Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Peçenekler

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751632326

30,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9789751632326
Yazar: Akdes Nimet Kurat
Cilt tipi: Sert Kapak

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ 
GİRİŞ 

PEÇENEKLERE DAİR TARİHÎ BİLGİLER İÇEREN KAYNAKLAR

1. Bizans Tarihçileri ve Kronikleri
2. Rus Vakayinameleri  
3. Şark Kaynakları 
4. Peçenekler Hakkında Bazı Mühim Araştırmalar

I. KIPÇAK BOZKIRLARINA GELMEDEN ÖNCEKİ TARİHLERİ

1. Peçeneklerin Kökeni 
2. Emba-Yayık Boylarına Gelmeden Evvelki Tarihleri 
3. Emba, Yayık Ve İdil Boylarında Yaşadıkları Dönem 
4. Yayık-İdil Bölgesinden Ayrılışları (860-889) 

II. KARADENİZ’İN KUZEYİNDEKİ BOZKIRLARDA PEÇENEKLER 
 
1. Macarlarla Mücadeleleri; Yeni Yurda Yerleşmeleri
2. Güney Rusya Bozkırları
3. Peçenek Boylarının Yaşadıkları Yerler 
4. Peçenek Boy ve Şahıs Adlarının İzahı 

III. PEÇENEKLERİN YAŞAYIŞ TARZLARINA DAİR (BİR HİPOTEZ)
Peçenekler Arasında İslâmiyet ve  Hıristiyanlığın Yayılması

IV. PEÇENEKLERİN RUSLARLA İLİŞKİLERİ  
1. Doğu Slavları ve Kiev Rus Knezliği’nin Kurulması 
2. Peçenek-Rus İlişkilerinin İlk Devresi 
3. Kiev’in Peçenekler Tarafından Kuşatılması 
4. Svyatoslav’ın Peçenek Başbuğu Küre Tarafından Öldürülmesi 
5. Svyatoslav’ın Ölümünden 1036’ya Kadar 
6. 1036 Peçenek Yenilgisi ve Peçenek-Rus  Münasebetlerine Genel Bir Bakış

V. DEŞT-İ KIPÇAK’TAKİ BAĞIMSIZ PEÇENEK  BOYLARININ BİZANS’LA OLAN İLİŞKİLERİ

1. Bizans’ta Makedonya Sülâlesi 
2. VII. Konstantin Porphyrogennetos Zamanında  Peçenek-Bizans İlişkileri
3. Valandar (?) Şehrine Peçenek Baskını Meselesi 
4. VII. Konstantin’den Bulgaristan’ın Bizans Tarafından Zaptına Kadar

VI. PEÇENEKLERDE İÇ ÇATIŞMALAR VE  SONUÇLARI (1040-1050) 

1. Peçeneklerin Balkanlara İlk Akınları 
2. 1048-49 Yıllarında Peçenekler Arasında Yaşanan İç Savaş
3. Turak’ın Bizans’a Hücumu; Peçeneklerin Yenilmesi ve Balkanlar’a İskânı 
4. Bizans’ın Anadolu'ya, Selçuklulara Karşı Peçenek  Birliklerini Gönderme Teşebbüsü
5. Yeniden Bağımsızlığını Elde Eden Peçeneklerin    Bizans’la Mücadelesi 
6. Turak’ın Peçeneklerin Başına Geçmesi ve Bizans Ordusunun Yenilmesi

VII. 1050’DEN ALEKSİ KOMNENOS’UN BİZANS  TAHTINA ÇIKIŞINA KADAR PEÇENEK-BİZANS  İLİŞKİLERİ 

1. Edirne’nin Peçenekler Tarafından Kuşatılması 
2. Trakya’da Peçeneklere Karşı Mücadele
3. Bizans Ordusunun 1053’te Preslav Yanında Yenilmesi ve 30 Yıllık Barış Anlaşması  
4. Balkanlarda Uzlar 
5. 1065-1081 Yıllarında Uzlar ve Peçenekler 

VIII. ALEKSİ KOMNENOS ZAMANINDA BİZANS PEÇENEK MÜCADELESİ  (LEBUNİUM SAVAŞINA KADAR) 
1. 1056-1081 Yıllarında Bizans’ın Durumu 
2. Anadolu’nun Türkler Tarafından Fethi 
3. Pavlikyan Travl’ın Peçeneklerle İşbirliği  
4. Peçenek Beyi Çelgü’nün Macar Kralı Solomon’la Birlikte  Bizans’a Hücumu 
5. Bizanslıların 1087 Derster (Silistre) Hezimeti
6. Kumanlar 
7. Bizans-Peçenek Barışı 
8. 1088-1090 Peçenek Savaşları 
9. İzmir Beyi Çaka 
10. Peçeneklerin Trakya’daki Savaşları (1088-1091)

IX. LEBUNİUM MEYDAN MUHAREBESİ (29 NİSAN 1091) 
X. LEBUNİUM MEYDAN MUHAREBESİNDEN  SONRA PEÇENEKLER 
XI. DEĞİŞİK ÜLKELERDE PEÇENEKLERDEN  KALAN YER ADLARI

1. Anadolu’da 
2. Balkanlarda ve Doğu Avrupa’da Peçenek İzleri
3. Macaristan’a Yerleşen Peçenekler 

XII. İLÂVELER 

Konstantin Porphyrogennetos’un “De Administrando  İmperio”sundan
Metnin Tercümesi 
Peçenek, Şahıs, Kabile ve Yer Adları 
Peçenek Tarihini Kronolojisi 

Türkçe

2016

344 sayfa

14x21 cm