Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Mikhail Psellos'un Khronographia'sı

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751604850

35,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISBN: 9789751604850
Yazar: Işın Demirkent
Cilt tipi: Karton Kapak

Özet :

ÖNSÖZ     

GİRİŞ     

KHRONOGRAPHIA

BİRİNCİ KİTAP

BASİLEİOS  II.  (Bulgaroktonos), 976-1025  

Skleros'un isyanı   

Bardas Phokas'm isyanı

Parakoimomenos   Basileios'un   gözden   düşmesi   ve sürgüne gönderilmesi     

Phokas'ın ölümünden sonra Skleros'un ikinci isyanı   

Basileios'un şahsî görünüşü    

İKİNCİ KİTAP
KONSTANTINOS   VIII.,   1025-28  

ÜÇÜNCÜ KİTAP

ROMANOS III. (Argyros),  1028-34  

Ağabeyi  tarafından  Mikhail'in   İmparator'a  takdimi   

İmparator'un   hastalığı    

İmparator'un   ölümü   

DÖRDÜNCÜ KİTAP

MIKHAIL IV. (Paphlagones),  1034-41  

İmparatoriçe'nin   Mikhail'i evlât   edinmesi ve  O'nun Caesar'lığa yükselmesi       

İmparator'un Bulgar seferi     

Alusianos'un   Bulgaristan'a   kaçması

İmparator'un   keşişliği   kabulü   ve   ölümü    

BEŞİNCİ KİTAP

MIKHAIL V. (Kalaphates), 1041-42  

THEODORA,  1042  

Mikhail'in imparator ilân edilmesi

împarator'un Augusta'ya nefreti ve kıskançlığı  

Halk  kitlesi  Augusta  Theodora'ya  yöneltilir  

İmparator ile dayısının kaçışı ve gözlerinin kör edilişi

ALTINCI KİTAP
ZOE ve THEODORA,   1042  

KONSTANTİNOS  IX.  (Monomakhos),   1042-55  

Augusta Zoe imparatorluk tahtına kimi çıkaracağını düşünüye Augusta'nın imparator Konstantinos'u saraya tanıtması 
Sebaste Sklerena'nın başkente nasıl ve ne şekilde getirildiğini tasviri      

Sebaste saraya nasıl takdim edildi   

Antiphony   hakkında    

Sebaste'nin ölümü hakkında  

Maniakes'in isyanı    

Rus   saldırısı  ve  Tornikios   isyanı  

împarator'un şahsî   görünüşü  

İmparatordun   hastalığına   dair   

împarator'un hayatına karşı  suikast  plânı  

împaratoriçe Zoe'nin görünüşü    

Psellos'un  keşiş   olma  hikâyesi   

THEODORA,   1055-56   

împaratoriçe   Theodora'nm   hükümdarlığı    

YEDİNCİ KİTAP

MIKHAIL  VI.   (Stratiotikos),   1056-57  

Bir yıl iktidarda kalan yaşlı Mikhail'in saltanatının başlangıç Kumandanların imparator Mikhail'i heyet halinde ziyaretleri

Komnenos'un isyanı   

İsyan  hususunda  împarator'a  yapılan  çeşitli  tavsiyeler    

Isaakios Komnenos'a karşı ordunun gönderilmesi  

Komnenos'a   elçi   gönderilmesi   

ISAAKİOS   KOMNENOS,   1057-59   

Isaakios   Komnenos'un   saltanatı  

Konstantinos'un   patrik   seçilmesi  

İmparator'un   hastalığı    

Dük'ün    Komnenos'a    takdimi — İmparator    olarak    tayini ve Isaakios'un akrabalarının O'nun hakkındaki fikirleri 

KONSTANTİNOS X. (Dukas), 1059-67   

Konstantinos    Dukas    Roma    imparatorluğunu   yedi   yıl   yönetti

EUDOKİA,   1067  

Eudokia,   oğulları   Mikhail   ve   Konstantios   ile  beraber impara­torluğun   idaresini   ele   aldı  

ROMANOS IV. (Diogenes), 1068-71  

Romanos   Diogenes'in   saltanatı

MİKHAİL   VII.   (Parapinakes),   1071-78   

Konstantinos,  imparator Mikhail Dukas'm  oğlu    

Andronikos, imparator  Mikhail   Dukas'm kardeşi  

Konstantios,   imparator   Mikhail   Dukas'm kardeşi  

Caesar Ioannes Dukas  

İmparator'un   Phokas'a   mektubu   

EK I   :   Makedonya   Hanedanı  

EK II  :  Dukas   Hanedanı

EK III :   Komnenos    Hanedanı   

EK IV  :  Sıvı Ateş (Grek Ateşi)   

EK  V  : Georgios Maniakes   

EK SÖZLÜK      

BİBLİYOGRAFYA ve KISALTMALAR  

DİZİN    

HARİTALAR     

Basileiosil'un   ölümünde   (1025)   Bizans imparatorluğunun haritası     

İstanbul'un haritası 

Türkçe

1992

280 Sayfa + Harita

17 x 24 cm