Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Karahanlı Devlet Teşkilatı

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9799751615399

30,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 9799751615399
Yazar: Reşat Genç
Cilt tipi: Kuşe Kapak

 • ÖNSÖZ
 • KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR
 • A - KAYNAKLAR 
 • B - ARAŞTIRMALAR
 • KISALTMALAR 
 • GİRİŞ

 • A - KARAHANLILARA BU ADIN VERİLİŞİ 

 • B - KARAHANLILARIN KÖKENİ 

 • C - KARAHANLILAR TARİHİNİN İLK DÖNEMLERİ

 • a - Batı Karahanlılar Devleti 

 • b - Doğu Karahanlı Devleti 

 • c - Fergana Hanlığı ve Karahanlıların Sonu

 • I. BÖLÜM

 • HÂKİMİYET ANLAYIŞI VE HÜKÜMDAR

 • A – HÂKİMİYET ANLAYIŞI

 • a - Hâkimiyet Anlayışına Göre Siyasî İktidarın Kaynağı 

 • b - Devlet ve Siyasî İktidar Kavramları

 • B - KARAHANLILAR DÖNEMİ TÜRK HÂKİMİYET ANLAYIŞINA GÖRE HÜKÜMDARLARIN ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ

 • a - Hükümdarın Özellikleri 

 • b - Hükümdarın Görevleri

 • c - Reayanın Hükümdar Üzerindeki Hakları

 • ç - Hükümdarın Reaya Üzerindeki Hakları

 • C - HÜKÜMDAR VE AİLESİ

 • a - Hükümdarlık Alâmetleri

 • b - Hükümdarın Günlük Hayatı

 • c - Hâtunlar ve Şehzâdeler

 • II. BÖLÜM

 • SARAY TEŞKİLÂTI

 • A İDARÎ VE ASKERÎ GÖREV SAHİBİ SARAY MENSUPLARI

 • a - Ulu Hâcib, Hâcibler ve Bıruk (Buyruk)'lar 

 • b - Kapucubaşı 

 • c - Candâr

 • ç - Silâhdâr 

 • d - Alem Başlar Er (Alemdâr)

 • B - DİĞER SARAY GÖREVLİLERİ

 • a - Aşçıbaşı (Aşbaşçı Hânsâlar)

 • b - İdişçibaşı (İçkicibaşı) 

 • c - İlbaşı 

 • ç - Câmedâr

 • d - Diğer Müteferrik Saray Hizmetleri ve Hizmetlileri

 • III. BÖLÜM

 • MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI

 • A - İDARECİLER HİYERARŞİSİ

 • a - Memuriyetler ve Unvanlar 

 • b - Hizmette Liyâkat, Ehliyet ve Denenme

 • c - Halîfet (Naib)

 • ç - Danışma Kurumu ve Danışmanlar

 • B - VEZİR VE MERKEZ TEŞKİLÂTI

 • a - Yuğruş (Vezir)

 • b - Büyük Divân

 • c - Diğer Dîvânlar

 • C – TAŞRA TEŞKİLÂTI

 • IV. BÖLüM

 • ASKERÎ TEŞKİLÂT

 • A - ORDUYU MEYDANA GETİREN UNSURLAR

 • a - Saray Muhafızları

 • b - Hassa Ordusu 

 • c - Hânedan Mensubları ile Valilerin ve Öteki Devlet Adamlarının Kuvvetleri 

 • ç - Devlete Tâbî Çiğil, Karluk, Uğrak vb. Türk Boy ve Budunlarına Mensup Kuvvetler

 • B - SEFER HALİNDEKİ ORDUNUN DURUMU

 • a - Ordunun Tertip ve Tanzimi

 • b - Konaklama ve Ordugâh

 • c - Gece ve Gündüz Harekâtı 

 • ç - Haberleşme

 • C - TEŞKİLÂT, RÜTBE VE DERECELER

 • a - Askerî Birlikler ve Kumandanları Rütbeleri

 • b - Sü-başı, Özellikleri ve Görevleri

 • Ç - SİLÂHLAR

 • SONUÇ

 • BİBLİYOGRAFYA

 • DİZİN

Türkçe

2002

265 Sayfa

16 x 23,50 cm