Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Ok, Tüfek ve At 16. Yüzyıl Osmanlı Askerî Devrimi

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751757425

300,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet


ISBN:  9789751757425
Yazar: Özgür Kolçak
Cilt tipi: Karton Kapak

İçindekiler :

 • TAKDİM - IX
 • ÖN SÖZ - XIII
 • KISALTMALAR - XVII
 • GÖRSELLER LİSTESİ - XIX
 • TABLOLAR LİSTESİ - XXIII
 • GİRİŞ - 1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • BİR TARİH KURAMI OLARAK ASKERÎ DEVRİM
 • 1 Tarihte Savaş ve Devlet Oluşumu: Genel Fikirler ve Revizyonistler - 9
 • 2 Askerî Devrimin "Babaları" - 14
 • 3 Batı Tarzı Savaş? - 27
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • OSMANLI'NIN AYNASINDA ASKERÎ DEVRİM
 • 1 Osmanlı Harbiyesine Batıdan Bakışlar - 35
 • 2 Tarihçinin Çıkmazı: Osmanlı Askerî Tarih Araştırmalarında
 • Olgu - Kanaat Uyuşmazlığı - 45
 • 3 Sil Baştan?: Osmanlı Askerî Tarihinin Revizyonist Literatürle İmtihanı - 52
 • 4 Osmanlı - Merkezci Bir Askerî Tarih Yazımı: Osmanlılar ve Doğulular - 60
 • 5 Muharebe Hattında Yeniçeriler: Kalkanlar, Mızraklar ve Yaylım Ateşi - 68
 • a Yeniçeri Saflarında Kalkan ve Mızraklar - 68
 • b Yeniçeri Safları ve Yaylım Ateşi - 74
 • 6 Burçlar, Kuleler, Hisar - Peçeler: Erken Modern Osmanlı Kale Mimarisi - 87
 • a Erken Modern Tahkimat Sistemi ve Osmanlılar:
 • Teknik Bilgi ve Yerel Kaynaklar - 87
 • b Deneysel Bir Çağ ve Osmanlı Askerî Mimarisinde
 • Klasiğin Teşekkülü - 97
 • c Osmanlı Macaristanı ve Yıldız Tabyalar - 114
 • VI İÇİNDEKİLER
 • d Cedid'in İhtişamı: Osmanlı Tahkimat İlmi ve
 • Anavarin - i Cedid Kalesi - 129
 • e Erken Modern Osmanlı Askerî Mimarisine Zeyl - 134
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • HÜNKÂR KULLARINDAN DEVLET ORDUSUNA
 • 1 Osmanlı Ordusunun Büyümesi ve Verilen Tepkiler - 137
 • 2 Osmanlıların "Otuz Yıl Savaşı" - 145
 • 3 Kanun - ı Kadim'in Sınırları: 16 Yüzyıl Savaşları ve Devşirme Kurumu - 154
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • USTA SAVAŞÇININ PAHALI ZEVKİ:
 • ATEŞLİ SİLAHLAR ÇAĞINDA OSMANLI OKÇULUĞU
 • 1 Geleneksel Yaylar ve İlk Hafif Ateşli Silahlar - 167
 • a İlk Ateşli Mekanizmalar ve Etkinlik Sorunu - 175
 • b Osmanlı Oklarının Etkinlik Derecesi - 180
 • c Çile Çekmek: Geleneksel Okçuluk Terbiyesi - 186
 • 2 Yarışın Başı: 16 Yüzyıl Başlarında Yay ve Tüfek Maliyetleri - 192
 • a Zor Bir Zanaat: Osmanlılarda Yay İmalatı - 201
 • b Yoksa Bir Alay Fukarâ Varub Akçe ile Nice Ok Atsunlar?
 • Osmanlılarda Ok İmalatı ve Ok Fiyatları - 212
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • ERKEN MODERN OSMANLI TÜFEĞİNİN SERENCAMI
 • 1 Osmanlılar ve İlk Ateşli Silahlar - 233
 • a Osmanlı Tüfekçiliğinin Ataları:
 • Hıristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar - 236
 • b Standardın Yerleşmesi: Hafif Ateşli Silahlarda
 • Osmanlı Klasiğinin Teşekkülü - 242
 • 2 Yay ve Tüfek Bağlamında Mühimmat Sorunu - 250
 • 3 Tüfenkhane - i Amire Nasıl Çalışırdı?:
 • Mîrî Tüfek Üretiminin Organizasyonu - 257
 • 4 Yeniçeriler, Mîrî Tüfekler ve Tüfek Talimi - 276
 • 5 1571 İnebahtı Hezimeti: Aciliyet ve Hafif Ateşli Silahların Kıymeti - 289
 • İÇİNDEKİLER VII
 • ALTINCI BÖLÜM
 • SÜVARİNİN ATEŞLE İMTİHANI:
 • 16 YÜZYILDA OSMANLI ATLILARI VE TÜFEKLER
 • 1 Her Yerde Aynı Dert?: At Sırtındaki Tüfekçi - 297
 • 2 Bir Garip Hikâye: 16 Yüzyılda Kapıkulu Neferleri ve Ateşli Silahlar - 303
 • 3 Memlük Diyarından Osmanlı Memalikine: Osmanlı Süvarisi ve Tüfek - 309
 • 4 Uzak Diyarların Atlı Silahşorları: 16 Yüzyılda Süvari Tüfekçiler ve
 • Osmanlı Güney Fütuhatı - 318
 • 5 Osmanlı - Safevi Serhaddinde Süvari Tüfekçiler - 339
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • 16 YÜZYIL OSMANLI SÜVARİLİĞİNİN MADDÎ ŞARTLARI
 • 1 Atına Sahip Çıkmak: Yeniçağ Osmanlı'sında
 • Kıymetli Bir Araç/Meta Olarak At - 349
 • 2 Bir Devlet Girişimi: Istabl - ı Âmire - 355
 • a Istabl - ı Âmire ve Osmanlı Klasik At Yetiştiriciliği - 355
 • b Has Ahır Atları: Nereden Geliyorlar? Kaç Vakitte Yetişiyorlar? - 369
 • 3 Osmanlı At Fiyatları ve Bakım Maliyetleri - 377
 • 4 Devlet Ahırları ve Kapıkulu Süvarisi/Altı Bölük Halkı - 392
 • 5 Osmanlıların "Otuz Yıl Savaşı" ve At Yetiştiriciliği - 403
 • 6 Tımarlı ama Sipahi mi?: Tımar Arazileri ve Piyade Neferler - 413
 • SONUÇ - 423
 • KAYNAKLAR - 431
 • DİZİN - 479

Türkçe

2023

500 Sayfa

16 x 24 cm