Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Türkiye Arkeolojisinde Takı ve Boncuk: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar - Prof. Dr. Ay Melek Özer Onuruna 14-16 Kasım 2019

Yayınevi: Ege Yayınları

ISBN: 9786057673763

180,00 TL200,00 TL  (KDV Dahil)

FİYATI DÜŞTÜ !  10% oranında (20,00 TL) kazançlısınız.

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Adet Seçiniz

  Adet


ISBN: 9786057673763
Yazar: Kolektif
Cilt tipi: Karton Kapak

ÖNSÖZ
AÇILIŞ KONUŞMALARI

 • Prof. Dr. Ay Melek Özer’in Yaşam Öyküsü
 • Prof. Dr. Halil Kalıpçılar’ın Açılış Konuşması

BİLDİRİLER

Çiğdem LÜLE

 • Arkeogemoloji
  Archaeogemology

T. Kemal TÜRELİ, Zeynep AYAN

 • Türkiye’nin Süs Taşları ve Bunların Antik Dönemlerdeki Kullanımları
  Precious and Semi-Precious Stones of Turkey and Their Use in Ancient Ages

Murat HATİPOĞLU, Evrim ÇOBAN, Hakkı BABALIK, Volkan ÇİL, Elanur GÜNER

 • Argemmaların (Arkeo-Gemolojiksel-Materyallerin) Envanterlenmesinde Süstaşı TürlerininTespiti İçin, Tahribatsız Konfokal Mikro-Raman ve FT-IR Cihazlarının Kullanımı ve Önemi
  The Usage and Importance of Non-Destructive Confocal Micro-Raman snd FT-IR Devices forGemstone Identification in Inventoried of Argemma (Archaeo-Gemmological-Materials)

Melih ARSLAN, Burçak DELİKAN

 • Ankara ve Çevresinde Bulunmuş Olan Oktagonal Yüzük Taşları: İncelemeler ve Yorumlar
  Octagonal Gems Found in Ankara and the Surrounding Region: Reviews and Remarks

Melih ARSLAN, Burçak DELİKAN

 • Mehmet Durmaz Koleksiyonundaki Yüzük Taşları: İncelemeler ve Yorumlar
  Gems in the Mehmet Durmaz Collection: Reviews and Remarks

Emma L. BAYSAL, Haluk SAĞLAMTİMUR

 • Erken Tunç Çağda Teknoloji, Değer ve Ticaret: Başur Höyük’te Boncukların Üretimi ve Kullanımı
  Technology, Value and Trade in the Early Bronze Age: The Making and use of Beads at Başur Höyük

Sera YELÖZER, Hala ALARASHI

 • “Yaşamda ve Ölümde” – Akeramik Neolitik Dönem’de Boncuklar ve Kimlikler,Aşıklı Höyük Örneği
  “In Life and in Death” – Beads and Identities During the Aceramic Neolithic Period,the Case Study of Aşıklı Höyük

Şerife ÇAKAR

 • Anadolu’da Tunç Çağları Boyunca Takı - Ticaret İlişkisi
  Jewellery and Trade in Anatolia During the Bronze Ages

Mahmut SÜR

 • Mahmut Sür’e UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi-2012” Ödülünü KazandıranNazar Boncuğu Çalışmaları
  Mahmut Sür’s Work on the Evil Eye Beads That Earned him the “Living Human Treasure”Award by UNESCO

Elif KILIÇ, Zehra Semra KARAKAŞ, Çiğdem LÜLE, İ. Sönmez SAYILI

 • Eskişehir-Sivrihisar Karaçam Köyü Kromlu Kalsedon Oluşumlarına ait Jeolojik, Kimyasal veGemolojik İlk Veriler
  Preliminary Geological, Chemical and Gemological Data on Chromian Chalcedony Occurencesat Karaçam Village of Sivrihisar Province-Eskişehir, Turkey

Ersin ÇELİKBAŞ

 • Parion’da Ortaya Çıkarılan Takılardaki Süslemelere ve Süsleme Tekniklerine Dair Değerlendirme
  Evaluation on Ornaments and Ornamentation Techniques on Jewelleries Discovered in Parion

Gülgün DERVİŞ, Şahinde DEMİRCİ, Atalay KARATAK

 • Mezraa Höyük (Birecik-Şanlıurfa) ve Yumuktepe Höyük’ten (Mersin) Elde EdilenBazı Orta Çağ Cam Bilezikleri Üzerinde Arkeometrik İncelemeler
  Archaeometrical Investigations on Some Medieval Glass Bracelets Obtained From Mezraa Höyük(Birecik-Şanlıurfa) and Yumuktepe Höyük (Mersin)

Yasemin POLAT

 • Antandros’ta Bir Çocuk Mezarı: Kolyeler ve Tılsım
  An Infant Grave in Antandros: Necklaces and Charm

Melih ARSLAN

 • Kutsal Süvari Betimli İki Gem Amulet Işığında Geç Antik Çağda Büyü ve Büyücülük
  Magical Practices in Late Antiquity in the Light of Two Magical Amulet Gems Depicting the Holy Rider

Zekiye UYSAL

 • Arkeolojik Buluntulara Göre Anadolu’da İslami Dönem Cam Takıları
  Glass Jewelry of the Islamic Period in Anatolia According to Archaeological Findings

Ömür BAKIRER, D. Burcu ERCİYAS, N. Emine CANER-SALTIK, Nurdan YÜCEL

 • Tokat-Komana Kazısı Buluntularından Cam Boncukların Biçimsel ve Yapısal Özellikleri
  Shape and Structural Characterıstics of Glass Beads From the Excavations at Komana, Tokat

Billur TEKKÖK KARAÖZ

 • Gordion Hellenistik ve Roma Dönemi Boncuk Örnekleri
  Gordion Hellenistic and Roman Period Glass Bead Examples

Durmuş ERSUN

 • Roma Dönemi’nde Bulla Geleneği
  Tradition of Bulla in the Roman Period

Çalıştay Değerlendirme Paneli:
Arkeologların; Sanat Tarihçilerinin ve Arkeometri Alanında Çalışanların Takı ve Boncuk Çalışmalarından Beklentileri ve Sorunları

Workshop Evaluation Panel:
Expectations of Archaeologists, Art Historians andArchaeometrists from Ornament and Bead Research and their Problems

Türkçe - İngilizce Makaleler

2021

186 Sayfa

21 x 29,50 cm