Anasayfa > Kitap > Tarih-Kültür-Araştırma< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

I.Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211)

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751618672

12,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISBN: 9789751618672
Yazar: Selim Kaya
Cilt tipi: Karton Kapak

GİRİŞ: KURULUŞUNDAN ÎI.KILIÇ ARSLAN'IN ÖLÜMÜNE KADAR TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ

BİRİNCİ BÖLÜM
I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV'İN MELİKLİK VE BİRİNCİ SALTANAT DÖNEMİ
A- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Çocukluğu, Meliklik Dönemi ve
Saltanat Mücadelesi

1- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Doğumu ve Çocukluğu

2-Sultan II. Kılıç Arslan'ın Ülkesini Oğulları Arasında Pay­laştırması ve Gıyâseddin Keyhüsrev'in Tarih Sahnesine Çıkışı

3- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Meliklik Dönemi

     a)Melik Gıyâseddin Keyhüsrev'in Bizans İmparatoru II. İsaakios Angelos ile İlişkileri

      b)Gıyâseddin Keyhüsrev'in Üçüncü Haçlı Seferinde Al­man Haçlı Ordusuna Karşı Faaliyeüeri

4- Melik Gıyâseddin Keyhüsrev ve Kardeşler Arasındaki Saltanat Mücadeleleri

5- Melik Gıyâseddin Keyhüsrev'in Veliaht Tayin Edilmesi....

B- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Birinci Saltanat Dönemi (1192-1196)

1- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev ve Ağabeyleri Arasındaki

Saltanat Mücadeleleri

2-Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev Döneminde Selçuklu-Bizans İlişkilerinin Bozulması ve Bizans'a Düzenlenen Sefer.

3- Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev ile Ağabeyi Rükneddin Süleymanşah Arasında Yapılan Anlaşma ve I.Gıyâseddin
     Keyhüsrev'in Saltanatı Süleymanşah'a Bırakması

İKİNCİ BÖLÜM

II.RÜKNEDDİN SÜLEYMANŞAH'İN MELİKLİK VE

SALTANAT DÖNEMİ
A- Rükneddin Süleymanşah'm Çocukluğu, Meliklik Dönemi ve
Saltanat Mücadelesi

1-    Rükneddin Süleymanşah'm Doğumu ve Çocukluğu

2-    Rükneddin Süleymanşah'm Tarih Sahnesine Çıkışı ve Me­liklik Dönemi

3-Melik Rükneddin Süleymanşah'm Saltanat Mücadelesi ....
4-Melik Rükneddin Süleymanşah'm Konya'yı Kuşatması, Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev ile Anlaşması ve Türkiye
    Selçuklu Sultanı Olması

B- II. Rükneddin Süleymanşah'm Saltanat Dönemi

1-Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm İlk İcraatları

2-Sultan II. Rükneddin Süleymanşah ile Bizans İmparatoru

III.Aleksios Arasındaki İlişkilerin Bozulması ve Yapılan Antlaşma

3-Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Kilikya Seferi■:.

4-Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'a Yapılan Suikast
Girişimi

5-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Selçuklu Birliğini Kurma Çalışmaları

6-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Doğu Anadolu'ya Yaptığı Sefer ve Saltuklu Hâkimiyetine Son Vermesi

7-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Gürcistan Seferi

8-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'1-Efdal'i Kendine Tâbi Kılması

9-    Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Kardeşi Muhyiddin Mesud ile Mücadelesi ve Ankara'yı Hâkimiyetine Alması...

C- SULTAN II. Rükneddin Süleymanşah'm Ölümü ve Şahsiyeti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SULTAN I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV'İN İKİNCİ SALTANATI

A- I.  Gıyâseddin Keyhüsrev'in  Selçuklu Sultanlığından
Ayrılışından Sonraki Hayatı. (1196-1204) ...

1-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Saltanatı Ağabeyi Rükneddin Süleymanşah'a Bırakması ve Konya'dan Ayrılışı

2-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Ermeni Hâkimi II.Leon'u Ziyareti

3-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Elbistan Meliki (Ağabeyi) Mugiseddin Tuğrulşah'ı Ziyareti

4-  Gıyâseddin Keyhüsrev'in Malatya Meliki (Ağabeyi) Muizzeddin Kayserşah'ı Ziyareti

5-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Halep Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'z-Zâhir'i Ziyareti

6-Gıyâseddin Keyhüsrev'in Hısnıkeyfâ ve Diyarbakır Artuklu Hükümdarı II. Sökmen'i Ziyareti

7-Gıyâseddin   Keyhüsrev'in   Ahlatşah   Bedreddin Aksungur'u Ziyareti

8-     Gıyâseddin Keyhüsrev'in Samsun Valisini Ziyareti

9-  Gıyâseddin Keyhüsrev'in Bizans   İmparatoru III. Aleksios Angelos'u Ziyareti

10- Gıyâseddin Keyhüsrev'in İstanbul'dan Selçuklu Ülkesi­ne Dönüşü

B- Gıyâseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanat Dönemi

1-    Gıyâseddin Keyhüsrev'in Saltanatı Yeniden Ele Geçirmesi.

2-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanatının İlk Yıllarındaki Faaliyetleri

3-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Karadeniz Bölgesine Düzenlediği Sefer

4-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Antalya'yı Fethi

5-    Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Kilikya Ermeni Krallığı' na Düzenlediği Sefer

6- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Musul Hâkimi Nureddin Arslanşah ile Erbil Hâkimi Muzafferüddin Kökbörü'yü Tâbiiyetine       Alması

7- Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev'in İznik Bizans İmparatoru I. Theodoros Laskaris ile Yaptığı Alaşehir Savaşı ve Gıyâsed-din Keyhüsrev'in Şehit Olması

C-I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Şahsiyeti

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SULTAN I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV VE II. SÜLEYMAN ŞAH DÖNEMLERİNDE TEŞKİLÂT VE İDARE, KÜLTÜREL,

SOSYAL, EKONOMİK VE TİCARÎ HAYAT, İMÂR FAALİYETLERİ

A-TEŞKİLÂT VE İDARE

1-Merkez ve Taşra Teşkilâtı

a- Sultan (hükümdar)

Unvan ve lâkap

Taht ve tac

Çetr

Hutbe

Hil'at ve menşur

Gâşiye

Nevbet

Tuğra ve Tevkî

Kırmızı Çizme ve Sarık

Sikke

Başkent

b-Saray

Hâcib

Cândâr

İğdiş

Çavuş

Emîr-i dâd

Çaşnigîr

c-Vezir

d-Atabeg

e-Melik

f- Uç Beyleri

2- Askerî Teşkilât

B- SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT
C- EKONOMİK VE TİCARÎ HAYAT
D- İMÂR FAALİYETLERİ

SONUÇ

ŞECERE

KRONOLOJİ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

EKLER (RESİMLER VE HARİTA)

 

Türkçe

2006

241 Sayfa

16,5 x 23,5 cm.