Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Osmanlı Toplumunda Çingeneler

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751626349

15,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9789751626349
Yazar: İsmail Altınsöz

Bu çalışmamızda Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yer alan Çingenelerin sosyo-ekonomik yapılarıyla birlikte, kültürel ve refah seviyeleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
İçindekiler:
BİRİNCİ BÖLÜM
1 ÇİNGENELERİN MENŞEİ
A Terminoloji
B Anayurtları Meselesi
C Yeryüzüne Dağılışları ve Tarihî Süreç
2 ÇİNGENELERDE TOPLUMSAL YAPI
A Yaşayış ve Geçimleri
B Gelenek ve Görenekleri
C Dilleri
İKİNCİ BÖLÜM
OSMANLI DEVLETİ'NDE ÇİNGENELER
A Coğrafî Yayılışları
1 Rumeli Eyâleti
2 Anadolu Eyâleti
B Osmanlı Toplumundaki Yerleri
C Çingenelerle İlgili Düzenlemeler
1 Çingene Sancağı (Livâ-i Çingâne)
2 Çingene Müsellemler Livası (Livâ-i Müsellemân-ı Çingâne)
D Çingene Kanunnâmeleri
1 Çingene Sancağının Seraskerleriyle İlgili Hükümler
2 Çingene Müsellem ve Yamaklarıyla İlgili Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞEHİRLERDE YERLEŞME VE NÜFUS
A İskân Mahalleri
1 İstanbul ve Üsküdar Çingeneleri
2 Nüfus Durumları ve Hareketliliği
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYO-EKONOMİK YAPILARI
A Çingenelerin İktisadî Yapısı: Refah Seviyesi ve Alınan Vergiler
1 Cizye
2 Diğer Vergiler
3 Meslekler ve Meşguliyetler
B Osmanlı Eğlence Kültürünün Vazgeçilmez Unsurları:Çingeneler
1 Çengiler
2 Hanendeler
3 Sazendeler
SONUÇ

 

Türkçe

2013

396 sayfa

16,50 x 23 cm