Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Panaztepe II, M.Ö 2. Bine Tarihlendirilen Panaztepe Seramiğinin Batı Anadolu ve Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9799751609501

56,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9799751609501
Yazar: Sevinç Günel
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

 • SUNUŞ

 • ÖNSÖZ

 • KISALTMALAR ve KAYNAKÇA

 • I.GİRİŞ

 • II.ÇALIŞMA YÖNTEMİ ve TERMİNOLOJİSİ

 • III.PANAZTEPE SERAMİĞİNİN BULUNTU YERLERİ

 • IV.SERAMİK GRUPLARI

 • IV.l. Yerli Seramik Grupları

 • IV.l.3. İnce Nitelikli Seramik

 • IV.2. Myken Seramik Grupları

 • IV.3. Minyas Seramik Grupları

 • V. KAP TİPLERİ 41

 • 1. Yerli Seramik Grubunda Görülen Kaplar

 • V.2. Myken Seramik Grubunda Görülen Kaplar

 • V.3. Minyas Seramik Grubunda Görülen Kaplar

 • V.4. Seramik Grupları ve Kap Tipleri Arasındaki İlişkiler

 • VI. PANAZTEPE SERAMİĞİNİN YERLEŞİM ALANLARINDA ve MEZARLIK ALANLARINDAKİ DAĞILIMI ve GELİŞİMİ

 • VI.1. Yerleşim Alanlarında Görülen Seramik Grup ve Kap Tipleri

 • VI.2. Mezarlık Alanlarında Görülen Seramik Grup ve Kap Tipleri

 • VL3. Değerlendirme

 • VII.SERAMİK GRUPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 • VII.1. Yerli Seramik

 • VII.2. Myken Seramiği

 • VII.2.1. Batı Anadolu Bölgesi

 • VII.3. Minyas Seramiği

 • VII.4. Değerlendirme

 • VIII.KAP TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 • VIII.1. Yerli Kap Tiplerinin Karşılaştırılması

 • VIII.2. Myken Kap Tiplerinin Karşılaştırılması

 • VIII.3. Minyas Kap Tiplerinin Karşılaştırılması

 • IX.KRONOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRMA

 • X.PANAZTEPE SERAMİĞİNDE YERLİ ve YABANCI ETKİLER

 • XI.SONUÇ

 • EK-1 : KİMYASAL ANALİZ SONUÇLARI

 • ZUSAMMENFASSUNG: DİE KERAMIK VON PANAZTEPE UND IHRE BEDEUTUNG FÜR WESTKLEINASIEN UND DİE ÂGÂIS İM 2. JAHRTAUSEND

 • I. Einleitung

 • I. 1. Zielsetzung

 • II.Bearbeitungsmethode und Terminologie

 • III.Die Fundstellen der Keramik vom Panaztepe

 • IV.YVarentypologie

 • IV. 2.1. Material undTechnik

 • Formentypologie

 • V. 2.2. Unidentifızierbare Randscherben

 • VI.Die Statistische Auswertung

 • VII.Ergebnis

 • Zusatz I. Die Ergebnisse der Chemischen Analyse

 • KATALOG

 • DİZİN

 • HARİTALAR

 • RESİMLER

 • GRAFİKLER

 • LEVHALAR

Türkçe / Almanca

1999

435 Sayfa

20,50 x 28,50 cm