Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Nabi Sempozyum Bildirileri

Yayınevi: Atatürk Kültür Merkezi

ISBN: 9789751628770

36,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9789751628770
Yazar: Ali Bakkal
Cilt tipi: Karton Kapak

 • Açıklama :
 • TAKDİM    
 • AÇIŞ KONUŞMALARI
 • Prof. Dr. Ali BAKKAL (Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı)    
 • Ali KARAÇALI (Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.)    
 • Prof. Dr. Halil İbrahim MUTLU (Harran Üniversitesi Rektörü)    
 • Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA (Şanlıurfa Belediye Başkanı)    
 • Celalettin GÜVENÇ (Şanlıurfa Valisi)    
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • NÂBΒNİN AYAK İZLERİ
 • Arşiv Belgelerine Göre Nâbî-Nabi according to archival resources-Prof. Dr. Mahmut KAPLAN
 • Nâbî’nin Halep’i-Nabi’s Aleppo-Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN
 • Nâbî Divanı’nda Mekke-Makah in Nabi Divan-Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZCAN
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • NÂBΒDE HİKMET
 • Hikmeti Lirizme Yükselten Şair Nâbî-A Poet Who Raised The Philosphy to Lyricisism: Nâbî-Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ
 • Ma’nâ Şâiri Nâbî: Nâbî’nin Kasidelerinde Ma’nâ-Nâbî: The Poet of The Hidden Meaning , The Hidden Meaning in Nâbî’s Eulogies-Prof. Dr. Çetin DERDİYOK
 • Nâbî Divanında Esmâ-i Hüsnâ Bağlamında Allah Kavramı-The Concept of God in the Context of Esmâ-i Hüsnâ in the Nâbî’s Dîvân-Prof. Dr. Muhsin KALKIŞIM - Yrd. Doç. Dr. Ferdi KİREMİTÇİ
 • Nâbî Divanı’ndaki İlk Na’t-i Şerif-The First Na’t Poem in Nabi’s Turkish Divan-Prof. Dr. Emine YENİTERZİ
 • Nâbî’de Hikmet Algısının Tematik Tasnifi-Thematic Classification of Nabi’s Wisdom Perception-Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ – Yrd. Doç. Dr. M. Celal VARIŞOĞLU
 • Nâbî ve Sâib-i Tebrizî’nin Gazellerinde Yer Alan Bazı Hikemî Unsurların Mukayesesi-Comparison of Wisdom Related Elements in Gazels of Nâbî and Saib-i Tebrizî-Ar. Gör. Ayşe SAĞLAM
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • NÂBΒDE SOSYAL KONULAR
 • Nâbî’de Dönem Eleştirisi-Periodic Criticism in Nâbî-Doç. Dr. Halil İbrahim YAKAR
 • Değer Eğitimi Açısından Nâbî’nin Hayriyye’si-Nâbî’s Hayriyye in terms of Value Education-Prof. Dr. Hasan KAVRUK - Doç. Dr. Mehmet Akif ÇEÇEN
 • Kitabet Mesleğinin Yansıması Olarak Nabi Divanı-Nabi Divan as a reflection of being clerk occupation-Prof. Dr. Cihan OKUYUCU
 • Nâbî’nin Astronomi ve Astroloji Hakkındaki Görüşleri-Opinions of Nabi About Astronomy and Astrology-Prof. Dr. Ali BAKKAL
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • NÂBΒDE EDEBÎ SANATLAR
 • Nâbî Divanı’nda Edebî Tür ve Tarz Tercihleri-Literary Genre-Style in Nâbî Divan-Prof. Dr. Metin AKKUŞ
 • Nâbî’nin Şiire Aykırı Söylemleri
 • Nâbî’s unusual sayings different from the classical poetry-Prof. Dr. Mine MENGİ
 • Nâbî’nin Muammâ ve Lugazları-Muʻammâ and Lugaz Belong to Nâbî-Prof. Dr. Mehmet ARSLAN 
 • Nâbî’nin Nükteleri-Nâbî’s Wits-Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK 
 • Nâbî’nin Poetikası-Poetics of Nabi-Eyyüp AZLAL
 • Nâbî Divanında Nazım Şekilleri-Poem Shapes in Nâbî Divan-Doç. Dr. Halil ÇELTİK 
 • Nâbî’nin Fetihnâme-i Kamaniçe’deki Nâsirliğinin Estetik Boyutu-Nâbî Aesthetic Dimension of Literacy in Fetihnâme-i Kamaniçe-Prof. Dr. İlhan GENÇ
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • DİVAN ŞAİRLERİNİN GÖZÜNDE NÂBÎ
 • Şeyh Gâlib’in Nâbî’ye Yönelttiği Tenkidler-Şeyh Gâlib’s Criticisings towards Nâbî-Prof. Dr. Muhammed Nur DOĞAN
 • Divan Şairlerinin Gözüyle Nâbî-Nâbî in the perspective of Divan Poets-Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK 
 • Yûsuf Nâbî’nin Şiirlerine Doğu Türkçesi ile Yapılan Nazireler-Nazires Written in Eastern Turkish for Yûsuf Nâbî’s Poems-Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA
 • Nâbî’nin Çağdaşı Olan Tecellî’nin Divanı’nda Nâbî İzleri-Traces of Nâbî in Nâbî’s Contemporary Tecellî’s Divan-Prof. Dr. Sebahat DENİZ 
 • Birrî-Nâbî Dostluğu-Friendship between Birrî and Nâbî-Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN – Ar. Gör. Fatih KOYUNCU
 • ALTINCI BÖLÜM
 • NÂBΒNİN ESERLERİ ÜZERİNE
 • Nâbî’nin Münşeât’ı Üzerine-On Nâbî’s Münşeât-Prof. Dr. Atabey KILIÇ 
 • Nâbî’nin Azliyye Kasidesi Üzerine Bazı Düşünceler-Some Thoughts on Nâbî’s Dismiss Eulogy-Prof. Dr. Turgut KARABEY
 • Nâbî’nin Zekeriya Câmii Tamirine Tarih Manzumesi-Nâbî’s History Poem for Restoration of Zakariyya Mosque-Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ
 • Nâbî’nin Bir Mektubu Üzerine Notlar-Notes on a Letter Written by Nabi-Yrd. Doç. Dr. Cumhur ÜN 
 • Nâbî’nin Mecmualara Yansıyan Şiirleri-Nabi’s Poems Which are Reflected in Magazines-Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR – Nesrin SAĞLAM
 • Edebiyat Tarihimizde Nâbî’nin Hayriname’sine Dair Takdir ve Tenkitler-Apprecations and Criticisms About Nâbî’s Hayriname in our Literature History-Prof. Dr. Adem CEYHAN

Türkçe

2014

576 Sayfa

16 x 24 cm.