Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Side Gymnasiumu (M YAPISI) Mimari Araştırmalar ve Araştırmaların Sonuçları

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786057673749

540,00 TL600,00 TL  (KDV Dahil)

FİYATI DÜŞTÜ !  10% oranında (60,00 TL) kazançlısınız.

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9786057673749
Yazar: Adem Yurtsever
Cilt tipi: Sert Kapak

GİRİŞ

ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI

ÇALIŞMANIN KOMPOZİSYONU

A. PAMPHYLIA BÖLGESİ
I. Pamphylia
1. Bölgenin Coğrafi Konumu ve Kentleri
2. Side Yarımadası

B. HAMAM-GYMNASIUMKOMPLEKSİ
I. M Yapısı: Hamam-Gymnasium KompleksiAraştırmaları ve Sonuçları
1. Tanım
2. Topoğrafya
3. Araştırma Tarihçesi
4. Diğer Araştırmalar ve Yorumlar

II. Plan Tipi ve Özellikleri: Stoalar ve Peristylos
1. Doğu Stoa
2. Güney Stoa
2. 1. Güney Stoa Arkasındaki Hamam ve HamamaAit Mekânlar
2. 2. Güney Stoa İlk Yapı Evresi
2. 3. Güney Stoa İkinci Yapı Programı Evresi(Heraklios Stoası)
2. 4. Çatı Örtü Sistemi
3. Batı Stoa
4. Kuzey Stoa

III. Peristylos ve Merkezindeki Postament

IV. Doğu Stoa Arkasındaki Mekânlar Grubu
1. Ana Duvar Bedeni: Ön ve Arka Cepheler
2. Kuzey Mekân
3. Güney Mekân
4.
Kuzey ve Güney Mekânların YapıEvreleri ve İşlevi Üzerine
5.
İmparator OnurlandırmaSalonu(Kaisersaal)
6. 1965 Yılı Restorasyonu: Yapının Korunma Durumu

C. RESTİTÜSYON
I. Restitüsyon Çalışmaları
1. Ön Bilgiler

II. Propylonun Restitüsyonu

III. Stoaların Restitüsyonu
1. Doğu Stoanın Restitüsyonu
2. Kuzey, Batı ve Güney Stoaların Restitüsyonu

IV. Imparator Onurlandırma Salonu'nun Restitüsyonu
1. Antenin Restitüsyonu
2. Zeminin Restitüsyonu
3. Uzun ve Kısa Kenar Podyumlarının Restitüsyonu
4. Birinci Kat Sütunlu Ön Cephesinin Restitüsyonu
4. 1. Kuzey ve Güney Köşe Nişlerinin Restitüsyonu
4. 2. Arka Duvar Cephesi Restitüsyonu
4. 2. 1. Uzun ve Kısa Kenar Nişlerinin Restitüsyonu
5.İkinci Kat Sütunlu Ön Cephesinin Restitüsyonu
5. 1. Kuzey ve Güney Köşe Nişlerinin Restitüsyonu
5. 2. İkinci Kat Arka Duvar Cephesinin Restitüsyonu
5. 2. 1. Uzun ve Kısa Kenar Nişlerinin Restitüsyonu
5. 2. 2. Arka Duvar Cephesinin Restitüsyonu

V. Çatının Restitüsyonu

VI. Plan Restitüsyonu ve AediculalıCephenin Yapı Unsurları

VII. Cephe Tasarımının Mimari Özellikleri

VIII. KATALOG
1. Stoaya Ait Bloklar
2. İmparator Salonu Alt Katına Ait Bloklar
3. İmparator Salonu Üst Katına Ait Bloklar

D. YAPININ DONANIMI
I. Yapının Donanımına Dair VerilerinDeğerlendirilmesi
1. Yazıtlar
2. Mermer Levhalar ve Sütunlar
3. Mozaik

E. TASARIM VE YAPI TEKNİĞİ
I. Yapının Tasarım ve Plan Özellikleri
1. Tasarım ve Plan Özellikleri
2. Metroloji
3. Malzeme

II. Teknik
1. Taş İşçiliği
2. Taşçı İşaretleri
3. Dübel, Kenet ve Kaldırma Yuvaları
4. Çizgiler, Kanırtma Yuvaları ve Yataklar

F. TARİHLENDİRME
I. Yapının Tarihlendirilmesi ve Tespit Edilen Evreler
1. Mimari Bezemenin Sınıflandırılması

II. Geç Hadrianus – Erken AntoninlerDönemi’ndeki Düzenleme
1. Normal Korinth Tipi Başlıklar
2. Korinth Tipi Pilaster Başlıklar
3. Ion Tipi Başlıklar
4. Arşitrav-Friz Blokları
4. 1. Arşitrav-friz Bloklarının Değerlendirilmesi
5. Korniş Blokları
6. Alınlık Blokları
7. Yapının Geç Hadrianus – ErkenAntonin Dönemi Üzerine

III. Geç Antonin – Erken SeveruslarDönemi'ndeki Düzenleme
1. Normal Korinth Tipi Başlıklar
2. Arşitrav-friz Blokları

IV. MS 4. Yüzyıl Sonu ile 5. Yüzyıl Başındaki Düzenleme

V. Yapı Evreleri

VI. Atölye Sorunu (Sorusu)

G. MİMARLIK TARİHİ
I. Yapının Mimarlık Tarihi Içindeki Yeri ve Önemi
1.Gymnasium Geleneğinin Yapıda TespitEdilen İzleri ve Geç Antik Çağ

H. SİDE ŞEHİRCİLİĞİ VE M YAPISI
I.M Yapısı ve Çevresinin Side Şehirciliği İçindeki Değişim ve Dönüşümü

SONUÇ
SUMMARY
LEVHALAR
PLANLAR

Türkçe

2021

384 Sayfa + 28 Katlamalı Plan

23,50 x 32 cm