Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Trabzon İmparatorluğunun Tarihi

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751624727

16,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet

İlişkili Ürünler

İlişkili ürün bulunamamıştır!

ISBN: 9789751624727
Yazar: Jakob Philipp Fallmerayer
Cilt tipi: Şömizli Sert Kapak

Yayına Hazırlayanlar: Celalettin YAVUZ, İsmail HACIFETTAHOĞLU

Notlandıran: İbrahim TELLİOĞLU


İçindekiler:
ESERİN YAYINA HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ BİRKAÇ NOT
JAKOB PHILIPP FALMERAYER VE TRABZON İMPARATORLUĞU TARİHİ, Akmet Cevat Eren
ÖNSÖZ Jakob Philipp Fallmerayer

GİRİŞ
imparatorluğun Kuruluşundan Önce Trabzon
I. KISIM Trabzon Şehrinin En Eski Dönemlerinden Anadolu'nun Selçuklu Türkleri Tarafından Fethedilmesine Kadarki Tarihi ve Kaderi
II. KISIM Selçuklu ve Gürcü Baskınları. - Bizanslı Toprak Sahiplerinin Bağımsızlık İçin Çabaları
III. KISIM Trabzonluların Gürcistanlı Kraliçe Thamar'a Karşı Kolkhis (Colchis) Halklarıyla İttifakı
IV KISIM İstanbul'a Karşı İhtilal, Komnen İmparatorluk Hanedanının Düşürülmesi ve Kolkhis'e Sürgünü

BİRİNCİ KİTAP
Trabzon İmparatorluğu'nun I. Alexis Döneminde Kuruluşundan İhtilal Sonucunda İmparator Basilius'un Ölümüne Kadar; ya da Büyük Komnen İmparatorluk Gücünün Eski Trabzon Yüksek Feodal Aristokrasisi Üzerindeki Nüfuz Dönemi
I. KISIM Alexis Komnenus'un Trabzon'u ve Karadeniz (Pontus Euxinus=Uslu Denizj'in2 Güney Kıyılarındaki Bölgelerin Büyük Bir Kısmını Ele Geçirmesi
II. KISIM Trabzon'un Etrafındaki Ülkelerde Durum. İznik (Nicaea),Gürcistan ve Konya (Ikonium)'ya Karşı Savaş
III. KISIM I. Alexis Komneııııs'un İmparatorluk Unvanını Taşıdığına Dai r Tarihi Kanıl
IV KISIM Trabzon Serdarı David'in İstanbul (Konstantinopol) İmparatoru Heinrich'le İttifakı. David'in Yenilgileri, Ereğli (Heraklea) ve Amasra (Amastris)'yı Kaybı
V. KISIM Sinop'un Selçuklu Türklerine Geçişi. -1. Alexis'in Ölümü
VI. KISIM I. Alexis'in Halefinin Konya Tarafından Tehdit Edilmesi. Trabzon'un Gelaleddin İle İttifakı. Ahlat (Chalat) Savaşı
VII. KISIM "Büyük Komnenler" -1. Andronicus ve I.Johannès'in Konya Şehir Birliği'ne Girme İhtiyacı. Kolkhis'in Trabzon'dan Ayrılması. Konya Sultanlığının Çöküşü. Köscdağ (Kusadac) Savaşı
VIII. KISIM Manuel'in Mücadeleci Devlet Zekâsı ve Aile İlişkileri
IX. KISIM II. Andronicus, I. Georgius, İmparatorluğun Sınırlarında Kara Tatarlar
X. KISIM II. Johannes Döneminde İstanbul ile Trabzon Arasındaki Politik İlişkilerin Yeniden Düzenlenmesi
XI. KISIM İstanbul'dan Eudocia'nm Trabzon împaratoriçesi Olması
XII. KISIM II. Johannes Döneminde İmparatorluğun İç Huzursuzluklarının Durumu. Chalybia Bölgesinin Türkmenlerin Eline Geçmesi
XIII. KISIM II. Alexis'in Tahta Çıkışı. 1297 Yüında Türkmenlere ve Ccnovalılara Karşı Savaş
XIV KISIM III. Andronicus, II. Manuel. İmparatorlukta İç Durum. Shcolarierler ve Mesochhaldicrler ile Bunların Kaynağı
XV KISIM I. Basilius (1333-1340). Trabzon İmparatorluğu İçinde Karışıklıklar

İKİNCİ KİTAP
İmparator Basilius'un Ölümü Sonrasında Ortaya Çıkan İhtilalden T. David Döneminde İmparatorluğun Çöküşüne Kadar; ya da Trabzon'daki Yüksek Aristokrasinin Büyük Komnen İmparatorluk Gücü Üzerindeki Etkisi
I. KISIM Bizanslı irene - Komnenler Hanedanında I. Anna, III. Johannes ve I. Miclıael'in Karışıklıklar İçinde Ardarda Tahta Çıkmaları -İç veDış Düşmanlara Karşı Şiddetli Mücadele- Başkentin Yakılması - 1340-1344 Veba Yılları
II. KISIM III. Johann Alexis'in Zayıflıkları ve Dindarlığı Genovalı Megollo Lercari İle Düşmanlık
III. KISIM Anadolu'nun İçinde Ayaklanmalar. Türkmenlerin Trabzon Sahillerine Yerleşmesi. Alexis'in Aile Bağlantısı ve Sonu
IV. KISIM III. Manuel. Bayazıt ve Timur Han'ın Trabzon İmparatorluğu Sınırlarına Yaklaşması
V KISIM Manuel'inMoğollara Boyun Eğmesi. (1402 yılı)
VI. KISIM III. Manuel Yönetimindeki İmparatorluğun İç Durumuna Bakış
VII. KISIM IV. Alexis, Saray İhtilali. - Cihan Şah ve Amurad'ın Trabzon'u Korkutması (1412-1447 Yılları)
VIII. KISIM IV. Kalo johannes - Şeyhe ve II. Mehmet'e Karşı Savaş - Türklere Karşı Trabzon - Türkmen İttifakının Başlangıcı
IX. KISIM I. David. - II. Mehmet'in Trabzon İmparatorluğunu Yıkması (1458-1462)
X. KISIM Yenilenlerin Kaderi

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Ülke Hakkında Dikkati Çeken Hususlar. Trabzon İmparatorluğunun Nüfusu, Kültür ve Kilise İlişkileri
I. KISIM Eyaletler ve Başkent Hakkında
II. KISIM Trabzonluların Gelenekleri, Hayat Tarzı, Ticareti, Bilim ve Savaş Gücü
III. KISIM Trabzon Kilisesi
INDEKS

Türkçe

2011

339 Sayfa

15 x 21 cm .