Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880)

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

Ürün Kodu: 9789751612267

25,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

Cilt tipi: Karton Kapak

 • YEREL YÖNETİMDEKİ GELİŞMELER
 • Mahallî İdare Geleneği; Abartma ve Gerçek üzerine
 • BİRİNCİ KESİM
 • 19. YÜZYILDA OSMANLI YEREL YÖNETİM SİSTEMİNİN DOĞUŞU
 • BÖLÜM 1
 • TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİM GELENEĞİNİN OLUŞMASI
 • Klasik Dönem Yönetiminin Mirası
 • Yeni Devir ve Yeni Kurumlar
 • Seçim Denen Kurumun Girişi
 • BÖLÜM II
 • MERKEZİYETÇİLİK ÇAĞINDA YEREL YÖNETİMİN GELİŞMESİ
 • Zorunlu Modernleşmenin Yansıması
 • Tanzimatın İlk Uygulaması ; Muhassılık Meclisleri
 • Meclis Üyelerinin Seçim Usulü
 • Meclisler Nasıl Çalışıyordu ?
 • Meclislerin Yapısı ve Sorunlar
 • Uygulamada Değişiklikler
 • Başkente Davet Edilen Eyalet Temsilcileri
 • BÖLÜM III
 • AVRUPA'NIN REFORM İSTEKLERİ VE BABIÂLI'NİN KARŞI ÖNLEMLERİ
 • Islahat Fermanı ve Reform Sorunu
 • Lübnan Olayları ve Lübnan Nizamnamesi Örneği
 • Reformun Deneme Uygulamaları
 • Tuna Vilayeti ve Midhat Paşa
 • 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnamelerinin Ana Hatları
 • Uygulamanın Yaygınlaşması
 • (1287) 1871 İdare-yi Umumiye-yi Vilâyet Nizamnamesi
 • Ayrıcalıklı Statüsü Olan Vilâyetler
 • BÖLÜM IV
 • VİLÂYET YÖNETİMİNDE İDARE MECLİSLERİ
 • Yeni Vilâyet Yönetimi ve Meclisler
 • Vilâyet İdare Meclisleri ve Gayrimüslim Cemaatler
 • Meclislerin Yapısı ve Üyelerin Çalışması
 • Liva ve Kaza İdare Meclisleri
 • Karışık Bir Seçim Usulü
 • Adliye Teşkilatında ve Vilâyet İhtisas Komisyonlarındaki Seçimli Üyeler
 • Vilâyet Umumi Meclisleri
 • Vilâyet Meclisleri Geleneği ve İlk Osmanlı Mebuslar Meclisi
 • BÖLÜM V
 • KÜÇÜK YERLEŞMELERDE YEREL YÖNETİM DÜZENİ
 • Osmanlı Nahiye Yönetimi ve Nahiye Meclisleri
 • Nahiye Yönetimine Avrupa’nın Müdahalesi ve 1876 Tarihli İdare-yi Nevahi Nizamnamesi
 • Nahiye Yönetiminin Aksaklıkları
 • Mahalle ve Köy Yönetimi
 • Vilâyet Nizamnamesine Göre Köy Yönetimi
 • İKİNCİ KESİM
 • OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA MODERN BELEDİYELER
 • BÖLÜM VI
 • TANZİMAT'TAN SONRA BELEDİYENİN KURULUŞU
 • Modern Belediyelerin Kuruluş Nedenleri
 • Geleneksel Osmanlı Şehir Yönetiminden Modern Belediyeye
 • İhtisab Nazırlığı
 • Tanzimat Yöneticilerinin Modern Belediye Anlayışı
 • İstanbul'da Şehremanetinin Kurulması
 • Şehremanetinin Organları
 • Malî Durum ve Personel
 • Başarısız Bir Kuruluş
 • İntizam-ı Şehir Komisyonu
 • BÖLÜM VII
 • ALTINCI DAİRE-Yİ BELEDİYE
 • Beyoğlu Semtindeki Modern Belediye
 • Altıncı Daire-yi Belediye'nin Organları ve Görevleri
 • Beledî Kolluk ve Beledî Yargı
 • Altıncı Dairenin Malî Durumu ve Faaliyeti
 • Altıncı Daire Nasıl Örnek Oldu
 • BÖLÜM VIII
 • ÖRGÜTLENEMEYEN BELEDİYE
 • 1868 Yılı: İstanbul Şehremaneti'nin Yeniden Düzenlenişi
 • Dersaadet Belediye Kanunu Meclis-i Mebusan'da
 • Bugüne Kadar Tamamlanamayan Örgütlenme
 • BÖLÜM IX
 • OSMANLI VİLÂYETLERİNDE MODERN BELEDİYELER
 • Osmanlı Şehirlerinde Geleneksel Yönetimin Çözülmesi
 • 1871 Vilâyet Nizamnamesine Göre Belediye İdareleri
 • Osmanlı Şehirlerinde İlk Örgütlü Belediyeler
 • Osmanlı Avrupası Şehirlerinde İlk Belediyeler
 • Osmanlı Asyası Şehirlerinde İIk Belediyeler
 • 1877 Vilâyetler Belediye Kanunu ve Getirdiği Kurumsal Yapı
 • Belediye Seçimi ve Belediye Personeli
 • Belediyelerin Mali Güçsüzlüğü
 • BÖLÜM X
 • MODERN OSMANLI BELEDİYELERİ VE KENT HİZMETLERİ
 • Belediyelerin İmar Denetimi ve Kent Altyapısını Kurma Çabaları
 • Kentsel Altyapı ve Belediyeler
 • Osmanlı Belediyelerinin Kolluk Sorunu, Beledi Ceza ve Fiyat Kontrolü
 • Beledî Denetim ve Ceza ile İlgili Nizamnameler
 • Belediyenin Fiyat Tesbiti ve Kontrolü
 • Şehrin Ekonomik Hayatını Düzenleyici Tesislerin Kurulması
 • Osmanlı Belediyelerinin Koruyucu Amaçlı Örgüt ve Hizmetleri
 • Osmanlı Belediyeleri ve Şehir Hizmetleri

Türkçe

2011

265 Sayfa

17,50 x 24,50 cm