Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751604576

28,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9789751604576
Yazar: Faik Reşit Unat
Cilt tipi: Karton Kapak

İçindekiler :
ÖNSÖZ
TAMAMLAMALAR

SEFİRLER VE SEFARETNAMELER HAKKINDA YAPILMIŞ
OLAN ÇALIŞMALARA KISA BİR BAKIŞ
ELÇİLİK VE ELÇİLER HAKKINDA BİLİNENLERE TOPLU
BİR BAKIŞ
Elçi Gönderilme sebepleri - Elçilerin Nevileri - Daimî Elçilik - Şehzade Elçiliği - Kınm, Budin ve Cezayir Elçileri
Elçi Seçmekte Gözetilen Noktalar - Verilen Rütbeler - Elçi Hazinesi — Hediyeler - Nameler ,
Françe Padişahı Luiz'e Name-i Hümâyûn
Elçilerin Maiyetleri - Memleketten Hareketleri - Hudutta Mübadeleleri - Müsaferet Şekilleri - Alay ve Kabul Törenleri
Beç Karasına Alay ile Girdiğimiz Tertibi Beyan Eder
SEFARETNAMELER ve SEFARET TAKRİRLERİ
I- VİYANA SEFARETNAMESİ (1075 H. - 1655 M.)
Elçi : Kara Mehmet Paşa
II. MÜKÂLEME TAKRİRİ (1099-1102 H. — 1688-1692 M.)
Elçi : Zülf ikar Paşa
III. VİYANA SEFARETNAMESİ (1131 H. — 1719 M.)
Elçi : İbrahim Paşa
IV. FRANSA SEFARETNAMESİ (1132-1133 H. — 1720-
1721 M.) Elçi : Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi
V. İRAN SEFARETNAMESİ (1134 H. — 1721 M.)
Elçi : Ahmet Dürri Efendi
VI. RUSYA SEFARETNAMESİ (1135 H. — 1722-23 M.)
Elçi: Nişli Mehmet Ağa
VII. SEFARETNAME - ISTILAH-I NEMÇE (1143 H. -
1730 M.) Elçi : Mustafa Efendi
VIII. LEHİSTAN SEFARETNAMESİ (1143 H. - 1730 M.)
Elçi : Mehmet Efendi
IX. MEHMET SAİT EFENDİ TAKRİRİ (1145-1146 H. —
1732-1733 M.) Elçi : Mehmet Sait Efendi
X. RUSYA SEFARETNAMESÎ (1153-1155 H. — 1740-
1742 M.) Elçi : Mehmet Emin Paşa
XI. HİNDİSTAN SEYAHATNAMESİ (1158-1163 H. —
1744-1749 M.) Elçi: Salim Efendi
XII. ÎRAN SEFARETNAMESÎ (1159 H. — 1746 M.)
Elçi : Mustafa Nazif Efendi
XIII. IRAN SEFARETNAMESÎ (1160 H. — 1747 M.)
Elçi : Hacı Ahmet Paşa, Sivas Valisi
XIV. NEMÇE SEFARETNAMESÎ (1161 H. — 1748 M.)
Elçi: Hattî Mustafa Efendi
XV. LEHİSTAN SEFARETNAMESÎ (1162 H. — 1755 M.)
Elçi : Ali Ağa
XVI. RUSYA SEFARETNAMESÎ (1108 H. — 1755 M.)
Elçi : Derviş Mehmet Efendi
XVII. VÎYANA SEFARETNAMESÎ (1171 H. — 1757-1758 M.)
Elçi : Ahmet Resmi Efendi 102
XVIII. LEHİSTAN SEFARETNAMESÎ (1171 H. — İ757-
1758 M.) Elçi : Mehmet Ağa
XIX. RUSYA SEFARETNAMESÎ (1171 H. — 1757-1758 M.)
Elçi : Şehdi Osman Efendi
XX. PRUSYA SEFARETNAMESÎ (1177-1178 H. — 1764-
1765 M.) Elçi : Ahmet Resmi Efendi
XI. SEFARETNAME-Î NECATİ (1185-1189 H. — 1771-
1775 M.) Elçi : Silahdar İbrahim Paşa 1x6
XXII. SEFARETNAME-Î ABDÜLKERÎM PAŞA (1188-1190 H.
— 1775-1776 M.) Elçi : Abdülkerim Paşa
XXIII. KASİDE-Î TANNANE (1190 H. — 1776 M.) (îran Sefa-retnamesi) Elçi : Sünbülzade Vehbi Efendi
XXIV. FAS SEFARET TAKRÎRÎ (1200-1201 H. — 1785-
1786 M.) Elçi : Seyyit îsmail Efendi
XXV. BUHARA SEFARETNAMESÎ (1201-1205 H. — 1787-
1791 M.) Elçi : Alemdar Mehmet Ağa
XXVI. İSPANYA SEFARETNAMESÎ (1201-1202 H. — 1787-
1788 M.) Elçi : Vasıf Efendi
XXVII. FAS SEFARETNAMESÎ (1202 H. — 1787 M.) Elçi :
Ahmet Azmi Efendi
XXVIII RUSYA SEFARETNAMESÎ (1205- 1207 H.—1790-2792
M.) Elçi: Ahmet Azmî Efendi
XXIX. NEMÇE SEFARETNAMESÎ (1206 H. — 1791-1792 M.)
Elçi : Ebubekir Ratip Efendi
XXX. RUSYA SEFARETNAMESt (i207-1208 H. — 1793-
1794 M. Elçi : Mustafa Rasih Paşa
XXXI. HAVADİSNAME-İ İNGİLTERE (1208-1211 H. — 1793-
1796 M.) Elçi : Yusuf Agâh Efendi ...
XXXII. JOURNAL DU VOYAGE DE MAHMOUD RAÎF
EFENDİ EN ENGLETERRE-EGRIT PAR LUY MEME
(1209 -1213 H- — Î793-I796 M-)
XXXIII. FRANSA SEFARETNAMESt (1211 H. — 1797 M.)
XXXIV. FRANSA SEFARETNAMESt (1802 M.)
XXXV. FRANSA SEFARETNAMESt (1221—1226 H.,
18 u M.) Elçi : Seyyid Abdürrahim Muhib Efendi
XXXVI. FRANSA SEFARETNAMESt (1806 M.) Elçi : Seyyİd
Mehmed Emin Vahîd Efendi
XXXVII. IRAN SEFARETNAMESt (1807 M.) Elçi : Seyyİd Mehmed Refi' Efendi
XXXVIII. MUSAVVER İRAN SEFARETNAMESt Elçi : Yasİnci
+Zade Seyyid Abdülvahhab Efendi
XXXIX. TAKRİRLER (LONDRA SEFARETNAMESt - 1812 M.)
Elçi : Mehmed Namık Paşa
XL. AVRUPA RİSALESİ (1838 M.) Elçi : Seyyid Mustafa
Sami Efendi (Paşa) '
XLI. İTALYA SEYAHATNAMESİ (1838 M.) Elçi: Mehmet
Sadık Rıfat Paşa
XLII. RİSALE (SEFARETNAME) 1845 M. Elçi : Abdürrezzak
Bahir Efendi
GENEL DİZİN
Osmanlı Devleti tarafından 1835 de Daimî Elçilikler kurulmasına
dadar muhtelif memleketlere gönderilmiş olan Elçilerin
listesi
Büyük Britanya Hügümeti nezdinde gönderilmiş olan Türk Elçileri.
tngilterenin Türkiye Büyük Elçileri
Safaviler devrinden başlamak üzere İran'a muhtelif tarihlerde
gönderilen Türk Elçileri
Safeviler devrinden başlamak üzere muhtelif tarihlerde İran'dan
helen Elçiler
Muhtelif tarihlerde Türkiye'den Rusya'ya gönderilen Elçiler
İstanbul'a gelen Rus siyasî temsilcileri
Yanlış-Doğru çizelgesi Fotoğraflaflar

Türkçe

2008

261 Sayfa

16,50 x 23,50 cm