Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Selçuklular Zamanında Anadolu'da Ermeniler

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751619631

36,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 9789751619631
Yazar: Mehmet Ersan
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

I. BÖLÜM DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ERMENİLERİ
A. Anadolu'nun Fethi Sırasında Yaşanan Gelişmeler 
1. Selçuklu-Ermeni İlişkilerinin Başlangıç Evresi 
a. Bizans İmparatorluğu'nun Doğu Politikası ve Ermeniler
b. İlk Türkmen Akınları ve Ermeniler   
2. Büyük Selçuklu Devleti ve Ermeniler 
a. Tuğrul Bey Dönemi   
b. Alparslan Dönemi  
c. Melikşah Donemi  
B. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermenilerin Askerî ve Siyasî Varlığının Sona Erme Süreci  
1. Maraş  
a. Philaretos Brakhamios ve Prensliği  
b. Maraş'ta Selçuklu Hâkimiyetinin Kurulması  
2.Urfa  
a. Haçlı Hâkimiyeti Öncesi  
b. Haçlı Hâkimiyetinin Kurulması  
c. I. Baudouin Sonrası  
d. İmadeddin Zengi Tarafından Uıfa'ıun Fethi (1144) 
3. Keysun ve Ra'bân   
4. Malatya  
5. Gerger  
6. Ani  
7. Kars 
8. Diğer Ermeni Derebeyleri (Aznavurları)    
a. Senekerim'in Oğullan (Davit, Atom, Apusahl, Konstantin)    
b. Tornig   
c. Ani'li Khaçadur   
II. BÖLÜM ÇUKUROVA ERMENİLERİ
A. Ermeni Baronluğu'nun Kuruluşunu Hazırlayan Gelişmeler
1. Ermenilerin Çukurova'ya İskânı   
2. Türklerin Çukurova'dan Çekilmesinde Ermenilerin Rolü
3. Ermeni Baronluğu'nun Kurulması 
B. İlk Ermeni Baronları  
l.I.Toros (1100-1129)  
2.1. Leon (1129-1138)    
C. Çukurova Ermenilerini Krallığa Götüren Süreç     
1. II. Toros (1145-1168)   
a. II. Toros'un Tutsaklıktan Kurtulması ve Bizans ile Mücadelesi   
b. Çukurova Ermenilerinin Bizans ile Mücadelesinde
I. Mesud  
c. II. Haçlı Seferinde Ermeniler   
d. II. Toros ile Antakya Prinkepsi Renaud'un Kıbrıs Seferi (1156)     
e. İmparator Manuel'in Kilikya Seferi (1158-1159)    
f. II. Toros'un II. Kılıçarslan ile İlişkileri    
g. Nureddin Mahmud'a Karşı     Ermeni - Haçlı İttifakı (1164)     
2. Kilikya Ermeni Baronluğunda Taht Mücadelesi   
a. Mleh'in Taht Mücadelesinde Haçlılar ve Nureddin Mahmud    
3. III. Rupen ve Haçlılar (1175-1187)     
D. Baronluktan Krallığa     
1. II. Leon'un İlk Yılları   
a. Çukurova'ya Düzenlenen Türkmen Akınları   (118-1187)   
b. III. Haçlı Seferinde II. Leon    
c.II. Leon'un Antakya Prinkepsi III. Bohemund'u Esir Etmesi   
d. II. Leon'a "Kral" Unvanı Verilmesi  
2. Ermeni Kralı II. Leon'un Antakya Priııkepsliği ile Mücadelesi   
3. II. Leon'un Yayılma Siyaseti ve Selçuklu Sultanları    
a. I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in İlk Saltanaü Sırasında (1192-1196) II. Leon'un Selçuklulara Karşı TakipEttiği Siyaset   
b. Ermeni Krallığı'nm Türkiye Selçuklularına Tâbi Olması  
c. I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanatı (1205-211) ve Ermeni Saldırıları    
d. I. İzzeddin Keykavus Dönemi (1211-1220) Olayları    
1. Taht Mücadelesinde II. Leon   
2.1. İzzeddin Keykavus'un Lülüve, Ereğli ve Larende'yi Ermeniler'den Geri Alması    
3.1. İzzeddin Keykavus'un Kilikya Seferi (1216)    
4. Ermeni Kralı II. Leon'un I. İzzeddin Keykavus'a Mektubu (1218)   
5. Barış Görüşmeleri ve Ermenilerin Tekrar Selçuklulara Bağımlı Olması    
6.1. İzzeddin Keykavus'un Haleb Seferinde (1219)Ermeni Kralı'nm Rolü   
e. Kral II. Leon'un Ölümü (1219) ve Hetumluların İşbaşına Gelmesi (1226)    
f. I. Alâeddîn Keykubad'm Çukurova Siyaseti    
III. BÖLÜM
MOĞOL HÂKİMİYETİ DÖNEMİNDE ÇUKUROVA ERMENİLERİ
A. Moğol İstilâsı Sırasında Kilikya Ermeni Krallığı  
1. Moğollara Karşı Selçukluların Aldığı Önlemlerde Kilikya Ermeni Krallığı'nın Yeri   
2. KÖsedağ Bozgunu'ndan Sonra Ermeni Kralı'ıım Tutumu
3. Türkiye Selçuklulan'nın Ermenileri Cezalandırma Girişimi (12454246) 
4.1. Hetum'un Hıristiyan Güçleri Birleştirme Çabaları   
5.1. Hetum'un Mengü Han'ı Ziyareti (1253-1256)  
6. Moğolların Suriye'deki Faaliyetlerinde Ermeniler   
B. Türkmen Topluluklarının Çukurova'ya Düzenledikleri Akınlar (1254-1318)   
C. Ermenilerin Geleceğini Değiştiren Gelişme: Memlûk Devleti'nin Kuruluşu  
1. İlk Ermeni-Memlûk İlişkileri 
2.1. Hetum'un Son Zamanlarında Memlûkler ile Yaşanan Gelişmeler  
3. III. Leon Dönemi'nde Çukurova Ermenileri (1271-1289)   
4. Ermeniler ile Memlûkler Arasında Yapılan Barış Antlaşması (1285)  
5. II. Hetum'un İlk Hâkimiyet Dönemi (1289-1292) 
6. III. Toros Dönemi  (1292-1294) ve Memlûkler ile Yapılan Barış Andlaşması    
7. II. Hetum'un İkinci Hâkimiyet Donemi  (12954296) ve Gazan Han'ı Ziyareti (1295-1296)
8. Simbat Dönemi ( 1296-1298)   
9. II. Hetum'un Üçüncü Defa Tahta Oturması (1298)  
a. Gazan Han'a Karşı İsyan Girişimleri ve Ermeni Kralı'nın Tavrı   
b. Gazan Han'ın Suriye Seferinde Ermeniler 
c. Yeni Bir Memlûk-Moğol Savaşı ve II. Hetum'un Gazan Han'ı İkinci Kez Ziyareti  
D. Kilikya Ermeni Krallığı'ııın Sonu 
1. Moğolların Ermeniler Üzerindeki Nüfuzunun Sona Ermesi
2. Memlûklerin Çukurova'da Fetih Sürecini Tamamlaması
IV. BÖLÜM İDARÎ YAPI VE SOSYO-EKONOMİK HAYAT
A. Kilikya Ermeni Krallığı  
1. İdarî Yapı  
a. Baronlar-Krallar 
b. Görevliler ve Kullanılan Unvanlar  
c. Evlilikler 
2. İktisadî Hayat 
a. Ticaret 
b. Tarım ve Hayvancılık  
c. Madencilik  
B. Selçukluların Teb'ası Olarak Yaşayan Ermeniler 
1. Bizans İmparatorluğu ve Haçlıların Ermenilere Yönelik Uygulamaları 
a. Bizans İmparatorluğu  
b. Haçlılar
2. Selçukluların Egemenlik Anlayışı ve Ermenilere Yönelik Uygulamaları  
a. Büyük Selçuklu Devleti 
b. Türkiye Selçukluları ve Beylikler
3. Selçuklu Devleti Hizmetinde Ermeniler 
4. İktisadî Hayat 
a. Ziraî Faaliyetler  
b. Ticaret 
5. İnançları Yaşama  
6. Nüfusa Dair
Sonuç
Bibliyografya
İndex
 

Türkçe

2007

311 Sayfa

17,50 x 25 cm