Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908)

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9751613736

40,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

ISBN: 9751613736
Yazar: Ayşe Nükhet Adıyeke
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

I.BÖLÜM: 1896 YILINA KADAR GİRİT
  
A - ADA'NIN COĞRAFYASI
  
B - EGE VE HELLEN KÜLTÜRÜ İÇİNDE GİRİT
  
C - OSMANLI  İMPARATORLUĞU'NUN AKDENİZ POLİTİKASI İÇİNDE GİRİT'İN YERİ VE ADA'NIN ELE GEÇİRİLMESİ         
  
D - XIX. YÜZYILDA GİRİT SORUNU
   1- Yunanistan'ın Bağımsızlığını Kazanma
   Sürecinin Girit'teki Etkileri ve Sonuçları
   2- Girit'e Özerklik Verilmesi ve Halepa
   Sözleşmesi
   3- Halepa Sözleşmesi'nin Kısıtlanması
   ( 1889) ve Sonuçları
 
15

20

E - 1896 ÖNCESİ GİRİT'İN İDARİ, SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU
   1- İdari Yapı
     a- İdari Bölünme
     b - Vilayet Umumi Meclisi
     c - Valilik ve Vilayet İdare Meclisi
     d - Sancak Kaza ve Diğer Yönetim Alt
     birimleri ve Meclisleri
     e - Yargı Kurumu ve Bağımsızlaşması
     f – Haberleşme
   2- Sosyal Yapı
     a - Nüfus Yapısı ve Nüfus Hareketleri
     b - Kültürel Yapı ve Gündelik Yaşam
        bl-Toplumsal Doku
        b2- Dil
        b3- Eğitim
        b4- Basın
        b5- Sağlık
        b6- Ulaşım
        b7- Dini Yönetim ve Kurumları
   3- Ekonomik Yapı
     a- Tarım ve Hayvancılık
        al- Tarım
        a2- Hayvancılık
     b- Sanayi ve Ticaret
        bl- Sanayi
        b2- Ticaret
     c- Vergiler
     d- Bütçeler
   4 - İç Güvenlik
 II. BÖLÜM: GİRİT SORUNU VE MUHTARİYETİN İLANI
  
A - SORUNUN YENİDEN ORTAYA ÇIKIŞI VE 1896 DÜZENLEMELERİ
   1- 1895-96 İsyanları (İsyanın 1. Evresi)
     a- Epitropi (İhtilal Cemiyeti)'nin Kurulması
     ve Çalışmaları
     b - 1895-96 İsyanları Sırasında Osmanlı
     İmparatorluğu Yunanistan ve Büyük
     Devletler'in Tutumları
   2- 1896 Düzenlemeleri ve Sonuçları
  
B - TÜRK-YUNAN SAVAŞI'NIN HAZIRLAYICI
NEDENİ OLARAK GİRİT SORUNU VE BÜYÜK DEVLETLERİN MÜDAHALESİ
   1- İsyanın II. Evresi ve Yunanistan'ın Ada’yı
   İşgali
   2- Avrupa Devletleri'nin Ortak Müdahalesi ve
   Muhtariyet Tartışmaları
   3- Epitropi'nin İhtilal Komitesi'ne Dönüşmesi
   4- 1897 Türk Yunan Savaşı ve Girit Açısından Sonuçları
  
C - MUHTARİYETİN İLANI VE SONUÇLARI
   1- Muhtariyet (Otonomi) Kavramı 
   2- Muhtariyetin İlanını Hazırlayan Olaylar
   3- Muhtariyetin İlanı ve Uygulanması
   4- Vali Seçimi Sorunu ve Prens Georges'un
   Yüksek Komiser Olarak Atanması
     a- Prens Georges'un Yönetimi ve 1899 Girit
     Kanun-u Esasisi
     b- Prens Georges'a Muhalefet ve 1905
     Therrisso Ayaklanması
   5- Aleksandr Zaimis'in Yüksek Komiser
   Olarak Atanması ve Büyük Devletler'in
   Çekilmesi
  
D- GİRİT SORUNU İLE İLGİLİ DEVLETLER
VE  POLİTİKALARI
   1- İngiltere
   2- Rusya
   3- Fransa
   4- İtalya
   5- Almanya
   6. Avusturya-Macaristan
   '7- Yunanistan
   8- Osmanlı Devleti
  
E-GİRİT SORUNU (1896-1908)'NUN KAMUOYUNA YANSITILMASINDA DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR
  
F- MUHTARİYET VE SONRASINDA GİRİT'İN
İDARİ, SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINDA
DEĞİŞMELER
   1- İdari Yapı
     a- Yönetim
     b- Genel Meclis
     c- Vali (Yüksek Komiser)
     d- İcra Komitesi
     e- Sancak Kaza ve Nahiyelerin Yönetimi
     f - Yargı
     g- Haberleşme
   2- Sosyal Yapı
     a- Gündelik Yaşam
        al- Dil
        a2- Toplumsal Doku
        a3- Sağlık
     b- Nüfus
     c- Göçler
        cl- İç Göçler
        c2- Dış Göçler
     d- Müslüman Halka Yardım Çalışmaları
     e- Eğitim
     f- Basın
   3- Ekonomik Yapı
   4-Jandarma Heyeti Hakkında Yapılan Düzenlemeler
  
III. BÖLÜM: GİRİT SORUNU'NUN ÇÖZÜMÜ
  
A - GİRİT SORUNU 1909-1912
   1 -Müslüman Üyelerin Yemin Sorunu
   2- Kadıların Tayini Sorunu
   3 - Girit Rum Milletvekillerinin Yunan Parlamentosu’na Katılmaları Sorunu
  
B - İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ'NİN GİRİT
POLİTİKASI
C - GİRİT SORUNU'NUN ÇÖZÜMÜ: LONDRA
ANLAŞMASI 1913
D - 1908-1913 ARASI GELİŞMELERİN
KAMUOYUNA YANSITILMASINDA DİKKAT
ÇEKEN NOKTALAR
  
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
EKLER

 

Türkçe,

2000

367 Sayfa

17 x 24,5 cm.