Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751627186

30,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9789751627186
Yazar: Prof.Dr.Özkan İzgi
Cilt tipi: Karton Kapak

 ARAŞTIRMA İNCELEME MAKALELERİ
Central AsIa After the Mongol Invas Ion -Islam and Sedentary Life as a Conse quence .3
Sung Devrinde Kao ’ch ’ang ’dan Çin ’e Giden Elçiler 19
İslamiyetten Önceki Türklerde Kadın 25
Destanlarda Türk kadını:27
Şiirlerde Türk Kadını:28
Hunlar zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:.29
Göktürkler zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:30
Uygurlar zamanında kadının devlet idaresindeki rolü:31
İslâm’dan önceki Türklerde halk kadını:.33
Eski Türk Kadının giyimi:.39
Moğolların Ortaya Çıkışına Kadar Türklerin Çinlilere Tesirleri 41
Harezmşah ve Moğolların İlk Karşılaşmaları ve Otrar Hâdisesi .55 
İslâmiyetten Önce Orta Asya Türk Kültürü 65
ESKİ TÜRKLERDE HAYVANCILIK.66
ZİRAAT 67
ESKİ TÜRKLERİN KULLANDIKLARI ALFABELER69
İLK TÜRKÇE DEVRİ 69
ESKİ TÜRKÇE DEVRİ 69
ORTA TÜRKÇE DEVRİ 70
ESKİ TÜRKLERDE DİN 74
ŞAMANİZM 74
BUDİZM 75
MANİHEİZM 76
ESKİ TÜRKLER’DE KADIN 77
ESKİ TÜRK SARA YLARI78
SARAYLAR DA VAZİFE GÖREN MEMURLAR .78
DANIŞMANLAR .79
KILAVUZLAR .79
MÜHÜRDAR LAR .79
HAZİNE MEMURLAR I79
ELÇİLER 79
DOKTOR LAR 79
FESTİVALLER 80
TÜRKLERİN YAKIN KOMŞULARINA OLAN TESİRLERİ 81
Kuruluş Devrinde Uygurların Kitanlara Tesirleri ve Uygur, Gazne , Kitanlar Arasındaki Münasebetler 83
XI. Yüzyıla Kadar Orta Asya Türk Devletlerinin Çin’le Yaptığı Ticar î Münasebetler .95
HSİUNG - NU - ÇİN TİCARET MÜNASEBETLERİ:.99
GÖKTÜRK - ÇİN TİCARET MÜNASEBETLERİ:105
UYGUR - ÇİN TİCARET MÜNASEBETLERİ: 110
Hunlar , Göktürkler ve Uygurlar ’da Geleneksel Festival ve Eğlenceler . 115
Kao -Ch’ang Uygurları Hakkında 123
Çinlilerin , Göktürk ve Uygurları Yerleştirme Siyasetleri 131
Çin ’de İsl âmiyet ’in Yayılışı ve Gelişmesi .139
Uygur Alım -Satım Vesikalarında Cezanın Ödendiği Bazı Müessese ve Şahıslar  147
Orta Asya ’nın Türkleşmesi  151
Moğollarda Evlenme Âdeti 165
1455 Yılında Ordu ve Yöresinde Kullanılan Şahıs Adları 173

ORDU VE YÖRESİNDE KULLAN ILAN ŞAHIS ADLAR I.176
Orta Asya Türklerinin Kültür Kaynakları 183
Sözlü ve yazılı edebiyat: .188
Kitabeler: .189
Hukuk Vesikaları: .190
Tarihî ve edebî eserler: .190
Orta Asya Türk Tarihi ’nin Meseleleri .195

TEKLİFLER.200
Çin ile Batı Arasındaki İpek Yolları (8. Yüzyıla Kadar ).203
Tatar Adı Hakkında 213
Moğolların Batı İstilası ve Türk Tarih î Bakımından Önemi 225
Uygur Kağanlarının T’ang Sülalesi Tarihlerine Göre Soy Kütüklerinin İncelenmesi 245

A- TABLOLAR IN AYRI AYRI İNCELENMESİ:  246
II- Hsin T’ang-shu, Hui-ho 回鶻 (Uygur) bölümündeki kağan soykütüğü 250
III- Ts’e-fu Yüan-kuei, Hui-ho (Uygur) Kağan soykütüğü 254

B- KAYNAKLARDAKİ KARIŞIKLIKLARIN ORTAYA ÇIKARTILMASI 258
1- Ch’eng-tsung, Fu Ti-nan ve Hu-shu Kağanlar arasındaki münasebetler:  258
Chiu T’ang-shu, Bölüm 103 Wang Chün-ch’üeh’nin 王君 biyografisi:  258
Hsin T’ang-shu, Bölüm 133, Wang Chün-ch’üeh’nin Biyografisi:  259
T’se-fu Yüan-kuei, Bölüm 233:  260
1- Shih-chien Ssu-chin  264
2- P’u-sa  264
3- T’u Mi-tu: ?-648  264
4- P’o-jun: 648-662  264
5- Pi-sou Tu: 662-680  265
İçindekiler IX
6- Tu Chieh-chih: 680-?.265
7- Fu Ti-fu: 715-719265
8- Ch’eng-tsung: 719-727.265
10- Hu-shu  265
11- Ku-li P’ei-lo: ?-747   266
12- Mo-yen-ch’o: 747-759   266
13- I-ti-chien: 759-779   266
14- Tun Mo-ho Ta-Kan: 779-789   266
15- To-lo-ssu: 788-790  267
16- A-ch’o: 790-794  267
17- Ku-tu-lu Chiang-chün: 794-805267
18- Ai Teng-li-lo Mi-te Mo-shih Chü-lu P’i-chia: 805-811  267
19- Teng-li-lo Ku-te Mi-shih Ho P’i-chia: 811-816267
20- Ai Teng-li-lo Mo Mi-shih Ho P’i-chia Pao-i: 816-821   267
21- Chün Teng-li-lo Yü-lu Mi-shih Ho Chü-lu P’i-chia Ch’ung-te: 821-823  268
22- Ho-sa: 823-832   268
23- Hu T’e-le: 832-839   268
24- Wu-tu-kung: 839-? 268
25- Wu-chieh: 839-? 268
Kao -Ch’ang (Turfan ) Uygurları  269
Kao-ch’ang Uygurlarının Siyasi Tarihi: 269
Uygurların, Turfan’a göçleri: 269
Kao-ch’ang Uygurlarının kültürleri hakkında:.272
Uygurların, hukuk vesikaları:275
Turfan Uygurlarında Kiralama Vesikaları 287
Hayvan Kiralama Vesikası 291
Uygur Vesikalarında Kullanılan «Nişan » ve «Tamga »lar Hakkında Bazı Düşünceler 293
Uygurlardaki Vergilere Ait Bazı Düşünceler .301
Yasak vergisi: .306
Kobçır vergisi: .306
Moğol İstilasından Sonra Orta Asya’da Yerleşik Hayat .309
Kırgızlar:  310
Karluklar: . 311
Yağmalar: .312
Çiğiller: 312
Tur fan Uygurları Kültürü Hakkında Bazı Düşünceler .325
Seyahatnamelerle Orta Asya 333
Ch’ang-Chien 張鶱 Seyahatnamesi (M.Ö. 139-126)334
Fa-hsien Seyahatnamesi 法顯佛國記 (399-416 )335
Zemarkhos Seyahatnamesi (568-570).336
Valentinos Seyahatnamesi (574- ).336
Hsüen-ch’ang Seyahatnamesi 玄奘大唐西域記 (629-645).337
Kao Chü-huei Seyahatnamesi 高居誨于闐行程記 (938-940).337
Wang Yen-te Seyahatnamesi 王延德西州記程 (981-984).338
Yeh-lü Ch’u-ts’ai Seyahatnamesi 耶律楚材西遊錄 (1218-1224).338
Ch’ang-chung Seyahatnamesi 長春真人西遊記 (1221-1224).338
Adet ve Gelenekler.339
X Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları Din ve İnançlar.340
İktisadi Hayat.341
İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Tarihi .343

İKİNCİ BÖLÜM
TANITMA YAZILARI
Strategy for Peace (Barış için Strate ji).353
VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara , 11-15 Ekim 1976).357
Dr. Lars Nyman , Great Britain and Chinese, Russian and
Japanese Interest in Sinkiang , 1918-1934
(Büyük Britanya , Çin , Rusya ve Japonya ’nın Sinkiang’daki men faatleri , 1918-1934)  361
Acta AsIat Ica , Bullet In of the Inst Itute of Eastern Culture 367

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EK DİĞER MAKALELERİ
Atatürk ’ün Eğitim ve Üni versitelere Bakış Açısı .375
Türk İnkıl âp Tarihi Derslerinin Metod ve Kaynaklar Açısından İncelenmesi .387
Atatürk ’ün “Tarih İlmi ” Hakkındaki Düşünceleri .397
Atatürk ve Mill î Birlik 403
Atatürk ’ün Eğitim Politikası ve Yabancı Okullar Sorunu .409
I. Yönergenin ilk bölümü yabancı okullardaki Türkçe dersleri hakkındadır.412
II. Yabancı Okullarda Tarih Dersleri 413
III. Yabancı Okullarda Sosyoloji ve Yurtbilgisi Dersleri.413
IV. Yabancı Okullarda Coğrafya Dersleri. 414
V. Yabancı Okullarda Türk Öğretmenlerinin Okulun Öğretmen ve İnzibat Kurullarına Girmeleri. 414
VI. Yabancı Okullarda Tatil Günleri. 414
VII. Yabancı Okullarda Teşkilât 414
VIII. Yabancı Okullarda Okutulacak Kitapların Tetkiki 415

DİZİN


Türkçe

2014

433 Sayfa