< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Süryanilerin Dünü Bügünü 1. Dünya Savaşı'nda Süryaniler

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751626691

55,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 9789751626691
Yazar: Bülent Özdemir
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

Özet:
Süryaniler I. Dünya Savaşı’nın en canlı safhasında yerlerini almışlar ve geriye hüzünlü bir hikaye bırakmışlardır. Bu bağlamda, I. Dünya Savaşı’nda Süryaniler’in durumlarını bilhassa savaşta taraf olan ülkelerin arşivlerinde bulunan kayıtlara dayanarak ve tarih biliminin ortaya koyduğu kurallar çerçevesinde yaşananları inceleyen eser, Osmanlı Devleti’nin tebaası olarak yüzyıllarca aynı topraklarda Türk halkı ile kader birliği yapmış ve halen belli bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında barış içinde yaşamakta olanlar başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Süryanilerin tarihlerine bir katkı sağlayacaktır. (2. baskı)

İçindekiler:
ÖNSÖZ
KISALTMALAR 
TABLOLAR - LİTERATÜR VE KAYNAKLAR 
GİRİŞ 
I. BÖLÜM
TARİHSEL SÜREÇTE SÜRYANİLER 
a) Süryaniler Kimlerdir? 
b) Dinsel Farklılaşma ve Misyonerlik Faaliyetleri 
19. Yüzyıl, Misyonlar Çağı 
Misyonerlerin Gözüyle Süryaniler 
c) Osmanlı İmparatorluğu'nda Süryaniler 
d) Kürt-Süryani İlişkileri 
II. BÖLÜM
I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE SÜRYANİLER 
a) Yaşadıkları Bölgeler, Nüfus Hareketleri ve Kültür 
Hakkâri Yüksek Dağlarında Yaşayanlar 
Dicle Vadisinde Yasayanlar 
İran Azerbaycan'ında Yaşayanlar 
Yukarı Mezopotamya'da Yaşayanlar 
Nüfus 
Kayıplar 
b) Süryani-Ermeni İlişkileri 
c) Rusya ile İlişkiler 
III. BÖLÜM
I. DÜNYA SAVAŞINDA İTİLÂF DEVLETLERİ SAFLARINDA SÜRYANİLER
a) Süryanilerin Osmanlı Devleti'ne Savaş İlân Etmeleri
b) İngiliz Dış Politikasında Süryaniler 
c) Bağımsızlık Sözü Verildi mi? 
d) Urumiye Olayları 
e) ABD Yakın Doğu Yardım Kuruluşu (Near East Relief) ve Süryaniler 
f) Bakuba Kampı 
IV. BÖLÜM
I. DÜNYA SAVAŞI VE SOYKIRIM İDDİALARI 
a) İnşa Edilmeye Çalışılan Bir Soykırım Miti: "Seyfo"
b) Midyat İsyanı 
V. BÖLÜM
SAVAŞ SONRASINDA SÜRYANİLER 
a) Süryani Lider Agha Petros 
b) Paris Barış Konferansı ve Süryaniler 
c) Lozan Görüşmeleri 
d) İngiltere ve Unutulan Vaatler 
e) Irak Krallığı, Musul Sorunu ve Süryaniler
VI. BÖLÜM
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SÜRYANİLER
a) Süryani Diasporası ve Kimlik Oluşumu 
b) Örgütler 
c) Dil Problemi 
d) İsveç'te Yaşayan Süryani Toplumu 
SONUÇ
EKLER 
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN  

 

Türkçe

2009

232 Sayfa

15 x 21 cm