Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Stratonikeia Mimari, Heykel ve Küçük Buluntu Araştırmaları

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786059680981

215,00 TL300,00 TL  (KDV Dahil)

FİYATI DÜŞTÜ !  28% oranında (85,00 TL) kazançlısınız.

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

ISBN: 9786059680981
Yazar: Bilal Söğüt

 STRATONIKEIA ÇALIŞMALARI 4

 • Önsöz
 • Umay OĞUZHANOĞLU
  Erken Tunç Çağı’nda Stratonikeia / Early Bronze Age in Stratonikeia
 • Sedat AKKURNAZ
  Hacıbayramlar Arkaik Dönem Çatıları / Archaic Architectural Terracottas from Hacıbayramlar
 • Mustafa BİLGİN – Sabiha PAZARCI – Nihal DURNAGÖLÜ
  Değirmenderesi Nekropolisi’nden 102 Numaralı Mezar ve Buluntuları Üzerine Gözlemler / Observations on Tomb 102 and its Finds from Değirmendere Necropolis
 • Ramazan ÖZGAN
  Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde Himationlu Bir Erkek Torsosu / A Male Torso with Himation at Bodrum Museum of Underwater Archeology
 • Emin SARIİZ
  Stratonikeia’da Roma Kültleri: Kentin Roma Şehir Sikkeleri Üzerine Yeni Bir Değerlendirme / Roman Cults at Stratonikeia: A New Assessment on the Roman Civic Coinage of the City
 • Mehmet TEKOCAK
  Stratonikeia Kazılarında Bulunan Kırmızı Astarlı Seramikler / Red Slip Wares Found in Stratonikeia Excavations
 • Banu YILMAZ
  Stratonikeia Antik Kenti’ndeki Anadolu-Ion ve Korinth Tipi Anta Başlıkları / Anatolian-Ionic and Corinthian Type Anta Capitals in Stratonikeia
 • M. Tuncay ÖZDEMİR
  Stratonikeia Kuzey Şehir Kapısı’nın Kentin Kutsal Alanlarıyla İlişkisi / Connections of North City Gate of Stratonikeia with the City’s Sanctuaries
 • Ömür Dünya ÇAKMAKLI
  Yeni Buluntular ve Tipolojik Çalışmalar Işığında Roma Dönemi Cam Endüstrisi Açısından Stratonikeia / Stratonikeia’s Place in Roman Period Glass Industry in Light of New Finds and Typological Studies 
 • Murat AYDAŞ
  Stratonikeia’nın Egemenlik Alanı (Khora) Testimonia / Territory (Chora) of Stratonikeia: Testimonia
 • Ahmet Tolga TEK – Hüseyin KÖKER – Emin SARIİZ
  Stratonikeia 2008-2018 Yılları Kazılarında Bulunan Erken Bizans Sikkeleri / Early Byzantine Coins Found at Stratonikeia during the Campaigns of 2008-2018
 • İnci TÜRKOĞLU
  Değirmendere Kilisesi / Değirmendere Church
 • Kadir PEKTAŞ
  Eskihisar (Stratonikeia) Osmanlı Dönemi Yapılarındaki Kitabeler / Inscriptions on Ottoman Period Structures at Eskihisar (Stratonikeia)
 • Öncü Başoğlan Avşar
  Çok Katmanlı Bir Kültürel Miras Alanında Mimari Koruma ve Restorasyon: Stratonikeia’da Bir Uygulama Örneği / Architectural Conservation and Restoration on a Multi-Layered Cultural Heritage Site: An Implementation Example from Stratonikeia
 • Ayşe ÖZDEM İR – Tolga AYDAR 
  Çizgisel Analiz Yoluyla Peyzaj Tasarımı: Stratonikeia (Eskihisar) Arkeolojik Sit Alanı Örneği / Landscape Design through Graphical Analysis: A Case Study for the Archaeological Site of Stratonikeia (Eskihisar)
 • Fikri GÜL
  Uygarlık ve Varoluş Alanı Olarak Kent: Stratonikeia Örneği / The City as a Field of Civilization and Existence: Case of Stratonikeia
 • Halil KUMSAR – Ömer AYDAN
  Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanındaki (Milas-Muğla) Deprem İzlerinin Jeo-Arkeolojik Değerlendirmesi / Geo-archaeological Evaluation of Earthquake Relics in the Ancient City of Stratonikeia and Sanctuary of Hekate at Lagina (Milas-Muğla)

Türkçe 

2019

278 Sayfa

22 x 28,5 cm