Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751604170

30,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 9789751604170
Yazar: Bahaeddin Ögel
Cilt tipi: Karton Kapak

I. HUNLARDAN ÖNCEKİ ORTA ASYA
Büyük Hun Devletinden önceki Orta Asya ırklarına umumi bir bakış

Taş Devrinde Orta Asya

Üçüncü Binde Orta Asya

İkinci Binde Orta Asya

Birinci Binde Orta Asya

Büyük Hun Devletinin kuruluşundan önceki Orta Asya

II. BÜYÜK HUN DEVLETİ
Giriş

Hun devrinde Orta Asya'da ırklar

I. Kuzey sınırı kültür çevresi

2. Çin SJ,I1ln kültür çevresi

3. Merkez Bölge kültür çevresi

Noyun-Ula buluntuları

4. Altay kültür çevresi

Katanda

Pazınk

Şibe

Tuyahta

Y ako-Nur

Berel

Tula

5. Tanrı dağları kültür çevresi

Kızar

Kırçin

Alamışık

6. Kazakistan kültür çevresi

7. Hunlar ve Fergana bölgesi

8. Harezm ve Hunlar

9. Batı Türkistan

10. Hun ve Tibet münasebetleri

11. Yenisey-Kırgız kültür çevresi

12. Hunlarda ziraatçılık

III. HUNLARIN BATIYA GÖÇLERİ
1. Hunlar Talas'ta

2. Hunlar Volga bölgesinde

3. Hunların Volga bölgesinde geli§inin neticeleri.

4. Hunlar Don havzasında

5. Hunlar Dinyeper'de

6. Hunlar Tuna'da

7. Hunlar Orta Avrupa'da Buluntular

IV. AV ARLAR
Avar kültürünün menşeleri

1. Avar kültürünün Hun menşeleri

2. Avar kültürünün Orta Asya menşeleri

3. A var kültül'ünün Sibirya menşeleri

4. Avar kültürünün İran menşeleri

5. Avar kültürünün Güney Rusya menşeleri .

6. Avarların Macaristan'a göçleri

7. Avar kültürünün umumi özellikleri

8. Kültürlerin çarpı§ma çağı

9. Avar kültürünün yükselme çağı

V. GÖKTÜRKLER
Göktürk çağında Orta Asya' da ırklar

Yeryüzü buluntuları

Orhan bölgesi'nde mezar tipleri

Bilge Kagan ve Kül Tegin'in mezarı

Yeraltı buluntuları

1. Orhan kültür çevresi

Tula

2. Baykal gölü kültür çevresi

3. Altay kültür çevresi

Kudırge

Tuyahta

Kuray

Kuzey Altay

4. Tanrı dağları kültür çevresi

Koçkar

Gök-Bulak

Ara-Köl

Isıg-göl

Narın

Orhan, Altay ve Tanrı dağları buluntularına göre

Göktürk devri eserlerine umumi bir bakış

Silahlar

At koşumları

Ziraat kültürü

Göktürk heykelciği

6. Batı Türkistan ve Fergana kültür çevresi

Fergana'da Göktürk çağı harabeleri

Pencikent

Batı Türkistan §ehirleri hakkında tahlili bibliyografya

Göktürkler ve Soğd kültürü

Göktürk'lerde Zerdüşt an'aneleri

Türgeş paraları

5. Kazakistan kültür çevresi

Çu ve İli vadisi buluntuları

Kazakistan ve Tanrı Dağları’nda, yerleşik halklara ait kaleler

7. Göktürk kültürüne ait yeni buluntular

Tonyukuk'un mezar

Yenisey yazıdları ve yeni buluntular

Talas vadisinde Göktürk yazıdları

Fergana'da Göktürk yazıtlan

Toharistan'da Göktürk taş nineleri

Talas vadisinde Göktürk buluntuları

İli vadisinde Göktürk buluntuları

Kunkan kültürü ve Türkler

VI. KIRGIZLAR
1. Yazılı kaynaklara göre Kırgız kültürü

2. Buluntulara göre Kırgız kültürü

Eski kurganlar

Muahhar kurganlar

3. Buluntulann tahlili

Kırgız silahları

Kırgız at koşumları

Kırgız'larda ziraat kültürü

VII. HAZARLAR
Yerleşik Hazarlar Sarkel şehri

Mayatsko şehri

Diğer küçük şehirler

 2. Göçebe Hazarlar

Saltovo buluntuları

       Kafkas buluntuları

Don ve Dinyeper buluntuları

Hazar kültürünün kuzey ucu

VIII. VOLGA BULGARLARI
1. Bulgarlar Güney Rusya'da

2. Bulgarlar Kazan bölgesinde

3. İslamiyet’ten önce Bulgar şehri

4. Bulgarlara ait eşyalar

IX. TUNA BULGARLARI
1. Bulgarlar Tuna'da

2. Bulgar Krallığı kültürü

Krumış Han çağı ve eserleri

Omurtag Han çağı ve eserleri

Omurtag Hana ait saraylar.

Omurtag Hana ait yazıtlar

Bulgar Keramiği

X. PEÇENEKLER
1. Eserlerin üslup ve tekniği

2. Buluntulanrı tarihi önemi

XI. MACARLAR

XII. KIPÇAK VE KUMANLAR

1. Buluntular

2. Ölü gömme adetleri

XIII. X-X. asırlarda ALTAYLAR
XIV. KARLUKLAR
1. X-X. asırlarda Taraz'da İslamiyet ve Karluklar

2. Karluk kültürünün özellikleri

3. Karluk kültürünün yayılışı

XV. KARAHANLI KÜL TÜRÜNÜN BAŞLAN­ GIÇLARI VE YERLEŞİK HAYAT
XVI. KARLUK ŞEHİRLERİ

Talas'ta Karluk çağı buluntuları

Tanrı dağlannda Karluk buluntuları

XVII. OGUZ ŞEHİRLER

Otrar bölgesi

Sütkent ve Çardan bölgesi

Kara-Tav'ın güneyi

Sayram'la Taraz arasındaki şehirler

XVIII. KİMEK VE ÇİGİL'LER
Nura nehri buluntuları

Isıg-göl'de Çigil mezarları

XIX. UYGURLAR
I. Uygurlar Orhan'da

2. Uygurlar Turfan Bölgesinde

3. Doğu Türkistan'da eski kültürler

4. Uygur sanatının başlangıcı

Uygurlar Çu vadisinde

Uygurlar Beşbalık'ta

Hıtay Devleti ve Uygurlar

Çingiz devleti ve Uygurlar
 

Türkçe

2003

403 Sayfa

16,50 x 23,50 cm