Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri

Yayınevi: Atatürk Kültür Merkezi

ISBN: 9789751621344

100,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9789751621344
Yazar: Örcün Barışta
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

'Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri' isimli bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde beş yüzyılı aşan bir zaman diliminde başkentlik yapmış İstanbul'un cami ve türbelerindeki mimariye bağlı başka deyişle taşınmaz nitelikteki ağaç işleri konu olarak ele alınmıştır. Burada bazıları güzel sanatlar düzeyine ulaşan ağaç işleri ürünlerini kronolojik bir sistematikle belgelemek, tanıtmak, sanatseverlerin beğenisine sunmak bu yolla özellikle genç kuşakların eğitim ve öğrenimine katkıda bulunmak onların bu zengin küoltür mirasından yararlanmasını sağlamak amaçlanmıştır. 

Giriş bölümünde: Ağaç işlerinin tanımı, sınıflaması, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul cami ve türbelerindeki ağaç işlerinin yeri; bu çalışmanın amacı, sınırı, önemi; bu dönem ağaç işlerini besleyen Anadolu ve çevresindeki Türk Çağı kaynakları; İstanbul'daki ağaç işleri ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklar; İstanbul'daki taşınır kültür varlıkları ile ilgili bilgiler verilmiş böylece konuya ön hazırlık yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri bölümünde: 15. Yüzyıldan 20. Yüzyıl ilk çeyreğine değin ağaç işlerinin günümüze ulaşan türleri, türlerin yapılış biçimleri, uygulanan teknikler, gözlenen süslemeler başlıkları altında ele alınmış ve gözlemlerden elde edilen bilgiler belli bir kalıpla görseller eşliğinde aktarılmış, anatoloji yöntemiyle bu alanda bir veri tabanı oluşturma yolunda bir adım atılmıştır.

Değerlendirme bölümünde: Bu dönemin ağaç işlerine toplu bir bakış yapılmış, İstanbul ve dışındaki örnekler görsellerle betimlenerek karşılaştırılmıştır.

Sonuç bölümünde: Derlenen veriler ışığındaki bulgularla bir görüşe ulaşmağa çalışılmıştır. Alan terminolojisi konusunda öğrenci ve okurlara yardımcı olmak için çalışmaya fotoğraflarla tamamlanmış bir sözlük ünitesi eklenmiştir. Kaynaklar ünitesinde bu dalla bağlantılı yayınlara yer verilmiştir. Böylece Türk sanatının önemli dallarından biri olan ağaç işlerinin bir dönemde dünya sanatına armağan ettiği kültür varlıkları bir merkez ve çevresinde kümelenen örnekleriyle gün ışığına çıkarılmaya ve bunlardan bir demet sunmaya çaba harcanmıştır.

İÇİNDEKİLER :

Önsöz
Giriş

Ağaç işlerinin Tanımı, Sınıflaması ve Osmanlı imparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerindeki Ağaç işlerinin Bunlar Arasındaki Yeri ve Önemi
Osmanlı imparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerindeki Ağaç işleri Konulu Çalışmanın Amacı, Sınırı, İçeriği
Osmanlı imparatorluğu Dönemi Ağaç işlerini Besleyen Anadolu ve Çevresindeki Türk Cağı Kaynakları
Selçuklu Dönemi
Beylikler Dönemi
Osmanlı imparatorluğu Dönemi Ağaç İşleri
Osmanlı imparatorluğu Dönemine Ait Yazılı Kaynaklarda Ağaç İşleri ile İlgili Bilgiler
Osmanlı imparatorluğu Dönemine Ait Görsel Kaynaklarda Ağaç işleri ile ilgili Bilgiler
Osmanlı imparatorluğu Dönemi Taşınır Nitelikteki Ağaç İşlerine Toplu Bir Bakış
İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri
15. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimleri
Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
16. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimleri
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
17. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimleri
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
18. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimi
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
19. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimi
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
20. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimi
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
Değerlendirme
15. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimi
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
16. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimi
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
17. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimi
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
18. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimi
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
19. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimi
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
20. Yüzyıl
Günümüze Ulaşan Türler
Türlerin Yapılış Biçimi
Kullanılan Gereçler, Uygulanan Teknikler
Gözlenen Süslemeler
Sonuç
Kaynaklar
Fotoğraflar Listesi
Sözlükteki Fotoğraflar Listesi

Türkçe

2009

682 Sayfa

24,50 x 32 cm