Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Osmanlı Devrinde Türk Hekimliği

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751622747

25,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9789751622747
Yazar: Osman Şevki Uludağ
Cilt tipi: Şömizli Karton Kapak

Uludağ’ın ilk kez basılan bu eseri Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan son devirlerine kadar tıp alanında gerçekleştirilen çalışma ve yaşanan gelişmeleri konu alıyor. Dönemin hekimleri, tıbba dair eserler, tıp tahsili, hastaneler, tıbhâneler, imâretler, miskinhâneler ve hamamlar hakkında ilgi çekici ayrıntılara yer veriliyor. Fatih Medreseleri, Süleymaniye Tıp Medresesi, Birinci ve İkinci Tıbhâne, Cerrahhâne gibi ‘kurağ’ların tıp tarihimizdeki yerine dair derli toplu bilgiler eserin dikkat çekiciliğini artırıyor. 1470’ten 1617’ye kadar kurulmuş ve faaliyet göstermiş Fatih, Edirne, Süleymaniye, Haseki, Manisa, Valide-i Atîk ve Sultan Ahmed Dârüşşifaları da tarihçeleriyle eserde yer alıyor. “Tıbb-ı Cedid”in Türkiye’ye girişi, tıp tarihinde ‘musikî ve tıp ilişkisi’ de kitapta ele alınan konulardandır.

***

İçindekiler: 

 • ÖNSÖZ 
 • OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ, Esin Kahya
 • AÇIKLAMA 
 • BAŞLARKEN
 • İLK DEVİRLER 
 • BİRİNCİ KISIM OSMANLI DEVLETİ'NÎN KURULUŞUNDAN İSTANBUL'UN FETHİNE KADAR (1300-1453)
 • TIP DİLİ , 
 • HEKİMLERİMİZ VE ESERLERİ 
 • HEKİMLİĞİN ESASLARI 
 • MUAYENE 
 • İJYEN (HİJYEN, HIFZ-I SIHHAT) 
 • TEŞRİH 
 • CERRAHLIK 
 • TIP KİTAPLARININ MEHAZLERİ 
 • HEKİMLERİN DURUMU 
 • TIB TAHSİLİ, HASTANELER
 • İKİNCİ KISIM İSTANBUL'UN ZAPTINDAN MEKTEB-İ TIBBİYE-İ A ŞÂHÂNE'YE KADAR ÖĞRETİM  
 • Fâtih Medreseleri 
 • Süleymaniye Tıp Medresesi 
 • Birinci Tıbhâne 
 • İkinci Tıbhâne
 • CERRAH HANE (9 OCAK 1832 PAZAR)  
 • Cerrahhâne ve Tıbhânenin Birleştirilmesi (1837)
 • Yeni Tıbhâne Niçin Muvaffak Olamadı?
 • SAĞLIK VE SOYSAL KURUMLARI  
 • Tabhâneler 
 • İmaretler 
 • Misafirhaneler 
 • Miskinhaneler 
 • Hamamlar 
 • Hastaneler 
 • Fâtih Dârüşşifası (1470) 
 • Edirne Dârüşşifası (28,Nisan 1485) 
 • Süleymaniye Dârüşşifası (16 Ağustos 1556) 
 • Haseki Dârüşşifası (9.İkinci Kânun - 1551) ...
 • Manisa Dârüşşifası (1540)  
 • Valide-i Atik Dârüşşifası(1583) 
 • Sultan Akmed Dârüşşifası (1617) 
 • Reaya Hastaneleri ve Rum Tıbbiye Mektebi
 • BU DEVİRDE HEKİMLİĞİN DURUMU 
 • İjyen  
 • Teşrih 
 • Tedavi
 • ÜÇÜNCÜ KISIM TIBBI-I CEDİT VE TÜRKİYE'YE GİRİŞİ
 • CERRAHLIK 
 • Sülük ve Cerrahlık 
 • Kırıkçılık - Çıkıkçılık - Fıtıkçılık 
 • İdrar Yolları Cerrahlığı 
 • FRENGİNİN TÜRKİYE'DE ZUHUR VE İNTİŞARI 
 • MUSİKİ VE TIP
 • KAYNAKLAR
 • DİZİN 
 • RESİMLER

Türkçe

2010

221 Sayfa

17,50 x 24,50 cm