Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Selçuk Tababeti

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751627445

34,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9789751627445
Yazar: Prof.Dr. A. Süheyl Ünver
Cilt tipi: Karton Kapak

Selçuklular tababeti hakkında bu denemenin ilerde yapılacak tetkiklere temel taşı olmasını temenni ederim. Lâkin temel taşı hiç bir zaman bina demek değildir. Onsuz bina kurulamaz. Eserimiz bu temele bir taş mahiyetinde bile olsa yine memnun oluruz. Biz Selçuklu tababetine ait bir temel bulsaydık şüphesiz bir kat ilâvesine çalışırdık. Onun için bu eseri okuyanlar, noksan olduğunu görenler yalnız bunu söylemekle kalmamalı, o noksanı da lûtfen kendileri tamamlamalıdır.

 • ÖNSÖZ
 • Dr. A. ADNANIN TAKRİZİ
 • BİRKAÇ SÖZ
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SELÇUKLAR TABABETİNE DAİR ARAŞTIRMALAR
 • SELÇUKLULAR ZAMANINDAKİ TABABETE BİR NAZAR3
 • MELİKŞAH ZAMANINDA TABABET11
 • HARZEMŞAHLAR ZAMANINDA TABABET14
 • ARTIK OĞULLARI VE MARDİNDEKİ HASTANELERİ VE TABABETE HİZMETLERİ16
 • ARTIKLILARIN TABABETE HİZMETLERİNDEN: DİOSKORİD ESERİNİN YENİDEN ARAPÇAYA TERCÜMESİ20
 • MUSULDA (ERBİLDE) GÖKBÖRÜ MÜESSESELERİ 551-630 (1156-1232)23
 • MISIR, SURİYE TÜRK DEVLETİNDE MUSUL VE HALEP ATABEKİ İMADÜDDİN ZENGİ OĞLU NUREDDİN ŞEHİT.25
 • HALEPTE MARİSTANİ ATİK TRABLUSŞAMDA VE HAMADA
 • NUREDDİN HASTANELERİ.28
 • SALÂHADDİN EYYUBÎ HASTANELERİ.31
 • HALEPTE ERGUN KÂMİLÎ HASTANESİ 755 (1354)33
 • MEMLÛKLER, KAHİREDE SEYFEDDİN KALAVUN HASTANESİ 683-684 (1284-1285).36
 • GAZZEDE MEHMET KALAVUN HASTANESİ36
 • ŞAMDA (SALİHİYEDE) KAYMERİ HASTANESİ 646 (1248)40
 • İLHANLILAR DEVRİNDE AMASYA DARÜŞŞİFASI 708 (1308)41
 • ANADOLU SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TABABETİ
 • ESASLARI 470-708 (1077-1308).47
 • İLK SELÇUK FEODALİTESİ ZAMANINDA MENKÛÇEKLER VE DİVRİKİDE HASTANELERİ 626 (1228)49
 • ANADOLU SELÇUKLARININ YÜKSELİŞ DEVİRLERİ ESERLERİ VE HASTANELER51
 • KAYSERİDE GIYASÜDDİN TIP MEKTEBİ VE GEVHER NESİBE HASTANESİ 602 (1205).52
 • SIVASTA BİRİNCİ KEYKAVUS HASTANESİ 614 - (1217) VE KIYMETLİ VAKFİYESİ56
 • 617 (1220) TARİHLİ VAKFİYESİ.60
 • SIVASTA DARÜRRAHA.63
 • KONYA HASTANELERİ 616-634 (1219-1236)64
 • ÇANKIRIDA ATABEY FERRUH HASTANESİ 633 (1235).69
 • KASTAMONUDA ALİ BİN PERVANE HASTANESİ 671 (1272)71
 • AKŞEHİRDE HASTANE XIII ÜNCÜ ASIR.77
 • KONYA AKSARAYINDA HASTANE XIII ÜNCÜ ASIR77
 • TOKATTA PERVANE BEY DARÜŞŞİFASI 674 (1277?)79
 • ERZURUM VE ERZİNCANDA SIHHÎ MÜESSESELER83
 • İSLÂM VE TÜRK DÜNYASINDA DİĞER HASTANELERE BİR NAZAR.84
 • SELÇUKLULARIN TIBBÎ FOLKLORU.87
 • SELÇUKLULAR ZAMANINDA TABİPLER88
 • SELÇUKLULAR ZAMANINDA TEŞKİLÂTI SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE. OSMANLI TABABETİNİN BU TEŞKİLÂTI İDAMESİ98
 • SELÇUKLULAR ZAMANINDA ANADOLU KAPLICALARI VE SU EFSANELERİ101
 • BAZI SU EFSANELERİ106
 • GERMİYAN BEYLİĞİ ZAMANINDA TAŞ ÜZERİNDE VAKFİYE 814 (1411) VE HAKİM ŞEYHÎ SİNAN109
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • PARTIE FRANÇAISE
 • SUR L’HISTOIRE DES HÔPITAUX SELDJOUKIDES 115
 • UNE ÉTUDE ET QUELQUES LEGENDES SUR LES STATIONS BALNÊAIRES D’ANATOLİE AU TEMPS DES SELDJOUKİDES ET DANS LES PÉRİODES SUİVANTES128
 • METİNDE İŞARET OLUNANLARDAN MAADA BU ESERİN İKMALİNDE İSTİFADE EDİLEN DİĞER ME’HAZLER135
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • SELÇUK TEBABETİNE DAİR ARAŞTIRMALAR II
 • RESİMLER
 • SELÇUK TABABETİNE AİD KRONOLOJİ
 • DİZİN

Türkçe

2014

233 Sayfa

16 x 24 cm