Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Memento Mori Ölüm ve Ölüm Uygulamaları

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786059680974

162,00 TL180,00 TL  (KDV Dahil)

FİYATI DÜŞTÜ !  10% oranında (18,00 TL) kazançlısınız.

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9786059680974
Yazar: Ali Metin Büyükkarakaya, Armenag K. Bedevian, Elif Başak Aksoy, Erkan Şimşek
Cilt tipi: Karton Kapak

Birçok bilim dalının ele aldığı Ölüm’e ait gerçekliğin sorgulanma süreci şimdiye kadar çok büyük bir literatürün ortaya çıkmasına yol açtı. Bu arayış içinde antropoloji ve arkeolojinin de devasa katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Elinizdeki bu kitap da çoğunlukla bu iki bilim dalında uzmanlık elde etmiş araştırmacıların konuyla ilgili çalışmalarını içermektedir. Bu bilimsel yaklaşımlara ek olarak halkbilimi, adli tıp, tarih ve sosyoloji bakış açılarını içeren bölümler de bu kitapta yer almaktadır. Bu kapsamın birçok faydalı yönü var kuşkusuz ama sağladığı önemli getirilerden biri, farklı terminolojileri barındırması ve bunun da dışında konuyla ilgili farklı yazım tarzlarının, bilimsel üslupların bir arada yer almasıdır. Bize göre, Ölüm(ün) Antropolojisi adı altında düşünülebilecek bu kapsamlı alanyazına bütüncül bir katkı sunulması ise insanı, geçmişi ve günümüzdeki haliyle, aynı zamanda biyolojik yönleriyle de ele alan Antropolojinin altından kalkabileceği bir yaklaşım.

Robert Hertz

 • Ölümün Toplu Temsili Üzerine Yürütülen Çalışmaya Bir Katkı

Ara dönem
Son tören
Sonuç

Sibel Özbudun

 • “Var Git Ölüm”: Ölüm Ritüellerine Antropolojik Bir Bakış

Ölüme Antropolojik Yaklaşımlar
Ölüme Sosyolojik Yaklaşımlar
Van Gennep ve “Geçiş Ayinleri”
Psikolojik Bakış: Malinowski ve Freud
Ölüm ve İktidar

Tara Ingman - Rana Özbal

 • Ölüm Arkeolojisinde Kuramsal Yaklaşımlar

Ölüm Arkeolojisinde Süreçsel Arkeolojik Yaklaşımlar
Post-Süreçsel Eleştiriler: İdeoloji ve Sembolizm
Son Teorik Gelişmeler ve Ölüm Arkeolojisindeki Yeni Çalışma Alanları 

Elif Başak Aksoy

 • Kültür Nakşedilen Beden ve Bedende Vücut Bulan Kültür

N. Serpil Altuntek 

 • Mezar Yazıtlarında İslami Kişi Kavramları

Türkiye’de Yazıt Geleneği ve İslam 
Şanlıurfa Bediüzzaman Mezarlığı 
Yazıtların Betimi
İslami Temalı Yazıtlarda Kişi Kavramları

Hasan Hayırsever 

 • Dolganlarda Ölüm ve Cenaze Uygulamaları

Dolganlarda Ölüm
Cenaze ve Duyurulması
Yıkama
Giydirme
Tabut Yapımı
Son Yolculuk
Ölü Aşı
Mezar Anıtları

Åsa Eldén - Berna Ekal 

 • Amblem Vakaların Oluşumu: Türkiye’de Feminizm ve Medya Ekseninde Kadın Cinayetlerini Yeniden Düşünmek

Odağımız: Erkek şiddeti ve medya
Görünürlük ve Medyanın Çift Taraflılığı
Cinayetlerin birbirine bağlanması: Cinsiyet temelli bir örüntüden söz etmek
Amblem vaka ya da bir cinayetin “bizim” için bir kaygı haline dönüşmesi
   Görünür bağlantılar, görünür sorumluluk
   Devletin bir sorumluluğu olarak kadına yönelik şiddetle mücadele
   Başarısızlıktan başarıya iktidarın rolü. İktidarın başarısızlık imajıyla mücadelesi
   Izdırabın ifadesi, erkek şiddetiyle mücadelenin bir parçası olabilir mi?

Ivor Janković - Mario Novak 

 • Hırvatistan Taş Çağı Ölü Gömme Uygulamaları

   Paleolitik
   Mezolitik
   Neolitik

Neyir Kolankaya-Bostancı 

 • Paleolitik Çağ’da Ölüm ve Sembolizm

Alt Paleolitik Dönem Uygulamaları (GÖ 500,000-450,000)
Orta Paleolitik Dönem Mezarları ve Ölü Gömme Adetleri (GÖ 120,000-34,000)

Ali Metin Büyükkarakaya 

 • Ölüm Uygulamaları ve Davranışın Ekolojisi

   Neolitik Dönem ve Ölüm
   Tepecik-Çiftlik Neolitik Yerleşmesi ve Ölü Gömme uygulamaları

Ian Kuijt 

 • Kadim Olanlar Hatırlar: Neolitik Dönemde Sembolik Hatırlama ve Unutma Yapıları

   Erken Neolitik Köyleri: Arka Plan
   İkincil Gömü, Anma ve Sosyal Etki
   Deneyimsel ve Gönderimsel Hafıza
   Bedeni Unutmak: Başın Kesilmesi ve Birey

Ergül KodaşÂ 

 • Yakındoğu Neolitiğinin Yaşayan Yüzleri: Sıvalı Kafatasları

   Kil sıvama teknikleri, görsellik ve figüratif çeşitlilik
   Gözler
   Burun
   Ağız
   Kulaklar
   Kil maskenin yapım aşamaları
   Ham madde ve renk seçimleri
   Sıvanın yapım aşaması: Teknik farklılıklar ve görsel çeşitlilik
   Sıvalı insan kalıntılarının buluntu alanları: mekân ve mezar ilişkileri
   Bina içine gömülen sıvalı kafatasları
   Bina dışına gömülen sıvalı kafatasları
   Yerleşim yeri dışına gömülen sıvalı kafatasları
   Sıvalı kafataslarının kullanım aşamaları ve yeni yaklaşımlar
   Sıvalı kafataslarının sergilenmesi sorunu
   Sıvalı kafataslarının kullanım süreci ve yeni öneriler
   Tartışma ve sonuç

Deniz Erdem 

 • Geç Neolitik Gömü Gelenekleri Üzerine Bir Değerlendirme

   Halaf Ölü Gömme Gelenekleri

Pınar Durgun 
Erken Tunç Batı ve Orta Anadoluda Yerleşim Dışı Mezarlıkların Ortaya Çıkışı ve Ölü Gömme Ritüelleri
   Yerleşim dışı mezarlıkların ortaya çıkışı
   ETÇ Yerleşim dışı mezarlıklarda ölü gömme ritülleri

Richard F. Liebhart 

 • Frig Dönemi Gordion’da Ölü Gömme Uygulamaları

   Halk Mezarlığı
   Tümülüs Mezarlar
   Tümülüs P
   Tümülüs MM 

Özden Ürkmez 

 • Klineden Hades’e Antikçağ’da Öteki Dünya Yolculuğu

   İlk Ritüel: Prothesis
   İlk Yolculuk: Ekphora
   Nekropolis Ritüelleri: Mezar ve Gömü
   Mezardan Hades Kapılarına Psykhenin Yolculuğu 
   Hades: Ahiret, Cennet ve Cehennem

Lucia Nováková 

 • Ölüleri Anmak: Geç Klasik Dönemde Anadolu ve Yunan Ana Karasında Kültürel İlişkiler ve Ölüm İle Bağlantılı Gelenekler

Özge Yıldız Aydoğan 

 • Antik Yunanda Ölü Gömme Geleneğine İlişkin Betimlemeler

   Yunan Düşünce Sisteminde Ölümle İlişkili Kavramların Betimlemelere Yansıması
   Kabartma ve Vazo Betimlemelerinde Kullanılan Diğer Semboller
   Antik Yunan’da Ölü Gömme Ritüelleri ile İlişkili Süreçlerin Betimlemelere Yansıması
   Beyaz Zeminli Lekythoslar

J. Marla Toyne - Armando Anzellini 

 • Bulutların Savaşçıları, Gökyüzündeki Mezarlar: Antik Chachapoya Gömü Uygulamaları

   Güney Amerika Andean Bölgesi
   Andean Gömü Uygulamalarında Devamlılık ve Karmaşıklık
   Gömü Yapısı ve Uygulamalar
   Chachapoya’da Bölgesel Çeşitlilik
   Chachapoya Gömü Arkeoloji ve Anlamları
   La Petaca Gömü Alanı 
   Tafonomi
   Kronoloji
   Gömü Mimarisi
   Biyoarkeolojik Kalıntılar
   Gömü Uygulamaları, Sosyal Karmaşıklık ve Kutsal Manzaralar
   Yapılarda Lokasyon Tercihi ve Bunun Anlamları
   Chachapoya Kültüründe Sosyal Karmaşıklık

Nükhet Varlık 

 • İstanbul’da Ölüm: Veba, Yangın ve Diğer Felaketler

   İstanbul: Ölümün Başkenti
   Doğanın Gücü: Depremler, Seller ve Hava Olayları
   Biyolojik Katiller: Veba ve Salgın Hastalıklar
   Kentsel Tehlikeler, İsyanlar ve Suç
   Ölümcül Olaylara Karşı Tutum ve Davranışlar

Elifgül Doğan - Lucienne Thys-Şenocak 

 • Türkiye’de Arkeolojik İnsan Kalıntıları Yönetimi

   Etik Tartışmaların Işığında: İnsan Kalıntılarının Çalışılması ve Sergilenmesi
   Türkiye’de Arkeolojik İnsan Kalıntıları Yönetiminin Kısa Tarihi
   Müzelerde ve arkeolojik çalışmalarda insan kalıntılarının idaresinde kullanılan pratikler
   Yeni Bir Yasaya ve Profesyonel İlkelere Doğru: Türkiye’de Arkeolojik İnsan Kalıntıları

Kameray Özdemir - Ali Metin Büyükkarakaya 

 • Mumyalar: Sen Kimdin? Nasıl Bir Hayatın Oldu?

   Mumyalaşma Süreçleri
   Doğal Mumyaların Oluşumu
   Yapay Mumyalama
   Mumya Çalışmalarının Kısa Tarihçesi
   Mumyalar ve Kültürel Alışkanlıklar
   Mumyalar ve Ölüm Uygulamaları
   Türkiye’deki Mumyalar

Marin A. Pilloud 

 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Şekliyle Adli Antropoloji

   Amerika Birleşik Devletleri’nde Adli Antropolog Olarak Çalışmak
   Ölmüş Bireylerle Çalışma
   Adli Vaka Çözümlemesi

Fabio Cavalli 

 • Arkeolojiden Antropolojiye: Yüz Özelliklerinin Yeniden Oluşturulması

   Yüz, Portre ve Arkeoloji
   Yüz ve Benzeştirilmesi Hakkında
   Benzeştirilme Yöntemleri
   Bir Örnek

Zeyit Alemdar - Mehmet Cavlak 

 • Tıbbi Açıdan Ölüm

   Beyin Ölümü
   Agoni
   Ölüm Belirtileri
      1-) Temel vücut fonksiyonlarının kaybı
           a-) Dolaşım sistemi
           b-) Solunum sistemi
           c-) Sinir Sistemi
     2-) Kasların gevşemesi
     3-) Sıvı kaybı
     4-) Kanın Pıhtılaşması ve Hemolizi
     5-) Ölü Soğuması (Algor Mortis)
     6-) Ölü Lekeleri (Livor Mortis)
     7-) Ölü Sertliği (Rigor mortis)
     8-) Otoliz
     9-) Çürüme (Pütrefaksiyon)
   Çürümeye etki eden faktörler
     a-) Fiziksel etkenler
     b-) Canlı etkenler
     c-) Cesede ait sebepler
   Çürümede görülen değişiklikler
     a-) Renk değişimi
     b-) Gaz artışı
     c-) Likefaksiyon
   Çürümenin İstisnaları
   Maserasyon
   Tahnit (Embalming)
   Ölüm nedeni
   Ölüm Sonrası Geçen Süre (Postmortem İnterval)
   Ötenazi
   Adli ve Tıbbi Otopsi
   Arkeolojik Cesetlerde Otopsi

Türkçe

2019

618 sayfa

16,50 x 23,50 cm