Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Mikhail Psellos'un Khronographia'sı

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751604959

20,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9789751604959
Yazar: Prof. Dr. Işın Demirkent
Cilt tipi: Sert Kapak

 • GİRİŞ     
 • KHRONOGRAPHIA
 • BİRİNCİ KİTAP
 • BASİLEİOS  II.  (Bulgaroktonos), 976-1025  
 • Skleros'un isyanı   
 • Bardas Phokas'm isyanı
 • Parakoimomenos   Basileios'un   gözden   düşmesi   ve sürgüne gön­derilmesi     
 • Phokas'm ölümünden sonra Skleros'un ikinci isyanı   
 • Basileios'un şahsî görünüşü    
 • İKİNCİ KİTAP
 • KONSTANTINOS   VIII.,   1025-28  
 • ÜÇÜNCÜ KİTAP
 • ROMANOS III. (Argyros),  1028-34  
 • Ağabeyi  tarafından  Mikhail'in   İmparator'a  takdimi   
 • İmparator'un   hastalığı    
 • İmparator'un   ölümü   
 • DÖRDÜNCÜ KİTAP
 • MIKHAIL IV. (Paphlagones),  1034-41  
 • İmparatoriçe'nin   Mikhail'i evlât   edinmesi ve  O'nun Caesar'lığa yükselmesi       
 • İmparator'un Bulgar seferi     
 • Alusianos'un   Bulgaristan'a   kaçması
 • İmparator'un   keşişliği   kabulü   ve   ölümü    
 • BEŞİNCİ KİTAP
 • MIKHAIL V. (Kalaphates), 1041-42  
 • THEODORA,  1042  
 • Mikhail'in imparator ilân edilmesi
 • împarator'un Augusta'ya nefreti ve kıskançlığı  
 • Halk  kitlesi  Augusta  Theodora'ya  yöneltilir  
 • İmparator ile dayısının kaçışı ve gözlerinin kör edilişi
 • ALTINCI KİTAP
 • ZOE ve THEODORA,   1042  
 • KONSTANTİNOS  IX.  (Monomakhos),   1042-55  
 • Augusta Zoe imparatorluk tahtına kimi çıkaracağını düşünüye Augusta'nın imparator Konstantinos'u saraya tanıtması ... Sebaste   Sklerena'nm   başkente   nasıl ve ne   şekilde getirildiğini tasviri      
 • Sebaste saraya nasıl takdim edildi   
 • Antiphony   hakkında    
 • Sebaste'nin ölümü hakkında  
 • Maniakes'in isyanı    
 • Rus   saldırısı  ve  Tornikios   isyanı  
 • împarator'un şahsî   görünüşü  
 • İmparatordun   hastalığına   dair   
 • împarator'un hayatına karşı  suikast  plânı  
 • împaratoriçe Zoe'nin görünüşü    
 • Psellos'un  keşiş   olma  hikâyesi   
 • THEODORA,   1055-56   
 • împaratoriçe   Theodora'nm   hükümdarlığı    
 • YEDİNCİ KİTAP
 • MIKHAIL  VI.   (Stratiotikos),   1056-57  
 • Bir yıl iktidarda kalan yaşlı Mikhail'in saltanatının başlangıç Kumandanların   imparator    Mikhail'i   heyet    halinde   ziyaretleı
 • Komnenos'un isyanı   
 • İsyan  hususunda  împarator'a  yapılan  çeşitli  tavsiyeler    
 • Isaakios Komnenos'a karşı ordunun gönderilmesi  
 • Komnenos'a   elçi   gönderilmesi   
 • ISAAKİOS   KOMNENOS,   1057-59   
 • Isaakios   Komnenos'un   saltanatı  
 • Konstantinos'un   patrik   seçilmesi  
 • împarator'un   hastalığı    
 • Dük'ün    Komnenos'a    takdimi — İmparator    olarak   tayini ve Isaakios'un akrabalarının O'nun hakkındaki fikirleri    ....
 • KONSTANTİNOS X. (Dukas), 1059-67   
 • Konstantinos    Dukas    Roma    imparatorluğunu   yedi   yıl  yönetti
 • EUDOKİA,   1067  
 • Eudokia,   oğulları   Mikhail   ve   Konstantios   ile  beraber impara­torluğun   idaresini   ele   aldı  
 • ROMANOS IV. (Diogenes), 1068-71  
 • Romanos   Diogenes'in   saltanatı
 • MİKHAİL   VII.   (Parapinakes),   1071-78   
 • Konstantinos,  imparator Mikhail Dukas'm  oğlu    
 • Andronikos, imparator  Mikhail   Dukas'm kardeşi  
 • Konstantios,   imparator   Mikhail   Dukas'm kardeşi  
 • Caesar Ioannes Dukas  
 • İmparator'un   Phokas'a   mektubu   
 • EK        I   :   Makedonya   Hanedanı  
 • EK     II  :  Dukas   Hanedanı
 • EK    III   :   Komnenos    Hanedanı   
 • EK    IV  :  Sıvı Ateş (Grek Ateşi)   
 • EK      V : Georgios Maniakes   
 • EK SÖZLÜK      
 • BİBLİYOGRAFYA ve KISALTMALAR  
 • DİZİN    
 • HARİTALAR     
 • Basileios Il.'un   ölümünde   (1025)   Bizans imparatorluğunun hari­tası     
 • İstanbul'un   haritası

 Türkçe

2014

322 Sayfa

14 x 22 cm.