Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Siyaset-name : Nizamü'l Mülk

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751608819

20,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISBN: 9789751608819
Yazar: Mehmet Altay Köymen
Cilt tipi: Sert Kapak

Önsöz

İkinci Baskının Önsözü

Başlangıç Faslı

I.FASIL

Zamanın Akışı ve İnsanların Ahvali ve Âlemin Efendisi Padişahın Medhine Dair

II.FASIL

Padişahın ve Meliklerin, Allahın (Verdiği) Nimetin Kadrini , Bilmelerine Dair

III.FASIL

Zamanın Padişahının Mezalim'e, Oturmasına ve İyi Hayat Sürmesinen Dair

IV.FASIL

Amillere, Onların (Dışarı) Gönderilmelerine, Vezirlerin Ahvalinin Bilinmesine Dair
V.FASIL


İkta Sahipleri, Reâyâya Nasıl Davrandıklarının Araştırılmasına Dair


VI.FASIL

Kadılara, Hatiplere, Muhtesibe ve Onların İşlerinin ve Faaliyetlerinin Ehemmiyetine Dair

VII.FASIL

Âmilin, Kadının, Reîsin, Şahnenin, Muhtesibin Ahvalinin Sorulmasına ve Şartlanna Dair

VIII.FASIL

Din ve Şeriat İşlerinin Nasıl Olduğunun Arayıp Sorulmasına ve Bilgi Alınmasına Dair

IX.FASIL

Devlet Müşriflerine, Maaşlarına, Durumlanna, Zamanlarına Dair

X.FASIL

İstihbarat Sahiplerine, Gizli Habercilere, Berîdlere ve Memleket İşleri İçin Alinacak Tedbirlere Dair

XI.FASIL

Dergâhtan Yazılan Ferman ve Emirlere Tazim Edîlmesine Dair

XII.FASIL

Padişahın Dergâhtan Mühim İşler İçin Gulâm Göndermesine Dair

XIII.FASIL

Casuslar Gönderilmesine, Mülkün İyiliği ve Raiyyet İşi İçin Tedbir Alınmasına Dair

XIV.FASIL

İşlerin Yoluna Girmesi İçin Ulaklar (Peykân) ve Postacılar (Perendegân) Gönderilmesine Dair

XV.FASIL

Sarhoşluk ve Ayıklık Sırasında Verilen Sözlü Emirler (Pervâneler)e Dikkat Edilmesine Dair

XVI.FASIL

Vekil-i Hâss ve Onların İşlerinin Parlaklığı (Revnak) nın Nasıl Olduğuna Dair

XVII.FASIL

Padişahın Nedimelerine Yakınlarına ve Onların İş(ler)inin Düzenlenmesine Dair

XVIII.FASIL

Padişahların Devlet İşlerinde Âlimlerle İstişare Etmelerine Dair

XIX.FASIL

Müfredlere ve Mülk İçin Onların Yiyecek ve Teçhizat İşlerinin Düzenlenmesine Dair

XX.FASIL

Her Çeşit Altın İşlemeli, Mücevher Kakmalı Silahlar İmal Edilmesine ve Dergâh Düzenlenmesine Dair

XXI.FASIL

Elçilerin Ahvâline ve Kanununa ve İşlerinin Düzenlenmesi Meselesine Dair

XXII.FASIL

Konaklama Yerlerinde Ot Hazır Bulundurulmasına Dair

XXIII.FASIL

Bütün Padişah Ordusunun Alacağı Paraya Açıklık Verilmesine Dair

XXIV.FASIL

Her Soydan ve Her Kavimden Ordu Teşkil Edilmesine Dair

XXV.FASIL

Rehin Alınmasına ve Padişahın Dergâhında İkâmet Ettirilmesine Dair

XXVI.FASIL

Türkmenlerin ve Her Türlü Adamın Hizmette Tutulmalanna Dair

XXVII.FASIL

Bendegânın Toplanmamasına, Hizmetlerine ve İşlerinin Düzene Konmasına Dair

XXVIII.FASIL

Saray Gulâmlannın Derecelenmesine ve İşlerinin Düzenlenmesine Dair

XXIX.FASIL

Bâr-ı Hâss ve Âmm Tertîb Edilmesine, İşlerinin Esasına Dair

XXX.FASIL

İçki Meclisi Tertip Edilmesine, Bütün İşlerde Şartların Yerine Getirilmesine Dair

XXXI.FASIL

Kölelerin ve Uşakların Padişah Dergâhında Duruşlarının Düzenlenmesine Dair

XXXII.FASIL

Askerlerin İhtiyaçlanna, İsteklerine ve Buna Benzer İşlerine Dair

XXXIII.FASIL

Teçhizat, Silah, Cenk ve Sefer Aletlerinin Hazırlanmasına Dair

XXXIV.FASIL

Yüksek Makam Sahipleri Hata Yaptıklarında Azarlanmalanna Dair

XXXV.FASIL

Yüce Dergâh Gece Bekçilerine, Kapıcılara ve Nöbetçilere Dair

XXXVI.FASIL

Padişahın Ziyafet Vermesine ve Bu İşin Nasıl Tertip Edileceğine Dair

XXXVII.FASIL

Layık Kölelerin ve Hizmetkârların Haklarının Teslim Edilmesine Dair

XXXVIII.FASIL

İktâ, İktâ Sahipleri ile İlgili İhtiyat Tedbirleri Almaya ve Reâyâ'yı Mülkin Durumuna Dair

XXXIX.FASIL

Saltanat ve Padişahlıkta Acele Edilmemesine Dair

XL.FASIL

Hares Emîrine, Çûb-dârlara ve Saltânat İçin Siyaset İşine Dair

XLI.FASIL

İşlerden Her İşde -aziz ve celil olan- Allah'ın Kullarına Bağışta Bulunmasına Dair

XLII.FASIL

İki Memuriyetin Bir Kişiye Buyurulmamasına, İşsizlere Meşguliyet ve Memuriyet Buyurulmasına ve Mahrum Bırakılmamasına Memuriyetin Temiz Dinli ve Asil İnsanalara Verilmesine, Kötü Mezheplilerin Kendisinden ve Memleketlerden Uzak Tutulmalarına ve Sürülmelerine Dair

XLIII.FASIL

Peçe Taşıyanlara, Harem Sarayına, Padişâhın Astlarına ve Ordu Başlannın Düzene Konmasına Dair

XLV.FASIL

Mezdekin İsyanına, O'nun Mezhebinin Nasıl Olduğuna Kendisini, Nüşirevân-î Âdîl'in Öldürülmesine Dair

XLIX.FASIL

Padişahın Hazine Sahibi Olmasına ve Onun Düzene Konması Prensibine Dair

L.FASIL

Zulme Uğrayanlann İşlerine Cevap Vermeye, İşleı-ini Yapmaya Onlara Adalet Dağıtmaya Dair

LI.FASIL

Vilayetlerin Gelirlerinin Hesabının Tutulmasına ve İşin Metoduna Dair

Türkçe

Hazırlayan:Prof.Dr. Mehmet Altay Köymen

2018

17 x 24 cm

463 Sayfa