Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Tophane-i Amire ve Top Döküm Teknolojisi

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9799751618619

30,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 9799751618619
Yazar: Salim Aydüz
Cilt tipi: Karton Kapak

İçindekiler :

 • I. Kaynaklar
 • A. Kaynak Kitaplar
 • 1. Top Dökümü ve Topçuluk Konusunda İlk Eserler
 • 2. Osmanlılarda Top Dökümüve Topçuluk Konusunda Eserler
 • B. Arşiv Belgeleri
 • C. Konu Üzerine Günümüze Kadar Yapılan Çalışmalar
 • II. Osmanlılar ve Ateşli Silahlar
 • 1. Diğer İslâm Devletlerinin Ateşli Silahlar Konusundaki Tutumu
 • 2. Safevîler ve Ateşli Silahlar
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • TOPHÂNE-İ ÂMİRE
 • I. Tophane ve Tophâne-i Âmire Terimleri Üzerine
 • II. Osmanlı Tophaneleri
 • A. Seyyar Top Dökümü
 • B. İstanbul Haricinde Bulunan Tophaneler
 • 1. Tophâne-i Âmire'den Önce Kurulanlar
 • a. Bursa
 • b. Edime Tophanesi
 • 2. Tophâne-i Âmire'den Sonra Kurulanlar
 • a. Avlonya Tophanesi
 • b. Semendire Tophanesi
 • c. Nova Brdo Tophanesi
 • d. İskenderiye Tophanesi
 • e. Belgrad Tophanesi
 • f. Budin Tophanesi
 • g. Erzurum Tophanesi
 • h. Mısır Tophanesi
 • i. Basra Tophanesi
 • j. Birecik Tophanesi
 • k. Van Tophanesi
 • III. Tophâne-i Âmire ve Binaları
 • A. Tophâne-i Âmire'nin İnşası ve Tarihî Seyri
 • B. Tophâne-i Âmire Müştemilâtı
 • 1. İmalathane (Dökümhane)
 • 2. Kışlalar (Âsitâneler)
 • 3. Ambar ve Mahzenler
 • a. Tophâne-i Âmire Mahzeni
 • b. Galata Mahzeni
 • c. Tophane Meydanı
 • d. Bağçe-i Hâs Mahzeni
 • e. Galata Surları Kulelerinde Bulunan Mahzenler
 • f. Unkapanı Ambarı
 • g. Demir Ambarı (ambar-ı âhen)
 • h. Kömür Ambarı (ambar-ı engişt)
 • i. Kereste ve Tomruk Ambarı
 • 4. Talimhane
 • IV. Tophâne-i Âmire'nin Personeli
 • A. Topçu Ocağı
 • B. İdarî Personel
 • 1. Topçubaşı
 • 2. Nazır
 • 3. Emin
 • 4. Kâtip
 • C. Teknik Personel ve Sanatkârlar
 • 1. Dökücübaşı
 • 2. Dökücübaşı Kethüdası
 • 3. Bölükbaşılar
 • 4. Dökücübaşının Maiyyetindeki Sanatkârlar
 • a. Dökücüler (Rintegân)
 • b. Haddâdlar
 • c. Neccârlar
 • d. Errekeşler
 • e. Bennâlar
 • f. Eğeciler
 • g. Kalemkârlar ve Mücellitler
 • h. Kefçeciler
 • i. Şebkârlar
 • j.Sengtraşlar
 • 5. Diğer Çalışanlar
 • a. Gemiciler ve Peremeciler
 • b. Hammallar
 • c. Irgatlar
 • d. Arabacılar
 • e. Bekçiler
 • f. Vardiyanlar
 • g. Duagû
 • h. İmam 186
 • i. Muvakkit
 • D. Yaya, Müsellem ve Piyade Gibi Askerî Bir Teşkilâta Bağlı Bazı Askerî Zümrelerin "Nöbetli'lerinden Oluşan Hizmet
 • Grubu 
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TOP DÖKÜMÜ İÇİN MALZEME TEMİNİ VE TOP DÖKÜM FAALİYETLERİ
 • I. Top Döküm Teknolojisi
 • A. Döküm Teknolojisinin Tarihi Seyri
 • B. Top Dökümünde Çan Dökümcülüğünün Etkisi
 • C. Osmanlılarda Top Döküm Teknolojisi
 • D. Asya ve Afrika Ülkelerine Silah Yardımı ve Teknoloji
 • Transferi
 • II. Top Dökümü İçin Gerekli Malzemeler ve Temini
 • A. Top Döküm Malzemeleri
 • 1. Bakır
 • 2. Kalay
 • 3. Mayalık Malzeme
 • 4. Demir
 • 5. Çelik
 • 6. Kurşun
 • 7. Kükürt
 • 8. Toprak
 • 9. Kereste
 • 10. Ateş Taşı
 • B. Dökümhanede Kullanılan Diğer Malzemeler
 • C. Yakacak (Ocaklık) Malzemeler
 • III. Tophâne-i Âmire'de Top Dökümü
 • A. Top Dökümü İçin Yapılan Ön Hazırlıklar
 • B. Kalıpların Hazırlanması
 • C. Döküm Zamanı
 • D. Döküm Sonrası Faaliyetler
 • 1. Namlu Ucunun Kesilmesi
 • 2. Falya Deliğinin Açılması
 • 3. Topların Perdahlanması
 • 4. Topların Kontrolleri
 • E. Top Dökümü Merasimi:
 • IV. Diğer Faaliyetler
 • A. Kundak ve Top Arabası İmali
 • B. Barut Üretimi
 • C. Gülle Yapımı
 • D. Kumbara (Humbara) Yapımı
 • E. Muhtelif Müesseselerin İşlerinin Yapılması
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • TOP ÇEŞİTLERİ, ÖZELLİKLERİ VE KULLANILDIKLARI
 • YERLER
 • I. Yapıldıkları Malzemelere Göre Toplar
 • A. İlk Toplar
 • 1. Taş Toplar
 • 2. Ağaç Toplar
 • B. Tek Metalden Yapılan Toplar
 • 1. Demir Toplar
 • a. Osmanlılarda Demir Top
 • b. Demir Top Yapımcıları: Cemâ'at-i Topçuyan-ı
 • Ahengerân
 • c. Âhengerân-ı Yahudiyan ;
 • d. Tophâne-i Âmire'de Demir Top Yapımı
 • e. Yavuz Sultan Selim Zamanında Yapılan
 • Demir Toplar
 • 2. Baku- Toplar
 • 3. Kurşun Toplar
 • C. Metal Alaşımlarından Yapılan Toplar
 • 1. Tunç Toplar
 • a. Tunç Topların Dezavantajları
 • b. Tunç Topların Avantajları
 • 2. Pirinç Toplar
 • D. Diğer Toplar
 • 1. Vidalı (İki parçalı) Toplar
 • 2. Deri Toplar
 • II. Tophâne-i Âmire'de Üretilen Toplar
 • A. Ağır ve Orta Toplar
 • 1. Şayka
 • 2. Balyemez
 • 3. Bacaluşka
 • a. Bacaluşka
 • b. Kanon
 • 4. Kolomborna
 • B. Hafif Toplar
 • 1. Darbzen
 • a. Büyük Darbzen (Darbzen-i Büzürg) .
 • b. Şâhi Darbzen
 • c. Miyâne Darbzen
 • d. Küçük Darbzen
 • 2. Prangı
 • 3. Şakaloz/Çakaloz
 • C. Havan
 • D. Humbara
 • III. Osmanlı Toplarının Özellikleri
 • A. Şekil Özellikleri
 • B. Kimyasal ve Teknik Özellikleri
 • IV. îlk Osmanlı Toplan
 • V. Topların Kullanıldığı Yerler
 • A. Savaşlarda Kullanılan Toplar
 • B. Kalelerde Kullanılan Toplar
 • C. Gemilerde Kullanılan Toplar
 • 1. Sivil (Tüccar) Gemilere Ait Toplar
 • 2. Donanma Topları
 • D. Merasim ve Şenliklerde Kullanılan Toplar
 • SONUÇ 
 • BİBLİYOGRAFYA
 • A. Arşiv Vesikalan
 • B. Yayımlanmış Arşiv Vesikalan
 • C. Kaynak Eserler
 • D. Seyahatnameler
 • E. Araştırma ve İncelemeler
 • F. Ansiklopediler ve Sözlükler
 • DİZİN     
 • EKLER

Türkçe

2006

559 Sayfa

15,50 x 23,50 cm