Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Elmalı Kazası (1839 - 1914)

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751636003

66,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9789751636003
Yazar: Hatice Durgun
Cilt tipi: Sert Kapak

 • İÇİNDEKİLER
 • ÖN SÖZ
 • KISALTMALAR
 • GRAFİKLER VE TABLOLAR
 • KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR
 • GİRİŞ
 •  
 • BİRİNCİ BOLUM
 • İDARÎ VE ADLÎ TEŞKİLAT
 • 1. Elmalı Kazasının 1864 Vilayet Nizamnamesi’ne Kadar İdari Durumu... 19
 • 2. Kaza Yonetimi
 • a. Kaza Muduru
 • b. Kaymakam
 • c. Kaza Meclisi
 • d. Belediye Teşkilatı
 • 3. Elmalı’nın Mahalleleri
 • a. Mahalle Muhtarları
 • b. Mahalle İmamları
 • 4. Elmalı’nın Koyleri
 • 5. Elmalı’nın Nahiyeleri
 • a. Kaş Nahiyesi
 • b. Kalkan Nahiyesi
 • c. İğdir ma‘a Kardıc Nahiyesi
 • d. Finike Nahiyesi
 • Finike Nahiyesinde Rusumat İdaresi ve Belediye Teşkilatı
 • Finike’nin Kaza Merkezi Yapılması
 • 6. Adli Teşkilat
 • a. Kadı
 • b. Naib
 • c. Mahkeme Gorevlileri
 •  
 • İKİNCİ BOLUM
 • SOSYAL YAPI
 • 1. 19. Yuzyılda Elmalı Kazasında Nufus
 • a. Musluman Nufus
 • b. Gayrimuslim Nufus
 • c. Yoruklerin Nufusu
 • d. Nufus Memurları ve Katipleri
 • 2. Elmalı Kazasında Muslim-Gayri Muslim İlişkileri
 • a. Hukuki Alanda Muslim-Gayrimuslim İlişkileri
 • b. Ticari Alanda Muslim-Gayrimuslim İlişkileri
 • c. Sosyal ve Kulturel Alanda Muslim-Gayrimuslim İlişkileri
 • 3. Aile Yapısı
 • a. Evlilik
 • b. Boşanma
 • c. Vasi Tayini
 • d. Nafaka Tayini
 • e. Tereke
 • 4. Elmalı’da Cocuk Sayısı, Cinsiyeti ve Cocuklara Verilen İsimler
 • 5. Elmalı’da Kullanılan Sıfat ve Lakaplar
 • 6. Elmalı’da Asayiş Olayları
 • a. Hırsızlık
 • b. Hakaret
 • c. Darp ve Yaralama
 • d. Cinayet
 • e. Zina ve Irza Gecme
 • 7. Folklorik Unsurlar
 • 8. Elmalı’da Eğitim
 • a. Medreseler
 • Omer Paşa Medresesi
 • Huseyin Efendi Medresesi
 • Arif(i) Ahmet Paşa Medresesi
 • Debbağ Baba Medresesi
 • Şeyh Ummi Sinan Medresesi
 • Haydar Baba Medresesi
 • Hacı Şeyh Efendi Medresesi
 • Babazade Hacı Abdurrahman Medresesi
 • Mustafa Efendi Medresesi
 • Hasan Efendi Medresesi
 • Diğer Medreseler
 • b. Sıbyan Mektepleri
 • c. İbtidai Mektepleri
 • d. Ruştiye Mektebi
 • e. Gayrimuslim Okulları
 • f. Kutuphaneler
 • 9. Sağlık Hizmetleri ve Salgın Hastalıklar
 • a. Veba
 • b. Humma
 • c. Cicek Hastalığı
 • d. Kolera
 • e. Frengi
 • 10. Doğal Afetler
 • a. Deprem
 • b. Sel
 • 11. Dini ve Sosyal Yapılar
 • a. Cami ve Mescitler
 • Cami-i Atik
 • Omer Paşa Cami
 • Şeyh Ummi Sinan Cami
 • Demirciler Cami ve Tahtani Mescit
 • Kabmescid Cami
 • Cami-i Cedid
 • Tahtamescid Cami
 • Toklular Mahallesi Mescidi
 • Musa Efendi Mahallesi Mescidi
 • Hatice Hatun Mescidi
 • Karyağdı Mescidi
 • Koylerde Bulunan Cami ve Mescitler
 • Nahiyelerde Bulunan Cami ve Mescitler
 • b. Tekke ve Zaviyeler
 • Abdal Musa Tekkesi
 • İlyağı Baba Zaviyesi
 • Seyyid Hızır Zaviyesi
 • Kuyucu Baba Zaviyesi
 • Halil Baba Zaviyesi
 • Hamza Kethuda Zaviyesi
 • Haydar Baba Zaviyesi
 • Ahi Mustafa Zaviyesi
 • Hacı Baba Zaviyesi
 • Diğer Zaviyeler
 • c. Turbe ve Yatırlar
 • d. Kiliseler
 • e. Hamamlar
 • f. Hanlar
 • g. Ceşme, Kopru ve Kuyular
 •  
 • UCUNCU BOLUM
 • İKTİSADÎ HAYAT
 • 1. Tarım
 • a. Tarım Arazileri ve Tarım Usulleri
 • b. Hububat ve Bakliyat Tarımı
 • Buğday Uretimi
 • Arpa Uretimi
 • Melez Uretimi
 • Darı ve Mısır Uretimi
 • Yulaf Uretimi
 • Burcak Uretimi
 • Nohut Uretimi
 • Mercimek Uretimi
 • c. Tutun Tarımı
 • d. Yonca Tarımı
 • e. Bostan Tarımı
 • f. Bağcılık
 • g. Bahce Tarımı
 • h. Sebze Tarımı
 • 2. Hayvancılık
 • a. Buyukbaş Hayvancılık
 • b. Yuk ve Binek Hayvanları
 • c. Kucukbaş Hayvancılık
 • d. Arıcılık
 • 3. Ticaret
 • a. Esnaf Zumresi
 • b. Tuccar Zumresi
 • 4. Para ve Fiyatlar
 • a. Para
 • b. Fiyatlar
 • Hububat ve Gıda Maddeleri Fiyatları
 • Canlı Hayvan Fiyatları
 • Taşınmaz Malların Fiyatları
 • Gunluk Hayatta Kullanılan Eşya Fiyatları
 • 5. Bankacılık
 • 6. Duyun-ı Umumiye Elmalı Şubesi ve Reji İdaresi
 • 7. Madencilik
 • a. Krom
 • b. Manganez
 • 8. Ormancılık
 • 9. Vergiler
 • a. Vergi-i Mahsusa
 • b. Emlak ve Temettu‘ Vergisi
 • c. Cizye Vergisi
 • d. Oşur Vergisi
 • e. Ağnam Vergisi
 • SONUÇ
 • KAYNAKÇA
 • DİZİN
 • EKLER

Türkçe

2018

464 Sayfa

16,5 x 23,5 cm