Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Ephesus Yazıtları Işığında İmparator Diocletianus`a Kadar ROMA ŞÖVALYE SINIFI VE ASIA EYALETİNDEKİ RESMÎ GÖREVLİLERİ

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9751605563

20,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISBN: 9751605563
Yazar: Bülent İplikçioğlu
Cilt tipi: Karton Kapak

İçindekiler :

GİRİŞ

1.      Asia eyaleti yönetim uygulaması dikkate alınarak Roma şövalye

  1. sınıfına ve devlet hizmetindeki faaliyetine genel bakış
  2. Amaç. konu ile ilgili araştınna1arın durumu
  3. Konunun sınırlandırılış biçimi
  4. Teknik noktalar

EINLEITUNG­

  1. Kurzer Überblick über den römischen Ritterstand und seine Utigkeit
  2. im kaiserlichen Reichsdienst mit besonderer Berucksichtigung der

2.      Verwaltungspraxis Asiens

3.      Problemstellung und Forschungsstand

4.      Abgrenzungsfragen

5.      Technisches­

PROSOPOGRAFİK BÖLÜM

1.   Asia eyaletinde görev yapmış olan şövalye sınıfı devlet kariyeri temsilcileri ya da görevleri nedeniyle Ephesus veya Asia ile ilişkisi bulunanlar

1.1. Proceuratores fisei provinciae Asiae

2.2.  Procuratoresfisci provinciae Asiae (?)

3.3.  Asia eyaletinde imparatorlara ait varlıkların yöneticileri

4.4.  Procuratores vicesimae hereditatiumAsiae­

5.5.  Procuratores vicesimae hereditatiumAsiae (7)

6.6.  Procuratores quadragesimae portuumAsiae

7.7.  Advoeati fisei provinciae Asiae

8.8.  Asia eyaletinde üslenmiş bulunan yardımcı askeri birliklerin praefectus`ları

  1. Asia eyaleti dışında görev yapmış olan ya da görevleri dışında Ephesus ya da Asia ile ilişkileri bulunan devlet kariyeri temsilcileri olarak şövalye ve azatlılar
  2. Belirsiz durumlar; Ephesus ya da Asia ile ilişkileri açıklığa kavuş­turulamayan kişiler

PROSOPOGRAPHISCHER TEIL

1.      Die Repdisentanten des kaiserliehen (ritterliehen) Reiehsdienstes in Asia bzw. solche, die aus dienstliehen Grtinden Beziehungen zu

Ephesos bzw. Asia hatten

1.      Procuratores fisci provinciae Asiae

2.      Procuratores fisci provinciae Asiae (?)

3.      Verwalter kaiserlieher Besitzungen in Asia

4.      Procuratores vicesimae hereditatiumAsiae.

5.      Procuratores vicesimae hereditatium Asiae (?)

6.      Procuratores quadragesimae portuum Asiae

7.      Advocati ftsci provinciae Asiae

8.      Praefecti in Asia stationierter Auxiliarformationen

2. Ritter und Freigelassene in ephesisehen Insehriften als Reprasen­tanten des (kaiserliehen) Reichsdienstes auβerhalb von Asia bis Diokletian

3. Unsicheres bzw. unklare Beziehungen zu Ephesos bzw. Asia

SONUÇ

ZUSAMMENFASSUNG

LİTERATÜR VE KISALTMALAR LİSTESİ

LITERATUR-UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

KAYNAKLAR DİZİNİ

QUELLENREGISTER.

1 . Konu ile ilgili olarak başvurulan antik yazarlar

    Zum Thema herangezogene Stellen antiker Autoren

2. Yazıtlar

    Inschriften

2.1.   Ana belgeler Hauptzeugnisse

2.2.   Konu ile ilgili olarak başvurulan diğer yazıtlar

Sonstige zum Thema herangezogene Inschriften

3. Konu ile ilgili olarak başvurulan sikke ve papiruslar

     Zum Thema herangezogene Moozen und Papyri

PROSOPOORAFİK BÖLÜMDE DEGERLENDİRİLEN ŞAHISLARIN AD LİSTESİ

NAMENSVERZEICHNIS DER IM PROSOPOGRAPHISCHEN TEIL BERAN­ DELTEN PERSONEN

PROSOPOORAFİK BÖLÜMDE DEĞERLENDİRİLEN ŞAHISLARDAN

TARİHLENDİRİLEBİLENLERİN KRONOLOJİK SIRASI

CHRONOLOGISCHE REIHUNO DER DATIERBAREN, IM PROSOPOGRA­ PHlSCHEN TEIL BEHANDELTEN PERSONEN

EPHESUS`LULAR YA DAEPHESUS`TA OTURAN ŞAHISLAR

EPHESIER BZW. IN EPHESOS ANSASSIOE PERSONEN ­EPHESUS`LU YA DA EPHESUS`TA OTURMUŞ OLMASI MUHTEMEL ŞAHISLAR

MÖOLICHERWEISE EPHESIER BZW. IN EPHESOS ANSASSIGE PER­SONEN ­

EPİGRAFİK DİZİN

EPIGRAPHlSCHER INDEX

I. Hellence yazıtlar ­

     Griecmsche Inschriften

A. Tanrı ve heros adları ­

     Götter-und Heroennamen

1. Tanrı adları ­

     Göttemamen

2. Heros adları ­

     Heroennamen

B. İmparator adları ve imparatorluk ailesi mensupları

     Kaisemamen und Angehörige des Kaiserhauses

1. İmparator adlan

     Kaisemamen ­

2. İmparatorluk ailesi mensuplan

     Angehörige des Kaiserhauses

C. Kral adlan ­

     Königsnamen

D. Şahısadlan­

     Personennamen

E. Cogrnfya adları ve mahaller

     Geographische Namen und Örtlichkeiten

1. Cografya adları­

     Geographische Namen

2. Mahaller­

     Örtlichkeiten

F. Tribus adları

     Römische Tribus

G. Agonlar

     Agonen

H. Ay adları ve Roma takvimi

     Monatsnamen und römischer Kalender

I. Sözcükler

     Wortschatz

J. Şiir vokabüleri

     Poetischer Wortschatz,

II. Latince yazıtlar ­

     Lateinische Inschriften

A. Tanrı ve heros adları ­

     Götter-und Heroenoamen

1. Tanrı adları ­

     Götternamen

2. Heros adları "

     Heroennamen

B. İmparator adlan ve imparatorluk ailesi mensupları Kaisernamen und Angehörige des Kaiserhauses

1. İmparator adları

     Kaisernamen ­

2. İmparatorluk ailesi mensupları

     Angehörige des Kaiserhauses

C. Kal adları­

     Königsnamen

D. Şahıs adları ­

     Personennamen

E. Coğrafya adları,

     Geographische Namen

F. Tribus adlan

     Römische Tribus

G. Sözcükler

     Wortschatz

Türkçe / Almanca

1993

366 Sayfa

16,50 x 24 cm