Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Patronvs, Festschrift für Coşkun Özgünel

Yayınevi: Homer Kitabevi

ISBN: 9789944483117

185,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9789944483117
Yazar: Erhan Öztepe, Musa Kadıoğlu
Cilt tipi: Sert Kapak

Bu kitap, Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel’in 65. yaş gününe armağan edilmek üzere Ankara Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Armağan Kitabı, Anadolu’nun Prehistorik Dönemlerinden Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan geniş bir zaman dilimindeki kültürleri buluşturmaktadır. Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Hititoloji, Eskiçağ Tarihi ve Sanat Tarihi olmak üzere birbiriyle ilişkili bilim dallarından pek çok zengin makalenin toplandığı kitap, Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel’in mesleki yaşantısı boyunca önem verdiği disiplinler arası ortak çalışma anlayışının bir kesitini sunmaktadır.
Dieses Sammelbuch mit dem Titel "Patronvs. Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag” wurde von seinen ehemaligen Studenten als Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag herausgegeben. Sie beinhaltet insgesamt 45 Beiträge der internationalen Wissenschaftler und stellt reiche Kulturen Anatoliens von Vorgeschichte bis zur ottomanischen Epoche zusammen. Der Inhalt der Festschrift reflektiert seine wissenschaftliche Mission und Auffassung der interdisziplinären Zusammenarbeit, worauf er in seinem ganzen wissenschaftlichen Berufsleben viel Wert gelegt hat.
Önsöz / Vorwort (C. Bayburtluoğlu)
Tebrikler / Tabula Gratulatoria11
A. Coşkun Özgünel’in Yayınları / Bibliographie A. Coşkun Özgünel
 • Özgünel, Neşe -Babakale, Gülpınar ve Apollo Smintheus Kazıları15
 • Akalın, Ayşe Gül -Troas’da Arkaik Kökenli Bir Yerleşim: Gargara21
 • Albustanlıoğlu, Tulga -Roma İmparatorluk Mermer Ocağında Locus’un İşlevi29
 • Böhlendorf-Arslan, Beate -Wohnen auf dem Beşiktepe (Troas): Einige Bemerkungen zur Architektur einer kleinen byzantinischen Siedlung35
 • Arslan, Melih -The Erythrae Hoard from Germiyan Village, Çeşme-İzmir43
 • Arslan, Nurettin -Mersin Müzesi’nde Sergilenen Karya Kökenli Kaplar51
 • Atik, Sema -The Commercial Buildings in Anatolia: Tetragonos Agora, Biothike Agora and Macellum55
 • Aybek, Serdar -Thrak Atlısı Figürünün İkonografik Yapısı İçinde Edirne Arkeoloji Müzesi’ndeki Steller ve Küçük
 • Heykellerin Konumu61
 • Baran, Abdulkadir - The Column-Necks in Antiquity73
 • Başaran, Cevat -Muş-Bulanık Elmakaya’dan Geyik Figürlü Dinsel Tempo Çalgısı87
 • Bayburtluoğlu, Cevdet -Gâvurpazarı’ndan Bir Heroon91
 • Belli, Oktay -Yoncatepe Sarayı’nda Bulunan Konik Biçimli Bronz Kalkan Çıkıntıları (Umboları)97
 • Bilgen, A. Nejat -Midaion/Karahöyük’de Tunç Çağı Bulguları111
 • Bingöl, Orhan -Die Westseite des Artemistempels von Magnesia113
 • Coşkun, Aytaç -On the Planning and Dating of the Roman Bath at Salamis, Cyprus119
 • Çizmeli Öğün, Zeynep -Roma Dönemi’nde Anadolu Kentlerinin Unvan Yarışında İç Pontus127
 • D’Andria, Francesco – Mannino, Katia -Socrate a Hierapolis di Frigia133
 • Diler, Adnan -Kıbrıs Valia’dan Bir Kaya Presi Tipi141
 • Erkut, Sedat -Hititçede Olması Gereken Bir Kuş Adı147
 • Erten, Emel -Olba’daki Tapınak Planlı Anıt Mezar149
 • Gençler Güray, Çiğdem -Elaiussa Sebaste’den Bir Cam Kandil ve Kullanımı Üzerine157
 • Genim, M. Sinan -Çanakkale Seramikleri İçin Bir Deneme161
 • Görkay, Kutalmış -The Portrait Head of a Young Girl in the Turgut Tokuş Collection in Ankara171
 • Gürdal, Tayyar -Gülpınar Apollon Smintheus Tapınağı Kült Heykeli179
 • Hüryılmaz, Halime -Gökçeada-Yenibademli Yerleşmecilerinin Erken Bronz Çağı Boyun Takıları185
 • Işık, Cengiz -Filistin Bölgesinden Liç Mezarlığına: "Bir Tabaklı Bardak”199
 • Işık, Fahri -Protogeometrik Yontucuklar Işığında Ege Göçlerinin Niceliği ve İonia Kültür Kimliği Üzerine203
 • İdil, Vedat -A Bust of Athena/Minerva from the Theatre at Nysa on the Meander217
 • Kadıoğlu, Musa -Menderes Nysası’ndan Bir Kantar223
 • Kaplan, Davut -Khrysa?/Gülpınar’daki Arkaik Apollon Smintheus Kültü Üzerine Gözlemler231
 • Kartal, Metin -Türkiye’nin Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem Yontmataş Buluntu Toplulukları Kapsamında
 • Neolitikleşme Sürecine İlişkin Bazı Düşünceler241
 • Meischner, Jutta -Eine spätantike Porträtbüste im Louvre259
 • Özbek, Çiğdem -Anadolu’nun Hellenistik ve Roma Dönemi Anıt Mezar Geleneğine Genel Bir Bakış265
 • Özcan, Ayça -Hadrianopolis Cameosu273
 • Özgan, Ramazan – Şahin, Mustafa -Yozgat’tan Giyimli Bir Kadın Torsosu277
 • Öztaner, S. Hakan -Salamis Sütunlu Caddesi "Özgünel Yolu”285
 • Öztepe, Erhan-Salamis Örneği Işığında Kıbrıs’ın Anthropomorfik Kapları297
 • Rose, Charles Brian -Designing Monuments to War and Tragedy305
 • Rumscheid, Jutta – Rumscheid, Frank -Statt Nachkaufgarantie? Vier Formschüsseln aus dem späthellenistischen Zerstörungshorizont desLampon-Hauses in Priene315
 • Şahin, Nuran -Notion-Klaros-Kolophon Üçgeninde Myken Sorunu329
 • Strocka, Volker Michael -Das spätklassische Bankettrelief von Zeytinköy339
 • Takaoğlu, Turan -Pattern-burnished Pottery from Gülpınar in the Troad345
 • Taşkıran, Harun -Dicle Havzasının Paleolitik Potansiyeli351
 • Ünal, Ahmet -Anadolu ve Grek Efsanelerinin Kaynakları361
 • Yağcı, Remzi -Soli (Kilikia) Miken III C Kapları367

Türkçe / Almanca

2007

376 sayfa