Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Patronvs, Festschrift für Coşkun Özgünel

Yayınevi: Homer Kitabevi

ISBN: 9789944483117

185,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9789944483117
Yazar: Kadıoğlu, Musa; Öztepe, Erhan
Cilt tipi: Sert Kapak

Bu kitap, Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel’in 65. yaş gününe armağan edilmek üzere Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Armağan Kitabı, Anadolu’nun Prehistorik Dönemlerinden Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan geniş bir zaman dilimindeki kültürleri buluşturmaktadır. Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Hititoloji, Eskiçağ Tarihi ve Sanat Tarihi olmak üzere birbiriyle ilişkili bilim dallarından pek çok zengin makalenin toplandığı kitap, Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel’in mesleki yaşantısı boyunca önem verdiği disiplinler arası ortak çalışma anlayışının bir kesitini sunmaktadır.
 
Dieses Sammelbuch mit dem Titel "Patronvs. Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag” wurde von seinen ehemaligen Studenten als Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag herausgegeben. Sie beinhaltet insgesamt 45 Beiträge der internationalen Wissenschaftler und stellt reiche Kulturen Anatoliens von Vorgeschichte bis zur ottomanischen Epoche zusammen. Der Inhalt der Festschrift reflektiert seine wissenschaftliche Mission und Auffassung der interdisziplinären Zusammenarbeit, worauf er in seinem ganzen wissenschaftlichen Berufsleben viel Wert gelegt hat.
Önsöz / Vorwort (C. Bayburtluoğlu)9
 
Tebrikler / Tabula Gratulatoria11
 
A. Coşkun Özgünel’in Yayınları / Bibliographie A. Coşkun Özgünel13
 
Özgünel, Neşe
Babakale, Gülpınar ve Apollo Smintheus Kazıları15
Akalın, Ayşe Gül
Troas’da Arkaik Kökenli Bir Yerleşim: Gargara21
Albustanlıoğlu, Tulga
Roma İmparatorluk Mermer Ocağında Locus’un İşlevi29
Böhlendorf-Arslan, Beate
Wohnen auf dem Beşiktepe (Troas): Einige Bemerkungen zur Architektur einer kleinen byzantinischen Siedlung35
Arslan, Melih
The Erythrae Hoard from Germiyan Village, Çeşme-İzmir43
Arslan, Nurettin
Mersin Müzesi’nde Sergilenen Karya Kökenli Kaplar51
Atik, Sema
The Commercial Buildings in Anatolia: Tetragonos Agora, Biothike Agora and Macellum55
Aybek, Serdar
Thrak Atlısı Figürünün İkonografik Yapısı İçinde Edirne Arkeoloji Müzesi’ndeki Steller ve Küçük 
Heykellerin Konumu61
Baran, Abdulkadir
The Column-Necks in Antiquity73
Başaran, Cevat
Muş-Bulanık Elmakaya’dan Geyik Figürlü Dinsel Tempo Çalgısı87
Bayburtluoğlu, Cevdet
Gâvurpazarı’ndan Bir Heroon91
 
Belli, Oktay
Yoncatepe Sarayı’nda Bulunan Konik Biçimli Bronz Kalkan Çıkıntıları (Umboları)97
Bilgen, A. Nejat
Midaion/Karahöyük’de Tunç Çağı Bulguları111
Bingöl, Orhan
Die Westseite des Artemistempels von Magnesia113
Coşkun, Aytaç
On the Planning and Dating of the Roman Bath at Salamis, Cyprus119
Çizmeli Öğün, Zeynep
Roma Dönemi’nde Anadolu Kentlerinin Unvan Yarışında İç Pontus127
D’Andria, Francesco – Mannino, Katia
Socrate a Hierapolis di Frigia133
Diler, Adnan
Kıbrıs Valia’dan Bir Kaya Presi Tipi141
Erkut, Sedat
Hititçede Olması Gereken Bir Kuş Adı147
Erten, Emel
Olba’daki Tapınak Planlı Anıt Mezar149
Gençler Güray, Çiğdem
Elaiussa Sebaste’den Bir Cam Kandil ve Kullanımı Üzerine157
Genim, M. Sinan
Çanakkale Seramikleri İçin Bir Deneme161
Görkay, Kutalmış
The Portrait Head of a Young Girl in the Turgut Tokuş Collection in Ankara171
Gürdal, Tayyar
Gülpınar Apollon Smintheus Tapınağı Kült Heykeli179
Hüryılmaz, Halime
Gökçeada-Yenibademli Yerleşmecilerinin Erken Bronz Çağı Boyun Takıları185
Işık, Cengiz
Filistin Bölgesinden Liç Mezarlığına: "Bir Tabaklı Bardak”199
Işık, Fahri
Protogeometrik Yontucuklar Işığında Ege Göçlerinin Niceliği ve İonia Kültür Kimliği Üzerine203
İdil, Vedat
A Bust of Athena/Minerva from the Theatre at Nysa on the Meander217
Kadıoğlu, Musa
Menderes Nysası’ndan Bir Kantar223
Kaplan, Davut
Khrysa?/Gülpınar’daki Arkaik Apollon Smintheus Kültü Üzerine Gözlemler231
Kartal, Metin
Türkiye’nin Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem Yontmataş Buluntu Toplulukları Kapsamında 
Neolitikleşme Sürecine İlişkin Bazı Düşünceler241
Meischner, Jutta
Eine spätantike Porträtbüste im Louvre259
Özbek, Çiğdem
Anadolu’nun Hellenistik ve Roma Dönemi Anıt Mezar Geleneğine Genel Bir Bakış265
Özcan, Ayça
Hadrianopolis Cameosu273
Özgan, Ramazan – Şahin, Mustafa
Yozgat’tan Giyimli Bir Kadın Torsosu277
Öztaner, S. Hakan
Salamis Sütunlu Caddesi "Özgünel Yolu”285
Öztepe, Erhan
Salamis Örneği Işığında Kıbrıs’ın Anthropomorfik Kapları297
Rose, Charles Brian
Designing Monuments to War and Tragedy305
Rumscheid, Jutta – Rumscheid, Frank
Statt Nachkaufgarantie? Vier Formschüsseln aus dem späthellenistischen Zerstörungshorizont des 
Lampon-Hauses in Priene315
Şahin, Nuran
Notion-Klaros-Kolophon Üçgeninde Myken Sorunu329
Strocka, Volker Michael
Das spätklassische Bankettrelief von Zeytinköy339
Takaoğlu, Turan
Pattern-burnished Pottery from Gülpınar in the Troad345
Taşkıran, Harun
Dicle Havzasının Paleolitik Potansiyeli351
Ünal, Ahmet
Anadolu ve Grek Efsanelerinin Kaynakları361
Yağcı, Remzi
Soli (Kilikia) Miken III C Kapları367

Türkçe - Almanca

2007

376 sayfa