Anasayfa > Kitap< Geri dnn

Daha ayrntl olarak grmek iin ana resmin zerinde fareyi hareket ettirin.

Osmanl mparatorluu ve Girit Bunalm (1896-1908)

Yaynevi: Trk Tarih Kurumu

ISBN: 9799751613737

40,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme sresi: 1 - 5 Gn

Adet Seiniz

  Adet

ISBN: 9799751613737
Yazar: Aye Nkhet Adyeke
Cilt tipi: mizli Sert Kapak

I.BLM: 1896 YILINA KADAR GRT

A - ADA'NIN CORAFYASI

B - EGE VE HELLEN KLTR NDE GRT

C - OSMANLI MPARATORLUU'NUN AKDENZ POLTKASI NDE GRT'N YER VE ADA'NIN ELE GERLMES

D - XIX. YZYILDA GRT SORUNU
1- Yunanistan'n Bamszln Kazanma
Srecinin Girit'teki Etkileri ve Sonular
2- Girit'e zerklik Verilmesi ve Halepa
Szlemesi
3- Halepa Szlemesi'nin Kstlanmas
( 1889) ve Sonular

15

20

E - 1896 NCES GRT'N DAR, SOSYAL VE EKONOMK DURUMU
1- dari Yap
a- dari Blnme
b - Vilayet Umumi Meclisi
c - Valilik ve Vilayet dare Meclisi
d - Sancak Kaza ve Dier Ynetim Alt
birimleri ve Meclisleri
e - Yarg Kurumu ve Bamszlamas
f Haberleme
2- Sosyal Yap
a - Nfus Yaps ve Nfus Hareketleri
b - Kltrel Yap ve Gndelik Yaam
bl-Toplumsal Doku
b2- Dil
b3- Eitim
b4- Basn
b5- Salk
b6- Ulam
b7- Dini Ynetim ve Kurumlar
3- Ekonomik Yap
a- Tarm ve Hayvanclk
al- Tarm
a2- Hayvanclk
b- Sanayi ve Ticaret
bl- Sanayi
b2- Ticaret
c- Vergiler
d- Bteler
4 - Gvenlik

II. BLM: GRT SORUNU VE MUHTARYETN LANI

A - SORUNUN YENDEN ORTAYA IKII VE 1896 DZENLEMELER
1- 1895-96 syanlar (syann 1. Evresi)
a- Epitropi (htilal Cemiyeti)'nin Kurulmas
ve almalar
b - 1895-96 syanlar Srasnda Osmanl
mparatorluu Yunanistan ve Byk
Devletler'in Tutumlar
2- 1896 Dzenlemeleri ve Sonular

B - TRK-YUNAN SAVAI'NIN HAZIRLAYICI
NEDEN OLARAK GRT SORUNU VE BYK DEVLETLERN MDAHALES
1- syann II. Evresi ve Yunanistan'n Aday
gali
2- Avrupa Devletleri'nin Ortak Mdahalesi ve
Muhtariyet Tartmalar
3- Epitropi'nin htilal Komitesi'ne Dnmesi
4- 1897 Trk Yunan Sava ve Girit Asndan Sonular

C - MUHTARYETN LANI VE SONULARI
1- Muhtariyet (Otonomi) Kavram
2- Muhtariyetin lann Hazrlayan Olaylar
3- Muhtariyetin lan ve Uygulanmas
4- Vali Seimi Sorunu ve Prens Georges'un
Yksek Komiser Olarak Atanmas
a- Prens Georges'un Ynetimi ve 1899 Girit
Kanun-u Esasisi
b- Prens Georges'a Muhalefet ve 1905
Therrisso Ayaklanmas
5- Aleksandr Zaimis'in Yksek Komiser
Olarak Atanmas ve Byk Devletler'in
ekilmesi

D- GRT SORUNU LE LGL DEVLETLER
VE POLTKALARI
1- ngiltere
2- Rusya
3- Fransa
4- talya
5- Almanya
6. Avusturya-Macaristan
'7- Yunanistan
8- Osmanl Devleti

E-GRT SORUNU (1896-1908)'NUN KAMUOYUNA YANSITILMASINDA DKKAT EKEN NOKTALAR

F- MUHTARYET VE SONRASINDA GRT'N
DAR, SOSYAL VE EKONOMK YAPISINDA
DEMELER
1- dari Yap
a- Ynetim
b- Genel Meclis
c- Vali (Yksek Komiser)
d- cra Komitesi
e- Sancak Kaza ve Nahiyelerin Ynetimi
f - Yarg
g- Haberleme
2- Sosyal Yap
a- Gndelik Yaam
al- Dil
a2- Toplumsal Doku
a3- Salk
b- Nfus
c- Gler
cl- Gler
c2- D Gler
d- Mslman Halka Yardm almalar
e- Eitim
f- Basn
3- Ekonomik Yap
4-Jandarma Heyeti Hakknda Yaplan Dzenlemeler

III. BLM: GRT SORUNU'NUN ZM

A - GRT SORUNU 1909-1912
1 -Mslman yelerin Yemin Sorunu
2- Kadlarn Tayini Sorunu
3 - Girit Rum Milletvekillerinin Yunan Parlamentosuna Katlmalar Sorunu

B - TTHAT VE TERAKK PARTS'NN GRT
POLTKASI
C - GRT SORUNU'NUN ZM: LONDRA
ANLAMASI 1913
D - 1908-1913 ARASI GELMELERN
KAMUOYUNA YANSITILMASINDA DKKAT
EKEN NOKTALAR

SONU
BBLYOGRAFYA
DZN
EKLER

Trke,

2000

367 Sayfa

17 x 24,50 cm