Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Musa Çadırcı'ya Armağan Yazılar

Yayınevi: Bilgin Kültür Sanat Yayınları

ISBN: 9786056204159

60,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9786056204159
Yazar: Bekir Koç, Selda Kılıç, Tülay Ercoşkun
Cilt tipi: Karton Kapak

İçindekiler

 • Ercoşkun, Tülay / Prof. Dr. Musa ÇADIRCI'nın Özgeçmişi ve Yayınları
 • Özden, Neşe - Bekir Koç / Prof. Dr. Musa ÇADIRCI ile Söyleşi
 • Arıkan, Zeki / Halit Ziya'nın İzmir Günleri
 • Aydın, H.Veli/ History of Tobacco Cultivation in the Districts of Siroz and Demirhisar at the Tum of 18th Century
 • Bingöl, Sedat / Kriminalistiğe Dair İlk Yayın Ya da (Antropometri) Mesâha-i Ebdân'a Dair Bir Risale
 • Delilbaşı, Melek / Ortaçağda Türkiye ve Batı Arasındaki Ticari İlişkiler
 • Demime, Ömer / Sermaye, Borç ve Alacak İlişkileri Açısından Ankara Esnaf ve Tüccarı
 • Demiryürek, Mehmet / The Spain Consulate in Smyrna (1786-1806)
 • Efe, Ayla / Tanzimat'ın Misyon ve Vizyonu: Ülkenin Zenginleşmesi, Halkın Refah Seviyesinin Yükseltilmesi
 • Gencer, Fatih/ Sivas Valisi Reşit Mehmet Paşa Döneminde Doğu Eyaletlerinde Merkezîleşme Çabalan (1833-1836)
 • Gülenç İğdi, Özlem / Ankara Vilayeti Umum Meclisi'nin 1869 Yılı Kararlan
 • Güneş, İhsan / Türk Kadınlarına seçme hakkı verilsin mi verilmesin mi?
 • Haydaroğlu, İlknur / Hatay Fevkalade Albümü
 • Hayta, Necdet / Dönemin Gazetelerine Göre 1865 İstanbul-Hocapaşa Yangını (Harîk-i Kebîr)
 • İlhan, Mehdi / Arthur Leon Horniker, "Ottoman-Turkish diplomatics. A guide to the literatüre," Balkan Studies 7, pp. 134-154, 1966
 • Kara, Adem / Kıbrıs Vakıflarının Önemi ve Kapudan Cafer Paşa Vakfiyesi
 • Karaer, Nihat / Mehmet Said Halet Efendi'nin Paris Büyükelçiliği Döneminde (1803-1806) Osmanlı-Fransız Diplomasi İlişkileri
 • Karsandık, Özlem / Tanzimat Dönemi Osmanlı Vilayet Bütçelerinde Gelir Kalemleri: Adana Örneği
 • Keleş, Erdoğan / Kırım Savaşı (1853-1856) ve 1854 Osmanlı-Sardunya Ticaret Antlaşması
 • Kılıç, Musa / 1821 Rum İsyanı Sonrasında Fenerlilerin Bürokraside Yeniden İstihdamlarında İki Öncü İsim:İstefanaki Vogorides ve Nikolas Aristarki
 • Kılıç, Selda / Tunuslu Hayreddin Paşa'nın Islahat'a Dair Görüşleri İle İlgili Bir Belge
 • Kurt, Yılmaz / Van Eyaletinde Vakıf ve Mülk Sahipleri
 • Oğuz, Mustafa / Midhat Paşa'nın 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Öncesi Balkanlardaki İsyan,
 • İstanbul Konferansı ve Sonuçlan Hakkında II. Abdülhamid'e Sunduğu Rapor
 • Öztürk, Mustafa / Osmanlı Devlet Anlayışında "Mahrusa" ve "Mahmiye" Terimlerinin Mana ve Mefhumu
 • Seyitdanlıoğlu, Mehmet / Tanzimat Dönemi'nde Meclis-i lî-i Umûmî (1839-1876)
 • Sönmez, Ali / Türkçe Yayınlanan İlk Arkeolojik Gezi Rehberi Rehber-i Harâbe-i Bergama Nüsha-i
 • Türkiye. Şirin, İbrahim / Seyahatnamelerin Sosyo- Ekonomik, Kültür ve Düşünce Tarihi Yazımında Yeri ve Önemi
 • Yıldırım, Mehmet Ali / Tanzimat Döneminde Dârülmuallimîn Mezunlarının Rüşdiyelere Tayini

 Türkçe

2012

394 Sayfa

15.5 x 24 cm