Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

KAVŞAKLAR Prehistorik Çağ'dan Bizans Dönemine Konya Ovası

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786059680882

270,00 TL300,00 TL  (KDV Dahil)

FİYATI DÜŞTÜ !  10% oranında (30,00 TL) kazançlısınız.

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9786059680882
Yazar: Çiğdem Maner
Cilt tipi: Karton Kapak

9. Uluslararası Anamed Yıllık Sempozyumu

"Kavşaklar. Prehistorik Çağ'dan Bizans Dönemine Konya Ovası" başlıklıkonferans, Konya Ovası'nda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek tartışmayı, sonuşları, teorileri ve Neolitik dönemden Bizans dönemine kadar devamlşılık, devamsızlık, takas ve ağlar hakkındaki görüşlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Burada yayınlanan hakemli bildiriler, ANAMED Koç Üniversitesi Anadolu MedeniyetleriAraştırma Enstitüsü içinde yer alan 9. Uluslararası ANAMED(RCAC) konferansında, 6-7 Aralık 2014 terihlerinde sunulmuştur.

1. ORIGINS OF CONNECTIONS /BAĞLANTILARIN KÖKENİ

 • Mehmet ÖZDOĞAN/The Konya Plain in Supra-Regional Context:The Outlook for Correlating the Eastern and Western Parts of the Anatolian Peninsula (Konya Ovası’nın Anadolu’nun Doğu ve Batısı Arasındaki Kültürel İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi)
 • Hükmü ORHAN /Importance of Geology in the Settlements in the Konya Region during thePrehistoric and Historical Periods (Tarih Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Konya Bölgesindeki Yerleşimlerde Jeolojinin Önemi)
 • Douglas BAIRD /Connected Communities and Constructed Identities. The Konya Plain 15000-6000 cal BC (İlişkili Topluluklar ve Kimlikler MÖ cal 15000-6000 Konya Ovası)
 • Emma BAYSAL /Tracing the Konya Plain’s Earliest Connections: What Beads Can Tell Us (Konya Ovası’nın En Erken Bağlantılarının İzinde: Boncukların Bize Söyleyebildikleri)

2. LINKS: CONNECTING THE KONYA PLAIN WITH THE VICINITY /BAĞLANTILAR: KONYA OVASI’NIN ÇEVRESİ İLE İLİŞKİLERİ

 • Gojko BARJAMOVIC /Silver, Markets and Long-Distance Trade in the Konya Region, 2400-1700 BCE (Konya Bölgesinde Gümüş, Pazar ve Uzun Mesafeli Ticaret (M.Ö. 2400-1500)
 • Çiğdem MANER /Networks, Crossroads and Interconnections in the Ereğli Plain During the Bronze and Iron Ages (Ereğli Bölgesinde Tunç ve Demir Çağları’nda Bağlantılar, Kavşaklar ve Ağlar)
 • Zsolt SIMON /The Origins of Lycaonia (Lykaonia’nın Kökeni)
 • Turgut SANER – Batu BAYÜLGEN /Description of the Mountain Fortress Near Zenonopolis – Isauria:A Possible Remnant of Zeno’s Military Maneuvers (Zenonopolis – Isauria Yakınlarındaki Dağ Tahkimatı)

3. CROSSROADS /KAVŞAKLAR

 • Lorenzo D’ALFONSO /East of Konya: Settlements, Routes and Environment in Southern Cappadocia andthe Political Landscape of South Central Anatolia During the Second Millennium BCE (Konya‘nın Doğusunda: M.Ö. 2. Binde Güney Kapadokya‘da Yerleşimler,Yollar, Çevre ve Güney İç Anadolu‘da Siyasi Ortam.)
 • Selim F. ADALI /Barbarians at the Gates: The Cimmerian Occupation of Ereğli (Cybistra) and Its Aftermath (Barbarlar Kapıya Dayandı! Kimmerler’in Ereğli -Kybistra-İstilası ve Sonrası)
 • Sercan YANDIM AYDIN /Late Antique Anatolia and Its Ascetics:Sannabadae Monastery and Bishop Amphilochius of Iconium (Geç Antik Anadolu ve Münzeviliği:Sannabadae Manastırı ve Konya Piskoposu Amphilochius)

4. NETWORKS: ROADS & SETTLEMENTS /AĞLAR: YOLLAR & YERLEŞİMLER

 • Yiğit ERBİL /The Importance of Beyşehir in the Hittite Period (Hitit Dönemi’nde Beyşehir’in Önemi)
 • Hasan BAHAR /Some Remarks on the Early and Middle Iron Age Pottery andSettlements in the Konya Region(Konya Bölgesi Yerleşimleri ve Erken - Orta Demir Çağı Çömlekleri HakkındaBazı Düşünceler)
 • Osman DOĞANAY /Ancient Road Networks Reaching Central Anatolia and theMediterranean Coast From Isaura (Zengibar Castle): A First Assessment (Isaura’dan -Zengibar Kalesi-Orta Anadolu veAkdeniz Kıyılarına Ulaşan Antik Yol Ağları: İlk Değerlendirme)
 • Mustafa Hamdi SAYAR /The Ancient Roads of Lykaonia (Lykaonia’nın Antik Yolları)
 • Inge UYTTERHOEVEN /‘I settled colonies inAfrica(…)Asia, Syria, GalliaandPisidia’.AncientIconiumWithin the Broader Network of Roman Colonies and Roads inAsia Minor (‘Afrika (...) Asya, Suriye, Galya ve Pisidya’da Koloniler Kurdum.’Anadolu'daki Roma Kolonileri ve Yol Ağları Bağlamında Antik İkonium)

İngilizce

2019

275 Sayfa

19,50 x 27,50 cm