Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Karahanlı Devlet Teşkilatı

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9799751615399

16,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9799751615399
Yazar: Prof.Dr. Reşat Genç
Cilt tipi: Kuşe Kapak

 • ÖNSÖZ 
 • KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR
 • A - KAYNAKLAR 
 • B - ARAŞTIRMALAR
 • KISALTMALAR 
 • GİRİŞ
 • A - KARAHANLILARA BU ADIN VERİLİŞİ 
 • B - KARAHANLILARIN KÖKENİ 
 • C - KARAHANLILAR TARİHİNİN İLK DÖNEMLERİ
 • a - Batı Karahanlılar Devleti 
 • b - Doğu Karahanlı Devleti 
 • c - Fergana Hanlığı ve Karahanlıların Sonu
 • I. BÖLÜM
 • HÂKİMİYET ANLAYIŞI VE HÜKÜMDAR
 • A – HÂKİMİYET ANLAYIŞI
 • a - Hâkimiyet Anlayışına Göre Siyasî İktidarın Kaynağı 
 • b - Devlet ve Siyasî İktidar Kavramları
 • B - KARAHANLILAR DÖNEMİ TÜRK HÂKİMİYET ANLAYIŞINA GÖRE HÜKÜMDARLARIN ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ
 • a - Hükümdarın Özellikleri 
 • b - Hükümdarın Görevleri 
 • c - Reayanın Hükümdar Üzerindeki Hakları 
 • ç - Hükümdarın Reaya Üzerindeki Hakları
 • C - HÜKÜMDAR VE AİLESİ
 • a - Hükümdarlık Alâmetleri 
 • b - Hükümdarın Günlük Hayatı 
 • c - Hâtunlar ve Şehzâdeler
 • II. BÖLÜM
 • SARAY TEŞKİLÂTI
 • A İDARÎ VE ASKERÎ GÖREV SAHİBİ SARAY MENSUPLARI
 • a - Ulu Hâcib, Hâcibler ve Bıruk (Buyruk)'lar 
 • b - Kapucubaşı 
 • c - Candâr 
 • ç - Silâhdâr 
 • d - Alem Başlar Er (Alemdâr)
 • B - DİĞER SARAY GÖREVLİLERİ
 • a - Aşçıbaşı (Aşbaşçı Hânsâlar)
 • b - İdişçibaşı (İçkicibaşı) 
 • c - İlbaşı 
 • ç - Câmedâr 
 • d - Diğer Müteferrik Saray Hizmetleri ve Hizmetlileri
 • III. BÖLÜM
 • MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI 
 • A - İDARECİLER HİYERARŞİSİ
 • a - Memuriyetler ve Unvanlar 
 • b - Hizmette Liyâkat, Ehliyet ve Denenme 
 • c - Halîfet (Naib) 
 • ç - Danışma Kurumu ve Danışmanlar
 • B - VEZİR VE MERKEZ TEŞKİLÂTI
 • a - Yuğruş (Vezir) 
 • b - Büyük Divân 
 • c - Diğer Dîvânlar
 • C – TAŞRA TEŞKİLÂTI
 • IV. BÖLüM
 • ASKERÎ TEŞKİLÂT
 • A - ORDUYU MEYDANA GETİREN UNSURLAR
 • a - Saray Muhafızları 
 • b - Hassa Ordusu 
 • c - Hânedan Mensubları ile Valilerin ve Öteki Devlet Adamlarının Kuvvetleri 
 • ç - Devlete Tâbî Çiğil, Karluk, Uğrak vb. Türk Boy ve Budunlarına Mensup Kuvvetler
 • B - SEFER HALİNDEKİ ORDUNUN DURUMU
 • a - Ordunun Tertip ve Tanzimi 
 • b - Konaklama ve Ordugâh 
 • c - Gece ve Gündüz Harekâtı 
 • ç - Haberleşme
 • C - TEŞKİLÂT, RÜTBE VE DERECELER
 • a - Askerî Birlikler ve Kumandanları Rütbeleri
 • b - Sü-başı, Özellikleri ve Görevleri
 • Ç - SİLÂHLAR
 • SONUÇ 
 • BİBLİYOGRAFYA 
 • DİZİN

 Türkçe

2002

265 Sayfa

16 x 23,5 cm.