Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

İstanbul Rasathanesi

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

Ürün Kodu: 9789751627315

22,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

Cilt tipi: Karton Kapak

 BİRİNCİ BÖLÜM
TAKİYÜDDİN HAYATI VE ESERLERİ
İstanbul Rasathanesi Kurucusu Takiyüddin Biyografisi 927 - 993 (1525 -1585).3
Takiyüddin’in Künyeleri Hakkında.7
Takiyüddin’in Resimleri Ve İmzaları8
Takiyüddin’in El Yazıları.11

İKİNCİ BÖLÜM
İSTANBUL RASATHANESİ TAKİYÜDDİN ÂLETLERİ
Takiyüddin Rasathanesindeki Âletler ve İzahları.15
Zâtül Halak18
Âleti Ulâ:.18
Lübne22
Zâtüssemtü Vel İrtifa’24
Zatüş Şubeteyn.25
Rub’u Mıstar.26
Zatüs Sukbeteyn27
Bengâm Rasadı.27

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İSTANBUL RASATHANESİ VE TAKİYÜDDİN’İN ÇALIŞMALARI
İstanbul Rasathanesi Kurulması Mucip Sebebleri39
Üçüncü Sultan Murad Şehnamesine Göre Takiyüddin ve Rasathanesinin Tavsifi.40
Destanın Başı.45
Resimlere Göre Rasathanenin İç ve Dışı.46
Rasathanedeki Kuyu Mes’elesi.48
Takiyyüddin Rasathanesi Kütüphanesi.52
Rasathanede Çalışanların Sayısı Ve İş Bölümü54
Rasathanenin Yıktırılması57
VIII İstanbul Rasathanesi
Takiyüddin’in Kuyruklu Yıldız Hakkında Padişaha Takdim Ettiği
Muhtırai İlmiye.59
Rasathanenin Yeri.60
Takiyüddin Hâmisi Müverrih Hoca Sadettin Efendi67
Hoca Sa’dettin Efendi (1536 - 1599)67
Rasıd Takiyüddin’in Çalışmalarında Galata Kulesinin Vazifesi69
Takiyüddin’in İlmî Çalışmaları 71
Takiyyüddin’in İstanbul’da Muhiti İlmîsi.75
Takiyüddin’in İlmî Zihniyeti77
Takiyüddin’in Zayicelerinden İstifade Olunarak Yapılmış Bir Takvim78
Usulü A’şarîyi Tatbik ve Tesis Şerefi82
985 (1577) Kuyruklu Yıldızı83
Üçüncü Sultan Murad Şehnamesine Göre Kuyruklu Yıldızın Tavsifi87
1577 Kuyruklu Yıldızının Resimlerinden İzahi88
Takiyüddin’in Eserleri Hakkında Bir Mülahaza.90

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAKİYÜDDİN’İN ESERLERİ
Takiyüddin’in Eserleri95
Cedâvili Rasadiyye95
Tercümanül Etibba ve Lisan Ül Ellibâ.97
Takiyüddin’in Güneş Saatleri 98
Takiyüddin’in Rasad Saati99
Fatin Gökmen 99
Siracüddin Eserine Şerhi100
El Kevakibüd Dürriye Fil Bengâmâtüd Devriyye100
Ziyci Cedidi Sadettin100
Âlâtür Rasadiyye Li Ziyciş Şehinşahiyye101
Etturukus - Seniyye.108
Reyhânetür Ruh Fî Resmi-s Saat Alâ Müsteviüs Sutuh.109
Gurubu Şemsin Sebebi Teahhuru 110
Haridetüt Dürer ve Feridetül Fiker . 111
Risalei Kavsünnehar Vel Leyl.112
Leiden’de Takiyüddin Rasıd’ın Hususî Kütüphanesinde Bulunan
Eserlerden Bazıları112
Takiyüddin’in Muarızları. 117
Takiyüddîn’in Hayatı ve Eserleri Hakkında Kronoloji 119

Türkçe

2014

130 Sayfa

16,50 x 23,50 cm