Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Roma Tarihi'nin Ana Hatları I. Kısım Cumhuriyet Devri

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751629463

35,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 9789751629463
Yazar: Sabahat Atlan
Cilt tipi: Sert Kapak

Açıklama:Yeni baskıda eski kitabın plânı esas olarak ele alınmış, yalnız aradan geçen yılların Roma Tarihi alanına getirdiği yenilikler gözönünde tutularak bazı kısımları tamamıyla değiştirilmiş, çok özet olarak yazılmış yerler de talebenin daha kolay anlayabilmesini kolaylaştırmak maksadıyla, genişletilmiştir. Harita’lara bir yenisi (III) eklenmiştir. Resimlerden ikisinin çıkarılmasına karşılık 9 yeni resim (No. 10, 24. 25, 26. 27, 44, 45, 55, 57) ve Lev. VI eklenmiş, bazıları da yenileriyle (No. 23, 40 59) değiştirilmiştir. Sondaki Bibliografya da yeni yapılan ilâvelerdendir.
----
İçindekiler:

ÖNSÖZ
BÖLÜM: I
En Eski Roma Tarihi .. 1
1 — İtalya’nın eski coğrafyası .. 1
2 — Ahali .. 4
3 — Roma’nın kuruluş efsaneleri. 11
4 — Krallık devri . 12
5 — Efsanelerin tarihî özü .. 14
6 — Krallık devri Anayasası .. 17
7 — Din .. 20
8 — Roma şahıs isimlerinin özelliği .. 23

BÖLÜM: II .. 25
Cumhuriyetin Kurulması ve Sınıf Mücadelesi . 25
1 — Tarquinius’ların kovulması .. 25
10 — Cumhuriyet Anayasası .. 29
11 — Sınıf mücadelesi ve sebepleri .. 31
12 — Decemvirler ve 12 Levha kanunları . 34
13 — II. Secessio Plebis ve Pleblerin siyasî ilerlemeleri. 35
14 — Dış savaşlar .. 40
15 — Galler felâketi .. 44
16 — Sınıfl arın uzlaşması ve yeni Aristokrasinin doğuşu49
BÖLÜM: III . 55
İtalya’nın Zaptı .. 55
17 — I. Samnit harbi: M.Ö. 343-341 .. 55
18 — Lâtinlerin ayaklanması: M.Ö. 340-338.. 56
19 — II. Samnit harbi: M.Ö. 326 - 304 .. 59
20 — III. Samnit harbi: M.Ö. 298-290 . 62
21 — Tarentum harbi: M.Ö. 282-272 . 64
22 — Yeni devletin yapısı, Roma - İtalya Konfederasyonu 68
23 — Roma’nın iktisadî ve kültürel durumu .. 71
BÖLÜM: IV . 75
Kartaca Harpleri .. 75
24 — Kartaca .. 75
25 — I. Kartaca harbi: M. Ö. 264-241 .. 78
26 — Kartaca ve Roma hakimiyet bölgelerinin genişlemesi . 81
27 — II. Kartaca veya Hannibal harbi: M.Ö. 218-201 .. 85
28 — Makedonia, Sicilia ve İspania’daki harpler . 90
29 — Hannibal harbinin sonu . 93
BÖLÜM: V
Roma Devletinin Akdeniz’de Genişlemesi .. 101
30 — II. Makedonia harbi: M.Ö. 200-197 .. 101
31 — Suriye kralı Antiochos III ile harp: M. Ö. 192-189 106
32 — Roma’daki iç olaylar . 109
33 — III. Makedonia harbi: M.Ö. 171-168 .. 110
34 — III. Kartaca harbi (M.Ö. 149-146) . 114
35 — İspanya’nın zaptı: M.Ö. 154-133 . 117
36 — Roma eyaletler idaresinin özelliği .. 119
37 — Roma’nın bu yıllardaki iktisadî ve kültürel durumu 123

BÖLÜM: VI
Sosyal Karışıklıklar .. 125
38 — Tib. Sempronius Gracchus .. 125
39 — C. Sempronius Gracchus . 130
40 — Iugurtha harbi: M. Ö. 111-106 .. 133
41 — Cimber ve Teuton’lara karşı yapılan harpler: M.Ö. 113-101 .. 136
42 — Roma’nın bu yıllardaki iç durumu . 140
43 — Müttefikler harbi: M. Ö . 91-88 .. 142
44 — I. Mithridates harbi: M.Ö. 88-85 .. 147
45 — Sulla’nın Diktatörlüğü . 150
BÖLÜM: VII
C. Iulius Caesar . 157
46 — M. Aemilius Lepidus . 157
47 — Q. Sertorius ile harb: M. Ö. 80-72 . 159
48 — Kölelerin ikinci ayaklanması: M.Ö. 73-71 . 161
49 — Sulla Anayasası’nın yıkılması . 163
50 — Korsanlar harbi: M. Ö. 78-67 .. 164
51 — III. Mithridates harbi: M. Ö. 74-63 . 166
52 — Cn. Pompeius Magnus .. 170
53 — Catilina isyanı .. 173
54 — I. Triumvirlik . 177
55 — Gallia’nın zaptı: M.Ö. 58-51 . 179
56 — Gallia’nın zaptı esnasında Roma’da durum .. 186
57 — Caesar ile Pompeius arasında harp .. 190
58 — Tek kişi hakimiyetinin Caesar tarafından kurulması 194
59 — Caesar’ın Diktatörlüğü .. 200
BÖLÜM: VIII .. 207
Cumhuriyetin Son Bulması . 207
60 — Mutina harbi .. 207
61 — II. Triumvirlik .. 212
62 — Caesar katillerine karşı yapılan harpler .. 213
63 — Perusia harbi, 41-40 .. 215
64 — Brindizi’de yapdan devlet taksimi .. 217
65 — Batı’da sulhun kurulması: M. Ö. 39-32 .. 218
66 — Antonius Doğuda .. 221
67 — Octavianus ile Antonius arasında yapılan harpler .. 224
68 — Cumhuriyetin sonunda Roma kültürü . 228
KRONOLOJİ CETVELİ .. 231
ROMA CUMHURİYET DEVRİ TARİHİ
HAKKINDA GENEL BİBLİOGRAFYA .. 233
İNDEX . 257
LEVHA VE HARİTALAR . 352

Türkçe

2014

352 Sayfa

14 x 22 cm