Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Miras 2

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786054701445

400,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9786054701445
Yazar: Çiğdem Maner, Duygu Göçmen, Seçil Tezer
Cilt tipi: Kuşe Kapak

 Inhaltsverzeichnis / İçindekiler:

 • Vorwort zum Konferenzband Heritage in Context (Martin Bachmann)
 • Heritage in Context Konferansı Kitabına Önsöz (Martin Bachmann)
 • Preface (Lucienne Thys-Şenocak)
 • Önsöz (Lucienne Thys-Şenocak)
 • Prologue (Neriman Şahin Güçhan)
 • Önsöz (Neriman Şahin Güçhan)
 • Ringbeck, Birgitta / Managementpläne für Welterbestätten – Integrierte Planungs- und Handlungskonzepte für den Kulturerhalt / Dünya Kültür Mirası Alanları için Yönetim Planları – Kültür Mirasının Korunması için Entegre Planlama ve Uygulama Tasarıları
 • Müller, Martin – Thomas Otten / Die Colonia Ulpia Traiana. Eine kulturwirtschaftliche und touristische Erfolgsgeschichte Colonia Ulpia Traiana / Kültür Ekonomisi ve Turizm Açısından Bir Başarı Öyküsü
 • Biggi, Christian – Ascanio D’andrea – Paola Pesaresi / Herculaneum: Joining Forces to Secure Heritage Benefits for the Ancient and the Modern Towns / Herculaneum: Antik ve Modern Kentlerin Mirastan Kazanımlarını Korumak için Güçlerin Birleştirilmesi
 • Orbaşlı, Aylin / Arkeolojik Sit Alanlarında Alan Yönetiminin Bölgesel Kalkınmaya Katkısı: Çatalhöyük ve Ani Örnekleri / The Contribution of Site Management at Archaeological Sites to Regional Development: Case Studies of Çatalhöyük and Ani
 • Schmidt, Leo – Anja Merbach / World Heritage in Turkey: Questions and Tasks – Göbekli Tepe as a Case Study / Türkiye’deki Dünya Mirası: Sorular ve Görevler – Örnek Çalışma olarak Göbekli Tepe
 • Eres, Zeynep / Kırklareli Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit Kazılarının 20. Yılında Koruma ve Alan Yönetimi Çalışmaları / Conservation and Site Management Studies in the 20th Year of the Kırklareli Aşağı Pınar and Kanlıgeçit Excavations
 • Seeher, Jürgen – Andreas Schachner / Boğazköy/Hattusa – Fifty Years of Restoration and Site Management / Boğazköy/Hattusa – Restorasyon ve Alan Yönetiminin Elli Yılı
 • Cellini, Francesco – Segarra Lagunes, Maria Margarita / Archaeology and Project Planning in the Yenikapı Area – Istanbul / İstanbul-Yenikapı Bölgesinde Arkeoloji ve Proje Planlama
 • Bachmann, Martin / Die Rote Halle als Schlüsselmonument eines Entwicklungsplans für Bergama / Bergama’ya ait Gelişim Planlarında Anahtar Yapı olarak Kızıl Avlu
 • Nohlen, Klaus / Ausbildung von Handwerkern bei der teilweisen Wiederaufrichtung des Traian-Heiligtums in Pergamon / Bergama Trajan Tapınağı’nın Kısmi Yeniden İnşasında Zanaatkârların Eğitimi
 • Öztürk, Arzu / Restorasyon Uygulamalarının Işığında Aphrodisias’ı Kendi Bağlamında Anlamak / Interpreting Aphrodisias in its own Context from the Aspect of Architectural Restorations
 • Korostoff, Neil / Weeds in the Ruins: The Role of Natural Vegetation in the Interpretation and Preservation of Archaeological Sites / Harabelerdeki Otlar: Arkeolojik Yerleşmelerin Yorumlanması ve Korunmasında Doğal Bitki Örtüsünün Rolü
 • Taschner, Moritz / Milet – Konservierung, Tourismus und Umweltbedingungen / Milet – Koruma, Turizm ve Çevre Koşulları
 • Kabaoğlu, Cengiz / Milet İlyas Bey Külliyesi Projesi / The Miletos Ilyas Bey Complex Project
 • Güçhan, Neriman Şahin / Conservation of Relationship between »Place« and »Context« Commagene Nemrut Conservation Development Programme / »Yer« ile »Bağlam« arasındaki İlişkinin Korunması Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı
 • Siebrandt, Diane / Saving Iraq’s Past: Project Support from the U.S. Embassy in Baghdad / Irak’ın Geçmişini Kurtarmak: A.B.D. Bağdat Büyükelçiliği’nin Proje Desteği
 • Ricci, Alessandra / Interpreting Heritage: Byzantine-Period Archaeological Areas and Parks in Istanbul / Mirası Yorumlamak: İstanbul’daki Bizans Dönemi’ne Ait Arkeolojik Alanlar ve Parklar
 • Göçmen, Duygu – Seçil Tezer / Alan Yönetim Planı Hazırlığında bir Altyapı Aracı olarak »DAI – MODUL« / DAI – MODUL as an Infrastructural Tool in the Preparation of Site Management Plans

Tükçe / İngilizce - Türkçe / Almanca

2014

394 Sayfa

19,50 x 27,50 cm