla İlgili Islahat Girişimleri
 • Nejdet BİLGİ (Manisa), Tanzimat Döneminin İlk Yıllarında Saruhan Sancağı Marmara Kasabasının Sosyal ve Ekonomik Durumu
 • Filiz ÇOLAK (İzmir), İzmir'in İhracatında Palamut'un Yeri ve Önemi
 • Melek DELİLBAŞI (Ankara), Aydınoğlu Hızır Bey'e Ait Bir Ahidnâme Taslağı
 • Halime DOĞRU (Eskişehir), Saruhan İli'nden Rumeli'de Sağkol'a ve Kozluca Kazası'na İskân
 • Slavka DRAGANOVA (Bulgaristan), Manisa Sancağı İçin Bulgaristan'daki Osmanlı Evrakı
 • Feridun EMECEN (İstanbul), Ayan ve Muhallefâtı: Karaosmanoğlu Koca Mustafa Ağa
 • M. Akif ERDOĞRU (İzmir) , Osmanlı Kıbrısı'nda Önemli Bir Görevli: Beytülmâl-i Hassa ve mme Emini
 • Mehmet ERSAN (İzmir), I. Alaeddin Keykubad'ın Çukurova Siyaseti ve Ermeniler
 • İsmail ERÜNSAL (İstanbul), Mir'âtü'l-Işk'ın XVI. Asır Bayramî Melamiliği İçin Önemi ve Eserde Yeralan Melâmilik Esâsları
 • Caesar E. FARAH (ABD), Forts and Castles of Yemen and Oman
 • Thomas D. GOODRICH (ABD), A Cartographic Innovation of Piri Reis in His Kitab-ı Bahriye
 • Turan GÖKÇE (İzmir), XVI. Yüzyılda Uşak Zâviyeleri
 • İbrahim GÜLER (Muğla) , Osmanlı Devri İzmir-Tunus İlişkileri (XVII-XVIII. Yüzyıl)
 • Ersin GÜLSOY (Erzurum), Girit Seferleri Dolayısı İle Akdeniz'de Osmanlı-Venedik Donanma Savaşları (1645 -1669)
 • Vehbi GÜNAY (İzmir), XVI. Yüzyılda Bergama ve Çevresindeki Asayiş Problemlerine Dair
 • Jane HATHAWAY (ABD), The Sabbatai Sevi Movement and the Expulsion of Yemen's Jews in 1679
 • Keith HOPWOOD (İngiltere), The Relation Between the Emirates of Menteşe and Aydın and Byzantium, 1250-1350
 • Metin HÜLAGÜ (Kayseri), 1897 Türk-Yunan Harbine Kadar Osmanlı İdaresinde Girit
 • Mücteba İLGÜREL (İstanbul), Hububat Kaçakçılığı
 • Cüneyt KANAT (İzmir), Memlûk Devleti'nde Askerî Bir Oyun: Kabak Oyunu
 • Ali KARACA (İstanbul), Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Bilinci (1837-1909)
 • Arife KARADAĞ (İzmir), Geographical Factors Which Define Urban Existance and Continuance of Izmir Since Centuries
 • Machiel KIEL (Utrecht, Hollanda), Kuşadası: Genoese Colonial Town of the 1300s or Ottoman Creation of the 17th Century
 • Dariusz KOLODZIEJCZYK (Polonya), The Ottoman Northern Policy at seen from the Venetian Archives
 • Orhan KOLOĞLU (İstanbul), Tanzimat'ın Yankısı: Osmanlı Meclislerinde Libya ve Libyalılar
 • Ercüment KURAN (Ankara), XIX. Yüzyılda Osmanlı Aydınlarının Batı'yı Algılaması ve Ahmet İhsan (Tokgöz)'ın Avrupa'da Ne Gördüm Başlıklı Eseri
 • David KUSHNER (İsrael), The One Hundredth Anniversary of Beersheba- the Establishment of an Ottoman Town
 • Jacob LANDAU (İsrael), An Arab Intellectual's 1908 Vision of the Future Ottoman Empire
 • Dimitris LOUPIS (Yunanistan), An Unpublished Anonymous Ottoman Portolan Text that Ignores Piri Reis
 • Hasan MERT (İzmir), Parti Mehmed Pehlivan
 • Özcan MERT (İstanbul), Tanzimat Döneminde Çeşme Kocabaşıları
 • Hilal ORTAÇ-GÜRPINARLI (İzmir), Manisa Kazasında Bulunan Bazı Çiftlik Köylerinin XIX. Yüzyıl Ortalarındaki Durumu
 • Sema ÖNER (İstanbul), Türk Resim Sanatının Gelişimindeki Öncü Adımlarıyla Ahmet Ali Paşa (Şeker Ahmet Paşa) ve Osmanlı Sarayı
 • Ahmet ÖZGİRAY (İzmir), 17 Şubat 1923'te Düzenlenen İzmir İktisat Kongresi Hakkında İngilizler Ne Düşünüyordu?
 • Zübeyde Cihan ÖZSAYINER (İstanbul), Mimar Sinan'ın İstanbul'daki Cami ve Türbelerindeki Hat Düzeninin Manisa Muradiye Camiine Etkileri
 • Sándor PAPP (Macaristan), Macar ve Erdel Kralı Olan Bocskai'nin Halefleri (Tadil Edilen Bir Berat-ı Hümayun)
 • Irına PAVLOVA (Rusya), Mediterrenaen Sea and The Russian-Turkish Relations at the beginning of the XIX. Century
 • Maria PIA PEDANI (İtalya), The Ottoman Empire and Gulf of Venice (15th-16th c)
 • Anna POURADIER DUTEIL-LOIZIDOU (Kıbrıs R. Kesimi), Le Commerce de la France avec l'échelle de Smyrne d'aprés un mémoire de 1669
 • Hovard REED (ABD), An American Family's Lasting Links with İzmir(Smyrna) and Turkey Since 1830: Trade, Education and Philantropy Bridging Three Centuries
 • Claudia RÖMER (Avusturya), An unknown 16 th Century Mühimme Defteri at the Austrian National Library
 • Hüseyin SALMAN (İstanbul), Timur'un İzmir ve Foça’yı Haçlılardan Geri Alması
 • Jan SCHMIDT (Hollanda), Mustafa Vasfî Efendi's Tevârih: The Autobiography of an Ottoman Horseman,1801-1826
 • Kunihiro SHIDARA (Japonya), İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kuruluşu
 • Thomas SINCLAIR (Kıbrıs R. Kesimi), Ahlat Şehri'nin Geç Orta Çağ ve Erken Osmanlı Çağı Tarihi
 • Sabri SÜRGEVİL (İzmir), 19. Yüzyıl Ortalarında Üsküb Çingeneleri
 • Nesim ŞEKER (Ankara), Mütareke Dönemi Türk Basınında Milliyetler Meselesi :1918-1923
 • Adnan ŞİŞMAN (Uşak), XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nde Fransız Müesseseleri
 • Cahit TELCİ (İzmir) , XV. ve XVI. Yüzyıllarda Hereke Nâhiyesi
 • Tümay TİMUÇİN (Ankara), İstanbul'da Beyaz-Ruslar: 1919-1924
 • Güçlü TÜLÜVELİ (Ankara), Şeriye Sicillerinin Işığı Altında Osmanlı İmparatorluğu'nda Askerî-Reaya Ayrışması Üzerine Bazı Gözlemler
 • Alaeddin YALÇINKAYA (Trabzon), Ege Adalarının En Önemli Ticaret Merkezi Olan Sakız Adasının İktisadi ve Sosyal Hayatından Bir Kesit: 1790-1810
 • Ayşıl T. YAVUZ (Ankara) , Anatolian Seljuk Caravanserais and the Post System

Türkçe / İngilizce

2004

813 Sayfa