Anasayfa > Kitap< Geri dönün

Daha ayrıntılı olarak görmek için ana resmin üzerinde fareyi hareket ettirin.

Ünlü Selçuklu Komutanları Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

ISBN: 9789751602480

10,00 TL  (KDV Dahil)

Kargoya verilme süresi: 1 - 5 İş Günü

Ürün tükenmiştir!

Ürün temini hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ISBN: 9789751602480
Yazar: Ali Sevim
Cilt tipi: Şömizli Karton Kapak

ÖNSÖZ  VII-IX.
GİRİŞ 1-17. XI. YÜZYILDA ORTA-DOĞU'NUN GENEL GÖRÜNÜMÜ 1.
Selçuklu   İmparatorluğu   1. — Bizans   İmparatorluğu   13.—Abbasî   Halifeliği   15.
BÖLÜM
I.
BEKÇİOĞLU EMİR AFŞİN 18-32.
1. MALAZGİRT SAVAŞINA  KADAR ANADOLU'DAKİ ASKERÎ
FAALİYETLERİ 18.
Tarih sahnesine çıkışı 18. — Bizans'ta durum 20. — Sultan Alp Arslan Gürcistan'da 21. — Romanos Diogenes'in seferi 23. — İmparatorun ikinci seferi 24. — Erbasan'm isyanı  25.
2. MALAZGİRT SAVAŞINA KATILIŞI 27.
3. SULTAN MELİKŞAH DEVRİNDEKİ FAALİYETLERİ 28.
Anadolu fetihlerine devam 28. — Tutuş'un hizmetinde 30.
BÖLÜM
II.
UVAKOĞLU ATSIZ 33-45.
1. TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI 33. 2. TÜRKMEN   BEYLİĞİNİN   BAŞINA   GEÇMESİ,   FETİHLERİ   VE DEVLET KURMASI 34.
Fetih sebepleri 34. — Kudüs'ün fethi 35. — Akkâ'nın fethi, Atsız - Şöklü mücadelesi 36. — Taberiye savaşı 36. — Trabiussam ve Sur'un fethi 38. — Tutuş'un Suriye ve Filistin'e atanması sorunu 38. — Dımaşk'm fethi 39.
3. MISIR SEFERİ 41. 4. MISIR   SEFERİNDEN   SONRA   DEVLETİN   SARSILMASI   42.
İsyanların bastırılması 43. — Tutuş'un Suriye'ye atanması 43. — Fatımî karşı harekâ¬tı ve Atsız'm sonu 44.
BÖLÜM III.
EKSÜKOĞLU ARTUK 46-71.
1. TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI 46.
Anadolu fetihleri 47. — Anadolu'nun fethinden  alınması 49.
2. AHSA KARMATİLERİNE KARŞI SEFERİ 50.
Kiçkine'nin seferi 50. — Artuk Bey'in seferi 52. — Ferman metni 55.
3. DİYARBAKIR   VE   ÇEVRESİNDEKİ   SELÇUKLU   ASKERÎ HAREKÂTINA   KATILIŞI   58.
Artuk   Bey — Fahruddevle   anlaşmazlığı   61. — Türkmen  baskını  61.
4. SURİYE VE  FİLİSTİN SELÇUKLU HÜKÜMDARI TUTUŞ'UN HİZMETİNDEKİ  FAALİYETLERİ  63.
Yeni bir ittifak 64. — Diyarbakır ve çevresini elegeçirme girişimi 66. — Sultan Melik-şah'ın tutumu 66. — Tutuş - Süleymanşah savaşına katılışı 67. — Ölümü ve tarihî kişiliği 70.
BÖLÜM
IV.
KASÎMÜDDEVLE AKSUNGUR 72-97.
1. SULTAN MELİKŞAH'IN HİZMETİNDEKİ FAALİYETLERİ 72.
Aksungur hakkında ilk bilgiler 72. — Haleb valiliğine atanması ve buradaki icraatı 73. — Şeyzer ve Berzûye seferleri 75. — Fatımîlerle mücadelesi 76. — Trablusşam'ın kuşatılması,  Aksungur - Tutuş  anlaşmazlığı  78.
2. TACÜDDEVLE TUTUŞ'UN HİZMETİNDEKİ FAALİYETLERİ 79.
Musul, El cezire ve Diyarbakır seferlerine katılışı 79.
3. BERKYARUK'UN HİZMETİNDEKİ FAALİYETLERİ 81.
Tutuş'la savaşı ve sonu 81. — Tarihî kişiliği 83.
KRONOLOJİ  CETVELİ  98. BİBLİYOGRAFYA 105. DİZİN 107. HARİTA  VE   RESİMLER
 

Türkçe,

2011

115 Sayfa

17,50 x 24,50 cm