Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Türk Kültürü : Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel Makaleleri I : Ciltli

Yayınevi: Atatürk Kültür Merkezi

ISBN: 9789751632838

130,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISBN: 9789751632838
Yazar: Mübahat Türker Küyel
Cilt tipi: Sert Kapak

 • ÖN SÖZ
 • Atatürk’ün Saâdet Anlayışı Hakkında Bir Deneme 
 • Kültür ve Medeniyet Varlıklarının Korunması Dünyaya Açılmaya
 • Engel Olur Mu? 
 • 2876 Numaralı Yasa Dolayısıyla “Mîllî Ahlâk Unsurları”
 • Üzerine Ön Düşünceler 
 • Lorena Philips’in Atatürk’e Yazmış Olduğu Mektubun
 • Felsefeci Gözüyle Tefsiri 
 • Gençlik Kavramı 
 • Atatürk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji 
 • Klâsik, Skolâstik, Modern 
 • Elli Yılda Felsefe 
 • Aydın Sayılı’nın Hayat Hikâyesi, Eserlerinin Değerlendirilmesi,
 • Eserlerinin Listesi 
 • Bilimsel Üzerine 
 • Atatürk İlkeleri ve Zaman 
 • Bilimin Felsefeye Dayandığı Görüşünün Bir Timsâli Olarak Galenos 
 • Göktürk Kitâbeleri’nin Felsefî Açıdan Değerlendirilmesi 
 • İslâm Öncesi Türklerde Devlet Adamlarının Eğitilmesindeki
 • Bilgece İlkeler ve Uluğ Bey 
 • Türklerde Adâlet Kavramının Ontolojik Bir Temeli Var mıdır? 
 • Bilge Kagan Bir “Filozof-Arhont” mudur? 
 • İki Gemi Türü 
 • Bugünkü Batı Kültüründe Türklerin Etkisi ve Katkısı 
 • XII. Yüzyıl Batı Rönesansı ve Türkler 
 • Tefekkürât ile II. Mahmûd Tehâfüt ile II. Abdülhamîd
 • Arasındaki İlişki Osmanlı Devlet Anlayışında
 • Bir Ağırlık Koyabilir mi İdi? 
 • VI Mübahat Türker-KÜYEL
 • “Ulemâ-i Kirâm” ve “Tafra-Tehille” 
 • II. Mahmûd “Ehl-i Üstüvâne”, II. Abdülhamîd “Felsefe-Din
 • Münasebeti” Önünde 
 • Bazı Kavramlar Üzerinde Yeniden Bilinçlenme 
 • Dil mi? Diller mi?
 • “İlerî Dil” ve “Dil Transferi” Üzerine Ön Düşünceler 
 • Felsefe - Kelâm - Tasavvuf “Bermuda Üçgeni” 
 • Nasreddin Hoca Niçin Bir Bilge Kişidir? 
 • Fuzûlî’nin “ ‘Aşk”a ve “ ‘İlm”e İlişkin Olan Bir Kıt’ası,
 • Acaba, Onun “Matla’Ul-İ’tikâd”ına Dayanarak Açıklanabilir mi? 
 • Kutadgu Bilig’de Toplumdan Kaçış ve Topluma Dönüş Fikri 
 • Kutadgu Bilig’de Aile Kavramı
 • Kutadgu Bilig İle Kenz ül-Küberâ Arasında Bir Karşılaştırma 
 • Yûnus Emre Bir Ârif Mütenezzih midir 
 • Ferdî Hürriyet ve Hoşgörünün Felsefî Boyutu 
 • Edebiyatımızda Sümerli Kültür İzleri Var mıdır? 
 • Felsefeci Gözüyle Destan ve Köroğlu 
 • Türklerde Felsefe Geleneği 
 • Fârâbî’ye Bir Hazırlık Olmak Üzere İslâm Öncesi Türklerde Felsefe 
 • Derin Tefekkür’ün ‘Sembolik’ Anlatımı 
 • Halı Konusu, Felsefenin Görüş Alanına Girebilir mi? 
 • Acaba “Istar”, “Ispar” (Isbar) ve “Stromateis” (Stromates)
 • Kelimeleri Arasında Bir İlişki Var mıdır? 
 • J. P. Roux “Osmanlı Sanatı”, Türkçeye Çeviri 
 • Fârâbî ve Yûsuf Has Hâcib’in “Fityan” ve “Ahîlik” Ahlâkında
 • Katkıları Olmuş mudur? 
 • Yesevî Portresi 
 • Sûfilik (Yahut Tasavvuf) 
 • Yesevî’den Hasan Dede’ye “Gönül Erleri”nin Öncelleri Var mıdır?
 • Mehmet Âkif ve Kişilik Problemi 
 • D. Chmielowska “Nâbî, Vehbî ve Vâsıf’ın Eserlerinde Türk Kadını”,
 • Türkçeye Çeviri 
 • Özgeçmiş 

Türkçe

2017

1028 Sayfa

16,5 24,5 cm.