Anasayfa > Sahaf< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Türkiye Tarihi Selçuklular Devri I.Cilt

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751625342

30,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISBN: 9789751625342
Yazar: Mükrimin Halil Yinanç
Cilt tipi: Karton Kapak

Kapak kısmında  kırışıklık bulunmakta, içeriğinde herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.

 

İçindekiler:
SUNUŞ
SELÇUKLULAR DEVRİ
GİRİŞ
1. Kuruluş ve Teşekkül veya Yerleşme ve Birleşme Devri
2. Fetret veya Beylikler (Mülûk-i Tavâif) Devri
3. Osmanlı Devri
4. Cumhuriyet Devri
TÜRK FETHİNDEN ÖNCE ANADOLU
1. Anatolik Temi
2. Armenyak Temi
3. Trakezyen Temi
4. Opsikyon Temi
5. Optimat Temi
6. Bukkellaryen Temi
7. Paflagonya Temi
8. Khaldiya Temi
9. Mezopotamya Temi
10. Kolonya Temi
11. Sebast Temi
12. Likandos Temi
13. Selokya Temi
14. Kibyrreoteen Temi
15. Sami Temi
16. Kıbrıs Temi
17. Kharsian Temi
18. Suriye Temi
19. Vaspuragan Temi
20. İberya Temi
21. Ani Temi

 

ANADOLU’YA İLK GELEN GAYR-İ MÜSLİM TÜRKLER
ANADOLU’DA İLK MÜSLÜMAN TÜRKLER
1. Şam yani Suriye Ucu
2. el-Cezîre Ucu
3. Erminiye Ucu

TÜRKMENLERİN ANADOLU’YA İLK AKINLARI
TUĞRUL BEY DEVRİ AKINLARI
ALP ARSLAN DEVRİ AKINLARI
MALAZGİRD SAVAŞI ve ZAFERİ
Malazgird Muharebesi Hakkında Kaynaklar
MELİKŞAH DEVRİ AKINLARI
SÜLEYMAN-ŞAH ve ANADOLU SELÇUKLULARI
Diyarbakır ve Ahlat Bölgelerinin Fethi
Mervanlı Emirliğine Son Verilmesi

Süleyman-şah’ın Ölümü
ANADOLU’YA TÜRK GÖÇLERİ
1. XI. Asırda
2. XII. Asırda
3. XIII. Asırda
4. XIV. Asırda
5. XV. Asırda
6. XVI. Asırda
7. XVII. Asırda
8. XVIII. Asırda
9. XIX. Asırda
10. XX. Asırda
YERLEŞME ve NÜFUS
Şehirler
TÜRK İÇTİMAÎ TEŞKİLATI
DİL
ANADOLU SELÇUKLULARI’NDA İDARÎ TEŞKİLÂT
DEVLET TEŞKİLÂTI
ASKERÎ TEŞKİLÂT
DÂNİŞMENDNÂME ve DÂNİŞMENDLİLER
ANADOLU’NUN MÜDAFAASI
ANADOLU’DA FETRET DEVRİ
EBܒL-MEGĀZÎ SULTAN BİRİNCİ KILIÇ ARSLAN
ANADOLU SULTANLIĞININ TEKRAR TESİSİ, DEREBEYLİKLER, ANADOLU’DA MUHAREBÂT-I AZÎME
Artukoğulları’nın Mardin’i Zapt Etmeleri ve Kılıç Arslan’ın Ölümü
SELÇUKLU VE BİZANS MÜCADELELERİ
SULTAN-ŞAHİN-ŞAH (1106-1116 / 500-510)
SULTAN İZZEDDİN MESUD (1116-1157 / 510-551)
II. KILIÇ ARSLAN (1157-1192 / 551-588)
I. GIYASEDDİN KEYHÜSREV (Birinci Saltanatı 1192-1197/
588-593)
Şehzâdeler Arasında Saltanat Kavgası
Vahdet-i Hükümetin Nihayet Tesisi
Saltuklu Beyliğine Nihayet Verilmesi
Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev’in Seyahatı ve Sergüzeşti
II. RÜKNEDDİN SÜLEYMAN-ŞAH (1196-1204 / 593-600)
III. KILIÇ ARSLAN
GAZÂLARIN VE FETİHLERİN TAKVİMİ
KAYNAKLAR
A. Bizans ve İslâm Mücadelesi Devri
1. Coğrafya kitapları
2. Vekāyinâmeler
3. Ermeni vakanüvisleri
4. Süryânî tarihçileri
B. Selçuklu Devri
Kitabeler
Meskûkât (Paralar)
Resmî Vesikalar
Vekāyinâmeler
DİZİN

 

Türkçe

2013

426 Sayfa

16.5 x 23.5 cm .