Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Stratonikeia Mimari, Heykel ve Küçük Buluntu Araştırmaları

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786059680981

405,00 TL450,00 TL  (KDV Dahil)

FİYATI DÜŞTÜ !  10% oranında (45,00 TL) kazançlısınız.

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet


ISBN: 9786059680981
Yazar: Bilal Söğüt

STRATONIKEIA ÇALIŞMALARI 4

 • Önsöz
 • Umay OĞUZHANOĞLU
  Erken Tunç Çağı’nda Stratonikeia/Early Bronze Age in Stratonikeia
 • Sedat AKKURNAZ
  Hacıbayramlar Arkaik Dönem Çatıları/Archaic Architectural Terracottas from Hacıbayramlar
 • Mustafa BİLGİN – Sabiha PAZARCI – Nihal DURNAGÖLÜ
  Değirmenderesi Nekropolisi’nden 102 Numaralı Mezar ve Buluntuları Üzerine Gözlemler/Observations on Tomb 102 and its Finds from Değirmendere Necropolis
 • Ramazan ÖZGAN
  Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde Himationlu Bir Erkek Torsosu/A Male Torso with Himation at Bodrum Museum of Underwater Archeology
 • Emin SARIİZ
  Stratonikeia’da Roma Kültleri: Kentin Roma Şehir Sikkeleri Üzerine Yeni Bir Değerlendirme/Roman Cults at Stratonikeia: A New Assessment on the Roman Civic Coinage of the City
 • Mehmet TEKOCAK
  Stratonikeia Kazılarında Bulunan Kırmızı Astarlı Seramikler/Red Slip Wares Found in Stratonikeia Excavations
 • Banu YILMAZ
  Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Anadolu-Ion ve Korinth Tipi Anta Başlıkları/Anatolian-Ionic and Corinthian Type Anta Capitals in Stratonikeia
 • M. Tuncay ÖZDEMİR
  Stratonikeia Kuzey Şehir Kapısı’nın Kentin Kutsal Alanlarıyla İlişkisi/Connections of North City Gate of Stratonikeia with the City’s Sanctuaries
 • Ömür Dünya ÇAKMAKLI
  Yeni Buluntular ve Tipolojik Çalışmalar Işığında Roma Dönemi Cam Endüstrisi Açısından Stratonikeia/Stratonikeia’s Place in Roman Period Glass Industry in Light of New Finds and Typological Studies
 • Murat AYDAŞ
  Stratonikeia’nın Egemenlik Alanı (Khora) Testimonia/Territory (Chora) of Stratonikeia: Testimonia
 • Ahmet Tolga TEK – Hüseyin KÖKER – Emin SARIİZ
  Stratonikeia 2008-2018 Yılları Kazılarında Bulunan Erken Bizans Sikkeleri/Early Byzantine Coins Found at Stratonikeia during the Campaigns of 2008-2018
 • İnci TÜRKOĞLU
  Değirmendere Kilisesi/Değirmendere Church
 • Kadir PEKTAŞ
  Eskihisar (Stratonikeia) Osmanlı Dönemi Yapılarındaki Kitabeler/Inscriptions on Ottoman Period Structures at Eskihisar(Stratonikeia)
 • Öncü Başoğlan Avşar
  Çok Katmanlı Bir Kültürel Miras Alanında Mimari Koruma ve Restorasyon: Stratonikeia’da Bir Uygulama Örneği/Architectural Conservation and Restoration on a Multi-Layered Cultural Heritage Site:An Implementation Example from Stratonikeia
 • Ayşe ÖZDEM İR – Tolga AYDAR
  Çizgisel Analiz Yoluyla Peyzaj Tasarımı: Stratonikeia (Eskihisar) Arkeolojik Sit Alanı Örneği/Landscape Design through Graphical Analysis: A Case Study for the Archaeological Site of Stratonikeia (Eskihisar)
 • Fikri GÜL
  Uygarlık ve Varoluş Alanı Olarak Kent: Stratonikeia Örneği/The City as a Field of Civilization and Existence: Case ofStratonikeia
 • Halil KUMSAR – Ömer AYDAN
  Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanındaki (Milas-Muğla)Deprem İzlerinin Jeo-Arkeolojik Değerlendirmesi/Geo-archaeological Evaluation of Earthquake Relics in the AncientCity of Stratonikeia and Sanctuary of Hekate at Lagina (Milas-Muğla)

Türkçe 

2019

278 Sayfa

22 x 28,50 cm