Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Phokaia III - Arkaik Dönem Athena Tapınağı

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786057673381

2.500,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet


ISBN: 9786057673381
Yazar: Ömer Özyiğit
Cilt tipi: Sert Kapak

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ

I. BÖLÜM
PHOKAIA ATHENA TAPINAĞI KAZILARI TARİHİ

 • Phokaia Athena Tapınağı Alanında II. Dönem Kazıları
 • Phokaia Athena Tapınağı Alanında III. Dönem Kazıları

II. BÖLÜM
ARKAİK DÖNEM ATHENA TAPINAĞI MİMARLIĞI

A. Konum ve Yapısal Alan Ögeleri
Topoğrafya
Temeller ve Plan
Podium Duvarları
Podium Duvarı Girişleri
Tapım Terasları

B. Yapı Elemanları
Alt Yapı Elemanları
Euthynteria (Eu)
Krepis
Stereobat (Ste)
Stylobat (Sty)

Sütun Bölümleri
Speira (Sp)
Anadolu İon Kaidesi Olan “Samos Tipi Diye AdlandırılanKaideler”inKronolojisi (İ.Ö. 620 - İ.Ö.550)
“Samos Tipi Diye Adlandırılan İon Kaideleri” ninStil Gelişimi

Yapraklı (Kymationlu) Kaide (KB)
Toruslu Tambur (TT)
İnce Toruslu Tamburlar
Kalın Toruslu Tamburlar
Erken İon Mimarlığında Torus

Sütun Tamburu (T)
Athena Tapınağı’nın Yapılışı Sırasındaki ModaDeğişimi veBu Değişimin Tapınak MimarisiniEtkilemesi
Erken İon Mimarlığında Sütun Yivlerinin Gelişimi

Sütun Boynu (SB)
İon Başlığı (IC)
Erken İon Dönemi Yapılarının BaşlıklarındakiOranlamada Kronolojik Gelişim (İ.Ö. 630-560)

İon Köşe Başlığ
Palm Başlık (PC)

Üst Yapı Elemanları
Epistylion – Arşitrav (Baştaban) (A)
Taç Blokları(TB)
Lesbos Kymationu (Kyma Reversa) veErken İon Mimarlığındaki Kronolojisi
Geisipodes (Gp)
Geison (G)
Köşe Geisonu

Cella Elemanları
Toikhobat (Duvar Kaidesi) (Toi)
Cella Duvarı Blokları
Cella Duvarı Yatay Blokları (CH)
Cella Duvarı Dikey Blokları (CV)
Duvar Tacı (Epikranitis) (DT)
Anta Başlığı
Cella Kapısı
Eşik bloğu (Cp-a)
Pervaz Blokları (Cp-b)
Kenetler ve Kenet Yuvaları
Zıvanalar ve Zıvana Yuvaları

III. BÖLÜM
CELLA DUVARLARI ÜZERİNDEKİ HEYKELTRAŞLIK ESERLERİ:
GRİFFON VE AT PROTOMLARI

 • Phokaia Griffon Protomlar
 • Phokaia At Protomları

FOÇA’DAN BİR AVNİ ARBAŞ GEÇTİ!

IV. BÖLÜM
ARKAİK DÖNEM ATHENA TAPINAĞI’NIN RESTİTÜSYONU

 • Temeller ve Plan
 • Podium Duvarları
 • Tapım Terasları
 • Sunaklar
 • Alt yapı Elemanları
 • Sütun Bölümleri
 • Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın Sütun Yüksekliğinin Hesaplanması
 • Üst Yapı Elemanları
 • Cella Elemanları
 • Cella Duvarı Blokları
 • Çatı

V. BÖLÜM
ARKAİK DÖNEM ATHENA TAPINAĞI’NIN YAPIMININ TARİHLENMESİ

 • Tapınağın Özgün Dolgusundan Gelen Seramik Buluntular
 • Katalog

VI. BÖLÜM
ARKAİK DÖNEM ATHENA TAPINAĞI’NIN YIKILMASININ TARİHLENMESİ

 • Phokaia Arkaik Dönem Athena Tapınağını YıkanDepremler (İ.S. 176-177 ve İ.S. 190)
 • Athena Tapınağı’nın Depremlerle Oluşan Tahrip KatmanlarındakiStratigrafik Kazılar
 • Kesit Katmanları, Özellikleri ve Tarihlemelerdeki Önemi
 • Roma Dönemi Tapınağı’nın Yapım Evresi
 • Mermerden Yapılan Roma Dönemi Athena Tapınağı Ne Zaman Yıkıldı?

VII. BÖLÜM
SAMOS HERAIONU’NDA DİPTEROS TAPINAKLARIN TARİHLENMESİ

 • Dipteros Tapınağı
 • Dipteros Tapınağı
  Samos 1. ve 2. Dipteros Tapınakların Tarihlenmesi ve Yeniden Adlandırılmaları
  Rhoikos ve Theodoros

VIII. BÖLÜM
ARKAİK DÖNEM İON (PHOKAIA) UZUNLUK ÖLÇÜ BİRİMLERİ (METROLOJİ)

 • Arkaik Dönem İon (Phokaia) Uzunluk Ölçü Birimleri (Metroloji)

İON TAPINAKLARININ KRONOLOJİSİ (İ.Ö. 630 – 560 YILLARI
SONUÇ
ÇİZİMLER LİSTESİ
ÇİZİMLER

Türkçe

2020

3 Cilt takım:
Phokaia III Volume 1 Metin; 512 s, katlamalı levhalar, renkli ve S&B figürler, 
Phokaia III Volume 2 Levhalar; 464 s, renkli ve S&B figürler
Phokaia III Volume 3 Levhalar; 336 s + cep içinde 11 katlanmış büyük levha, renkli ve S&B figürle

24 x 31,50 cm