Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Osmanlı İdaresinde Limni Adası

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751629609

30,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9789751629609
Yazar: Yasemin Demircan
Cilt tipi: Sert Kapak

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .XI
KISALTMALAR XV
GİRİŞ.. 1
A- Kaynaklar 1
1- Tahrir Defterleri. 1
a- Mufassal Defterler. 2
b- İcmâl Defter.. 10
B- Limni Adası’nın Tarihi. 11
C- Limni Adası’nın Coğrafî Durumu.. 28
I. BÖLÜM:
LİMNİ ADASI’NIN OSMANLI İDARÎ TEŞKİLATINDAKİ YERİ,
ADANIN İDARECİLERİ VE ADADA TESİS EDİLEN ASKERÎ YAPI47
A- Limni Adası’nın Osmanlı İdarî Teşkilatındaki Yeri 47
B- Limni Adası’nın İdarecileri. 52
1- Adadaki Osmanlı İdarecileri. 53
a- Kadı 53
b- Zaim - Subaşı 56
2- Adadaki Osmanlı İdarecilerine Yardımcı Unsurlar 58
C- Limni Adası’nda Tesis Edilen Askerî Teşkilat.. 59
1- Limni Adası’nın Askerî Teşkilatında Kaleler 59
a- Palaiokastron 60
b- Kotzinos 64
2- Limni Adası’ndaki Osmanlı Askerî Varlığı 65
a- Dizdar 66
b- Kethüda 67
c- İmam, Hatip ve Müezzin. 68
d- Ser-bölük. 71
e- Topçu. 71
f- Bevvab.. 72
g- Diğer görevliler. 73
h- Hisar Erleri (merdân-ı kal’a).. 74
3- Adadaki Osmanlı Askerî Varlığına Yardımcı Unsurlar 78
a- Asesân 83
b- Pâsbânân.. 84
c- Müsellemân 85
d- Keştîbân 86
e- Bennâyân. 87
f- Kıyı Savunmasında Görev Alan Adalılar. 93
II. BÖLÜM:
LİMNİ ADASI’NDAKİ YERLEŞİM YERLERİ ve
DİNÎ YAPILAR.99
A- Limni Adası’nın Merkezi: Palaiokastron. 99
B- Köyler. 104
C- Kiliseler ve Manastırlar.. 116
III. BÖLÜM:
LİMNİ ADASI’NIN TOPLUMSAL YAPISI ve
DEMOGRAFİK DURUMU. 139
A- Limni Adası’nın Toplumsal Yapısı 139
1- Limni Toplumunda Müslümanlar 139
a- Mühtediler ve Adaya Göç Yoluyla Gelen
Müslüman Türkler. 140
b- Limnili Müslümanların İktisadi Durumu 159
2- Limni Toplumunda Gayrimüslimler.. 160
a- Limnili Gayrimüslim Dul Kadınlar 178
b- Limni’de Gayrimüslim Din Adamları. 180
c- Limnili Gayrimüslimlerin İktisadi Durumu.. 187
d- Limnili Gayrimüslimlerin Osmanlı İdaresine
Karşı Tutumu.. 192
3- Limni Toplumunda Çingeneler. 194
4- Limni Adası’nın Mecburi Sakinleri 198
a- Sürgünler. 198
b- Kalebendler.. 201
B- Limni Adasının Tahmini Nüfusu . 203
IV. BÖLÜM:
LİMNİ ADASI’NIN İKTİSADÎ YAPISI. 215
A- Raiyyet Rüsumu ve Arızî Vergiler. 215
B- Tarımsal Faaliyetler ve Tâbi Olduğu Vergiler.. 224
C- Hayvancılık ve Tâbi Olduğu Vergiler.. 247
D- Sınaî Faaliyetler ve Tâbi Olduğu Vergiler.. 266
E- Ticarî Faaliyetler ve Tâbi Olduğu Vergiler 276
F- Tahrir Defterlerine Göre Limni Adası’nın
Vergi Gelirlerinin Paylaşımı. 284
1- Haslar. 286
a- Padişah Hassı (Hassa-i Hümâyûn).. 286
b- Kaptan-ı Derya Hassı (Hassa-i Mir-mirân). 289
2- Zeamet.. 292
3- Timarlar 293
a- Kadı Timarı 295
b- Kale Görevlilerinin Timarları. 296 

Türkçe

2014

329 Sayfa

16,5 x 24 cm.